Digital Insights
NYHED
DIGITAL

Digital Insights: Forudsigelser for 2016

Ved indgangen til 2016 ser vi i Capgemini fremad og forudsiger de vigtigste digitale udviklinger for det kommende år.

Digital Transformation vil fuldstændig ændre måden at drive virksomheder på i en række sektorer. Ændringerne vil påvirke forskellige områder som Userexperience (UX), forsynings- og værdikæder og HR. Adam Osbirk Moe fra Capgemini har set på, hvordan cloud, Internet of Things (IoT), kunstig- eller maskinintelligens (AI) og maskinlæring vil ændre og udfordre forretningen i 2016.

Hvis du er interesseret, kan vi tilbyde en briefing med Adam Osbirk Moe fra Capgemini Sogeti, til at diskutere de nøgletemaer virksomhederne bliver nødt til at analysere, forstå og bringe i spil i det kommende år: Entreprisesamarbejde, digital humanisering, sikkerhed og integrationer i skyen. Herudover kan Adam Osbirk Moe diskutere andre digitale trends, du måtte være interesseret i at udforske her på tærsklen til et år, der vil slå alle andre du har oplevet, med henblik på digital transformation.

Nedenfor er nogle af de trends som Capgemini forudsiger, vil blive nøgletemaer i det kommende år:

 • Entreprisekollaboration – åbner arbejdsstyrken op mod en stadig videre digital verden.  Digitalisering vil modernisere arbejdsstyrken og forbedre produktiviteten i 2016. Vi har allerede oplevet en klar samarbejdstrend indenfor B2C området, og denne trend vil sprede sig til B2B. Samarbejde i de digitale miljøer, mellem de ansatte i forskellige virksomheder, kommer til at nedbryde traditionelle skranker mellem virksomhederne, og vil sørge for at de interne processer bliver optimeret for at give kunden den bedst mulige oplevelse.
 • Opleve øgede hastigheder ved gennemgribende workflows. Med eksplosionen i antallet af personal devices på arbejdet, vil antallet af mulige touch points med digitale workflows nå et højdepunkt i 2016. Flerstrengede, parallelle workflows kan nu køre på en enkelt, unificeret platform, der beriger den digitale oplevelse. Vi kommer til at se smartphones, wearables, 2-skærms systemer, miljøsensorer og maskiner til udvidet virkelighed (augmented reality, AR) alt sammen blive almindelig blandt medarbejdere. Systemernes touch points vil udvikle og udbrede sig udover de traditionelle registreringssystemer. Analyser og datamining med forudsigelser vil blive en integreret del af workflows, og vil forøge brugeroplevelsen ved dem.
 • Digital humanisering. Selvom mange virksomheder længe har haft kunden i centrum, har de teknologiske fremskridt mest gået på at automatisere processerne. I 2016 vil vi komme til at se virksomhederne lægge mere og mere vægt på selve interaktionen med kunden, både digitalt og fysisk. Opbygning og vedligeholdelse af indhold (content curation) og maskinel distribution vil gøre det muligt at få de fysiske og digitale verdener til at konvergere, og Internet of Things (IoT) vil forsyne kunderne med mere og mere personaliserede services. I det scenarie bliver virksomhederne nødt til at tage stilling til, hvilke funktioner der kan automatiseres for at nedbringe udgifterne, og hvilke der omvendt kræver en eller anden form for menneskenærvær for at skaffe kunden en superoplevelse.
 • At sikre integrerede digitale økosystemer vil blive en topprioritet for virksomhederne. Som vi så de i 2015, vil alle størrelser virksomheder være udsat for cyberkriminalitet, og disse angreb bliver både flere og flere og mere og mere komplekse i 2016.  Sikkerhed har altid været en prioritet for både kunder og virksomheder, og med den stadig stigende datamængde, maskiner, infrastruktur og den hastige udbredelse af cloud-baserede systemer, bliver sikkerhed simpelthen en topprioritet for både brugere og virksomheder. Denne topprioritet skal tackles på en holistisk måde, hvis virksomhederne ikke vil risikere massive kompromitteringer af data, og de dermed følgende tab af tillid hos kunderne; tab der bliver direkte omsat til økonomiske tab for virksomheden.
 • Cloud-baseret udvikling og integration. Før cloud-baseret udvikling tog fart, blev hovedparten af it-udviklingen foretaget hjemme hos virksomhederne, eller i hvert fald installeret et sted virksomheden måtte styre på en eller anden måde – men skyen har sat turbo på muligheden for at udvikle systemer lige meget hvor, fordi den virtualiserede integration i sig selv er uafhængig af lokale arkitekturer og restriktioner. I 2016 vil cloud-baseret udvikling resultere i hurtigere innovation og til en lavere pris.

Det er værd at huske på, at disse trends afhænger af, om man har de rette talenter til ens rådighed. Der er i øjeblikket en akut mangel på digitale kompetencer, og hele 90% af virksomhederne kan se en mangel på de nødvendige kompetencer til at transformere deres forretning.

Er du interesseret i at tale med en Capgemini talsperson for mere information – og de Digitale trends i 2016? Hvis ja, vil jeg med glæde koordinere et tidspunkt for dig.

todo todo
 • Adam Osbirk Moe
  Adam Osbirk Moe
  Web & Portal Lead
  +45 52189557