SMS påmindelser virker
NYHED
SUNDHEDS-IT

SMS påmindelser virker

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, har kigget på de internationale erfaringer med tiltag, der skal få patienter til at møde op til flere hospitalsaftaler.

Undersøgelserne viser, at påmindelser har en god effekt. En påmindelse via sms, mail eller telefon får flere til at huske at dukke op til deres aftale på hospitalet. Det viser en lang række internationale undersøgelser.

Flere undersøgelser peger på, at de fleste bliver væk, fordi de har glemt deres aftale. Hvis de får en påmindelse, møder flere op. Samtidig er der også flere der ændrer tidspunktet for aftalen, eller aflyser fordi de ikke længere har brug for undersøgelsen.

"Simple påmindelser er relativt billige for sundhedsvæsenet, og borgerne oplever det som god service at få en sms et par dage før med tid og sted for undersøgelsen. Det vil derfor være en god idé, at sundhedsvæsenet fortsætter med den praksis i Danmark, og måske udvider den til at omfatte flere undersøgelser", siger Professor Jakob Kjellberg fra KORA.

På danske sygehuse anvendes SMS påmindelser i udstrakt grad. Således sender Region Midtjylland 1 mio SMS påmindelser om året.

Se hele KORAs undersøgelse her.

todo todo