Application Landscape Management report 2016
NYHED
DIGITAL

Application Landscape Management report 2016

Executive Insights on Application Landscape Management – en håndbog med konkrete anbefalinger for IT ledere.

 • Effektiv styring af applikationslandskabet spiller en nøglerolle i at sikre en organisations konkurrencedygtighed.
 • En CIO kan skabe størst forretningsmæssig værdi for en CEO ved at promovere indsigt og tilgangsvinkler som kan forandre forretningsmodellen, men kun ved ikke at miste fokus på driftsmæssig effektivitet.

IT befinder sig mere end nogensinde før ved et vendepunkt.

I en stadig mere digitaliseret verden er det nødvendigt, at IT spiller en markant rolle for at en virksomhed kan honorere forretningsmæssige mål. Hvis dette ikke lykkedes, rækker konsekvenserne udover IT selv, da det påvirker virksomhedens muligheder for vækst og i sidste ende overlevelse.

”Slow and no” er ikke længere en option for IT.

De IT afdelinger der overlever, er dem som opnår forretningens tillid gennem stabilitet og løbende optimering af den eksisterende applikationsportefølje, og på den baggrund aktivt kan deltage i en digital forandring af virksomheden.

Udfordringen er at have rigid fokus på lydefri leverance af IT services, hvor omkostning og effektivitet er i højsædet, parallelt med at IT løfter sig til ikke at tale om forretning, men at være forretning. Kun herved bliver effekten af IT målbar på toplinie som bundlinie.

Hvorledes kan man lykkedes med dette?

Capgemini-koncernen har netop udgivet en rapport: Executive Insights on Application Landscape Management – en håndbog for IT ledere i at sikre konkurrencedygtighed for deres virksomhed.

Rapporten giver konkrete anvisninger til hvorledes det eksisterende applikationslandskab kan optimeres, hvordan man sikrer den nødvendige innovation, og hvad der skal til for at opnå en performance kultur som de bedste virksomheder.

Rapporten tager udgangspunkt i konkrete erfaringer fra en række store virksomheder i bl.a. Europa og USA, og indeholder dybdegående interviews med 4 nuværende og tidligere CIO’s:

 • Caroline Serfass – CIO for Canon Europe, som ser at IT har muligheden for at blive en primær driver af markedsdifferentiering og forbedret indtjening, blandt andet gennem en anvendelse af strategiske partnere til at kickstarte innovativ tænkning.
 • Ji Noble – som har været CIO for blandt andet BP og GM, hvis vigtigste budskab er, at IT skal ud af rollen som repræsentant for en ”Slow and No” kultur. Det er ikke muligt at springe over hvor gærdet er lavest. IT kan kun gennem en effektiv og omkostningsfokuseret drift optjene retten til at være forretnings betroede rådgiver.
 • Catherine Doran – CIO Royal Mail Group, har optimeret integration af store erhvervskunder fra måneder til uger gennem en reduktion af applikationslandskabets kompleksitet. Royal Mail Group er en 500 år gammel virksomhed, hvor digitalisering i hastig tempo udfordrer forretningsmodellen.
 • Filippo Passerini – CIO for Procter & Gamble, mener at traditionelle projekter til tre-cifrede millionbeløb, med varighed op til flere år, hører fortiden til. I stedet kommer der hyppige, mindre releases – baseret på en agil scoping med respekt for markedskrav om hastighed.

Capgemini-koncernen har udviklet et værktøj til selvassesment, der muliggør at en IT organisation selv kan evaluere, hvorvidt de lever op til performance praksis som de bedste i rapporten.

Du kan downloade rapporten her

todo todo
KONTAKT
 • Peter Rahr
  Peter Rahr
  IT Governance Lead
  +45 52189231