Testexpo - oplaegsbeskrivelser

.

Dreaming for skills - Oplægsbeskrivelser

ISTQBs seneste testteknikker - taget direkte fra hylderne!

Taler: Ole Chr. Hansen, Managing Consultant
Tidsrum: kl. 10.00 - 10.40
Sprog: Dansk

Testteknikkerne er en vigtig del af testernes værktøjsbælte, og det er selvfølgelig nødvendigt at være opdateret med de senest teknikker. Det er ikke muligt at teste alt, og derfor må det være en vision for enhver tester at få en systematisk indsigt i kvaliteten af det fremtidige system. Ole Chr. Hansen introducerer deltagerne for ISTQBs seneste skud på stammen indenfor testteknikker: domæneanalyse og Test af User Stories, og disse sættes også ind i den generelle road-map der er over testteknikkerne.

Brug af ækvivalenspartitionering og grænseværdianalyse vil få antallet af testcases til at stige eksponentielt. I stedet kan man bruge domæneteori, der kun vil give en lineær stigning i antal testcases.

I nogle agile metoder forberedes kravene i form af user stories, som beskriver små funktionelle enheder, der kan designes, udvikles, testes og demonstreres i en enkelt iteration. Disse user stories omfatter en beskrivelse af den funktionalitet, der skal implementeres, eventuelle ikke-funktionelle kriterier, og omfatter også acceptkriterier, der skal opfyldes for at en user story kan opfattes om gennemført.

Ole Chr. Hansen vil gennemgå de nye testteknikker med hensyn til anvendelighed, begrænsninger/problemer, dækning og hvilke defekttyper der kan findes ved brug af teknikken. Præsentationen vil blive understøttet af praktiske eksempler og værktøjsunderstøttelse.

Forandringsledelsens store dilemma: Alle ønsker udvikling, men ingen ønsker forandring. 

Taler: Søren Poulsen, Leadership Development Specialist
Tidsrum: 
kl. 11.10 - 11.50
Sprog: 
Dansk

Forandringsledelse er en væsentlig ledelsesdisciplin for den moderne leder: verden er i konstant forandring – og vi er som virksomhed nødsaget til at følge med udviklingen for ikke at blive tabt i feltet. Dette gør, at begreber som ”Change Readiness” og ”Change Agents” er nye termer på direktionsgangene.

Nutidens ledere er ofte velfunderede i klassisk forandringsledelse inspireret af John Cutter: der er styr på både Gantt Charts, PowerPoint decks, stakeholder-analyse samt kommunikationsplaner. Men hvor gode er lederne til at til at forstå de psykologiske mekanismer, der ubevidst og underbevidst styrer og påvirker den menneskelige adfærd i forbindelse med forandringerne? Der er med andre ord styr på alle de klassiske styreværktøjer, men er lederne klædt ordentligt på til at forstå og navigere gennem de mere bløde discipliner indenfor forandringsledelse, når modstanden mod forandringerne blomstrer i fuldt flor?

Ringe eller utilstrækkelig forandringsledelse er dyrt – meget dyrt! Både hvad angår økonomi og menneskelige ressourcer. At kunne lede sig selv og andre sikkert gennem endog store forandringer, er en færdighed, der kræver viden, erfaring, og ikke mindst psykologisk indsigt og forståelse.

At kunne lave overbevisende forandrings- og forankringsledelse er den vigtigste del af et projekts livcyklus – og samtidigt ofte den mest oversete del af projektet. Alligevel taler statistikken sit tydelige sprog: næsten 70 procent af alle forandringer der implementeres i vestlige organisationer fejler – typisk pga. manglende medmenneskelig forståelse fra ledelsen og en eskalerende modstand fra medarbejderne (jf. Rick Maurer).

Hvis vi som ledere skal være succesfulde forandringsagenter – så er vi nødt til at møde og forstå menneskets forandringspsykologi – både vores egen og vores kollegers! 

No struggle with test design using the new practical grouping of coverage types

Taler: Rik Marselis, Senior Management Consultant
Tidsrum: kl. 14.15 - 14.55
Sprog: Engelsk

There are up to 70 different test design techniques and approaches to derive test cases. Do you recognize to struggle to select the 4 or 5 techniques that are suited for your specific situation?

Recently “the New TMap” was presented. One of the innovations is an easy usable grouping of coverage types.

Using this grouping is easy; you first select what kind of testing problem you are trying to solve. For example you have identified a risk regarding the data in your system. In the “data” group of coverage types you find coverage types like Data Combination Testing, Equivalence Partitioning and Boundary Value Analysis. Based on the quality risk level you select one of those coverage types and you have the right approach to create a concise, complete and accurate set of test cases that will efficiently cover the risk.

In this presentation Rik will show the complete grouping of coverage types. Then Rik will ask some of the participants to give examples from their current working situation and demonstrate how to use the grouping in an efficient way in this real-life situation.

Come and see how you can make your life as a tester more easy and also more fun!

Lav testsuppe på en sten med exploratory test

Taler: Gitte Ottosen, Managing Consultant
Tidsrum: kl. 15.00 - 15.40
Sprog: Dansk

Ikke alle testere er så heldige at have et godt grundlag for deres test: krav, systemspecifikationer og så videre. Dette kombineret med den barske realitet, at vi som oftest ikke har tid nok til test giver os en udfordring. Hvordan får jeg testet i en sådan grad at jeg vil være i stand til at informere om kvaliteten på produktet og identificere fejl så tidligt som muligt? Gitte Ottosen deler en tilgang som hun har brugt med succes som tester og testmanager i agile projekter: et mindmap til at identificere systemets struktur såvel som overordnede workflows, som hun så kombinerer med sit kendskab til testdesignteknikker og sin erfaring fra andre testopgaver, dette bruges som grundlag i en række exploratory sessioner. Resultat dokumenteres som testnoter, klassifikationstræer, processflowdiagrammer og så videre. Baseret på disse gennemgår hun testresultatet sammen med product owner og identificerer hvad er “by design” og hvad er reelle fejl. I denne session kan du lære hvordan en struktureret tilgang til testdesignteknikker kombineret med fordelene ved en exploratory tilgang kan hjælpe med at lave kontinuerlig test integreret i den agile livscyklus, og sikre at det endelige system dækker krav og behov.

 

Der er ikke behov for at tilmelde sig et modul på forhånd. 

todo todo
KONTAKT
  • Mohamed Attazgharti
    Mohamed Attazgharti
    Marketing- & kommunikationschef
    +45 52189431
Tilbage til forside