Effektiv implementering af IT systemer i sundhedsvæsenet

Effektiv implementering af IT-systemer i sundhedsvæsenet

En vellykket implementering af IT-systemer er nøglen til succes og indfrielse af de gevinster, der var målet med til at indføre det system som implementeres. 

Hvis implementeringen ikke kommer på plads – uanset grunden - så opleves der modstand og effekten af det nye system reduceres/udebliver
 
Nye IT-systemer indføres for at opnå en effekt i form af forbedret kvalitet eller effektivitet. Men for at opnå dette er det nødvendigt at ændre eksisterende arbejdsgange. Dermed kommer medarbejderne i centrum for implementeringen. 

Det er helt centralt at involvere og få commitment fra medarbejderne til nye arbejdsgange. Men hvordan griber man implementeringen an, således at man på forhånd tager hånd om organisationen og gør den til en medspiller? Hvordan opnår man den gode implementering?

På dette seminar stiller vi skarpt på erfaringer fra implementering af danske sundheds IT projekter og hvorledes det kan lykkes at komme i mål med sit implementeringsprojekt.
 

Program:

 • Region Nordjyllands udrulning af Bookplan, af projektleder Susanne Skeem og implementeringsansvarlig Lena Hedegaard - Region Nordjylland
 • Principper inden for en succesfuld forandringsledelse, af Delivery Manager Louise Kelstrup - Capgemini Sogeti
 • "DOs and DON'Ts" inden for implementering af sundhedssystemer, af implementeringskonsulent Lars Christoffersen - Capgemini Sogeti 

Praktisk information

 • Dato: torsdag 21. maj 2015
 • Tid: 08:30-10:30
 • Format: arrangement
 • Sprog: dansk
 • Deltagelse: gratis
 • Adresse: Capgemini Sogeti, Åhave Parkvej 31, 8260 Viby J. 

Du kan tilmelde dig arrangementet forneden.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Hilsen

Capgemini Sogeti

Standard form

todo todo
Kontakt
 • Jakob Heuch
  Jakob Heuch
  Salgsdirektør - Healthcare IT
  +45 52189023