Bookplan
PRESSE
DIGITAL

Region Syddanmark får ny EPJ/PAS løsning med integreret booking

Systematic og Region Syddanmark har indgået kontrakt om levering af ny elektronisk patientjournal. Som en del af den nye løsning får Region Syddanmark Capgeminis Bookplan løsning til hele regionen.

Region Syddanmark og Systematic har underskrevet aftale om ny EPJ/PAS løsning til alle regionens hospitaler. Som led i aftalen får Region Syddanmark også en ny bookingløsning i form af Bookplan fra Capgemini, der udgør et af de 5 moduler i løsningen. Bookingmodulet er en tæt integreret del af Systematic’s Columna EPJ/PAS løsning og sikrer sammen med de øvrige moduler effektiv systemunderstøttelse fra modtagelse af henvisning over booking, patientlogistik til afregning af ydelser.
En række hospitaler og hospitalsafdelinger i regionen har med stor tilfredshed igennem en årrække anvendt Bookplan i en stand-alone udgave til planlægning og ressourceoptimering. Aftalen om EPJ/PAS betyder at Region Syddanmark kan udrulle bookingmodulet ud til alle hospitalsafdelinger i regionen. Dette betyder blandt andet at regionen

 • kan give adgang for flere patienter til selv at se deres aftaler og selv booke tid til deres undersøgelse på hospitalerne i regionen
 • sikrer et effektivt patient flow fra booking af patienten over modtagelse på afdelingen til patienten igen forlader hospitalet efter afsluttet behandling
 • giver patienterne en øget grad af selvbetjening
 • kan udføre effektiv planlægning og ressourceoptimering på tværs af alle regionens afdelinger


Bookplan løsningen er udviklet i tæt samarbejde med klinikere og administrativt personale på danske hospitalsafdelinger og anvendes allerede i hele Region Nordjylland og Region Midtjylland. ”Vi er rigtigt glade for at vi som underleverandør til Systematic bliver en integreret del af Region Syddanmarks fremtidige EPJ/PAS løsning, og nu kan udbrede løsningen til hele regionen. Efter endt implementering i hele regionen vil systemet blive anvendt på 55% af alle danske hospitalsafdelinger” siger Udviklingsdirektør Ejner Kabel, Capgemini. ”Det tætte samarbejde med personalet på hospitalerne betyder at vi kan fortsætte det tætte samarbejde med vores kunder om videreudvikling af løsningen.”

Læs om aftaleindgåelsen her

Om Capgemini Danmark

Capgemini er førende global leverandør af rådgivning, teknologi services og digital transformation. Virksomheden er i front, når det kommer til innovation, for at kunne realisere sine kunders potentiale inden for ​​Cloud, Digital og platforme. Baseret på 50 års erfaring, dyb industrispecifik ekspertise og en række ydelser hjælper Capgemini kunder med at opnå deres forretningsmæssige ambitioner - fra strategi til drift. Capgemini er drevet af en overbevisning om, at teknologiens forretningsmæssige værdi kommer af samspillet med mennesker. Det er et multikulturelt selskab med 200.000 medarbejdere i over 40 lande. Koncernen havde i 2017 en omsætning på 12,8 mia. EUR.

I sundhedssektoren leverer Capgemini ydelser til centrale sundhedsmyndigheder og til alle 5 regioner. Capgeminis Bookplan løsning til hospitalerne gør det muligt effektivt at planlægge såvel enkeltbesøg som patientforløb og optimere patientenernes flow igennem hospitalet. Løsningen gør det muligt for patienterne selv at booke tid, checke ind mv. og derigennem betjene sig i et moderne hospitalsvæsen.

todo todo
KONTAKT
 • Ejner Kabel
  Ejner Kabel
  Services West Director
  +45 52189089
 • Mohamed Attazgharti
  Mohamed Attazgharti
  Marketing & Communication Director
  +45 52189431