The Happiness Advantage
Der opstod en fejl ved hentning af captcha-billede
REPORT
DCX

"The Happiness Advantage": Rapport 1 ud af 4 i Digital Happiness serien

Digital happiness er ved at blive normen for konkurrence

Det er tydeligt: Digital Happiness er under angreb. Vores nyeste rapport, der lanceres i dag, taler for mere Digital Happiness, et begreb der omhandler menneskets søgen efter det lykkelige liv gennem digitalisering og som der kan læses mere om her

Det er netop derfor at vores mantra People First er mere end et slogan. I nyere tid er den mørkere side af det digitale liv, i stigende grad kommet til syne. Fake news forstyrrer vores opfattelse af virkeligheden, smartphone afhængighed fører til depression blandt unge og den digitale manipulation af vores adfærd udgør en potentiel fare for demokratiet. Tim Berners-Lee, åndelig fader til internettet, taler endda om, at internettet bliver brugt som et våben. Han reflekterer over, om resten af befolkningen skal være forbundet til internettet som det står nu. Digital Happiness som en førende retningslinje for samfundet som helhed og alle organisationer, der opererer i det, har behov for en radikal kursændring.

Positiv Computing

Retningslinjer fra et nyt begreb, Positive Computing, danner grundlaget for netop disse nødvendige kursændringer. Positive Computing står ikke alene. Det er en del af en meget større bevægelse, herunder mange forskere, der er involveret i kunstig intelligens. Fremtiden er i fare hvis ikke de menneskelige værdier, men derimod andre forhold såsom reklame, bliver det centrale punkt for dataindsamling. Det faktum, at data fra 87 millioner borgere har været brugt til at underminere demokratiet og manipulere vores adfærd er en af de designfejl, der skal afhjælpes.

Rapporten omhandlende ny trend: The happiness advantage

Rapporten giver indsigt i hvilken indflydelse Digital Happiness har på vores liv, og hvordan organisationer kan bruge denne læring, til at øge tilfredsheden blandt medarbejdere og kunder. For at forebygge problemer bør organisationer tage de digitale principper fra rapporten til sig. Den humanistiske moral, der foreslås, skaber også muligheder, der ofte mangler i mange etiske diskussioner om digital adfærd. Ved udelukkende at indføre begrænsninger, går mange muligheder tabt. Den fordel for Digital Happiness, der kan opnås ved yderligere digitalisering, er enorm. Digital teknologi har så meget mere at tilbyde end hvad vi ser i dag, men den fordel kan kun opnås, hvis vi bedre kan forstå den paradoksale og unikke indvirkning, som digital teknologi har på vores lykke.

Se vores video med en række gæstetalere, analytikere og Thought Leaders, der debaterer emnet Digital Happiness og belyser hvilken betydning det har for organisationer og kunder. 

De centrale spørgsmål i rapporten:

1. Hvad er de potentielle fordele ved at indføre Digital Happiness som strategi?
2. Hvordan påvirker digital teknologi vores individuelle lykke?
3. Hvilken rolle skal organisationer spille som vogtere af deres kunders og medarbejderes lykke?

For at downloade rapporten bedes du udfylde nedenstående formular:

todo todo
Kontakt
  • Mohamed Attazgharti
    Mohamed Attazgharti
    Marketing & Communication Director
    +45 52189431