bookplanUpdate
NYHED
SUNDHEDS-IT

Intens brug af bookingsystem i Region Nord - runder 3 mio. bookinger

Der er travlhed rundt omkring på hospitalerne i Region Nordjylland. Et af de steder hvor dette kan mærkes er i regionens bookingsystem.

Bookingsystemet anvendes til at sikre, at alle nødvendige ressourcer er til rådighed i form af senge, behandlingsrum, personale, osv. er tilgængelige, når en patient skal have en aftale. Som sådan er systemet nøglen til at sikre en effektiv planlægning og udnyttelse af de ressourcer som sygehusvæsenet råder over således at borgerne får så meget sundhed for pengene som muligt.

Hver eneste dag undersøges og behandles tusinder af patienter og aktivitetsniveauet er stigende. Travlheden kan mærkes i regionens nye bookingsystem. Systemet anvendes ved booking af alle aftaler i regionen. Systemet giver også patienterne mulighed for selv at booke og se sine aftaler på nettet. Samtidig giver systemet vigtig viden til regionens hospitaler omkring patienter, aftaler, tidsforbrug pr aftale og ventetider. Torsdag d. 4 januar kl. 13.55 rundede Region Nordjyllands bookingsystem aftale nr 3. mio siden indførelsen af regionens nye system 

Anvendelsen af systemet har været støt stigende siden ibrugtagningen i august 2014: ”Efter de første måneders indkøring nåede man 58.000 bookinger per måned omkring årsskiftet 2014-15 og nu ligger det månedlige tal på 150.000 - 160.00 bookinger” udtaler Lilly Purkær IT Forvaltning i Region Nordjylland.

I forbindelse med anskaffelsen af systemet lagde Region Nordjylland vægt på, at det skal være muligt for patienter med øget selvbooking. Og denne funktionalitet er taget vel mod af borgeren, der anvender den internetbaserede løsning til at se deres tider, til at ændre tider til undersøgelser og behandlinger og til at bestille tid til prøvetagning på regionens laboratorier. Selvbooking tilvælges af den enkelte sygehusafdeling i forhold til selv hvilke muligheder borgerne skal have i selvbooking.

 

Internt i regionen er booking rykket i centrum. I mange projekter arbejdes der med planer for integration til systemet med henblik på at skabe sammenhængende planlægnings- og afviklingsforløb. Der er også stor interesse for at kunne kombinere aftalebookingen med de vagtplaner som sikrer at personale med de rette kvalifikationer er til stede når patienten møder op til sin aftale.

 

Booking nr. 3 mio blev fejret med en lille reception. Booking nr. 3 mio siden efteråret 2014 blev foretaget af  Inga Damsgaard Jensen, Klinisk biokemisk Afdeling i Hjørring, da hun 4 januar bookede en patient til prøvetagning. Her ses Inga Jensen og hendes kolleger ved receptionen. 

todo todo