Alle patienter booker tid til blodprøve
Der opstod en fejl ved hentning af captcha-billede
NYHED
SUNDHEDS-IT

Alle patienter booker tid til blodprøve

Hospitalspatienterne i Randers har på meget kort tid taget godt imod en ny ordning, som gør det obligatorisk at bestille tid til blodprøvetagning. Andelen af patienter, som booker tid, er steget kraftigt og ligger på 90% af alle bookinger. Og personalet er glade for den nye ordning. Det tidligere arbejdspres med frustrerede patienter i kø er erstattet af en roligere arbejdsdag

På danske hospitaler har det været kutyme, at patienterne frit kunne møde op på hospitalernes laboratorier for at få taget deres blodprøve, som var rekvireret af enten hospital eller af praktiserende læge. Man har betragtet det som en god service for patienterne, at der ikke var nogen tidsbestilling. Mange patienter er i den situation, at de skal have blodprøverne passet ind i en travl hverdag. På mange laboratorier fører dette til at mange patienter dukker op tidligt om morgenen, i frokostpausen eller midt på eftermiddagen. Resultatet er lange køer på disse tidspunkter– kombineret med et vist tidspres, da patienterne gerne skal hurtigt tilbage på arbejde. For personalet kan køen af patienter betyde at de føler sig under stress for at få så mange igennem systemet som muligt.

På Laboratoriet på Regionshospitalet i Randers har man valgt at gå en anden vej.

Afdelingen indførte for 3 år siden mulighed for at booke tid til blodprøvetagning ved hjælp af regionens EPJ løsning. Løsningen blev hurtigt populær og i løbet af perioden nåede man op på at op mod 40 procent af patienterne bookede tid. De 40% som bookede var rigtigt tilfredse. Men samtidig oplevede personalet, at andre patienter, som ikke havde booket og som derfor ind i mellem måtte vente på at komme til, blev utilfredse fordi de så andre patienter komme til før dem.

For at komme dette til livs gjorde afdelingen det pr. 1 oktober i år obligatorisk at booke tid. Fra dette tidspunkt blev alle borgere bedt om at bruge tidsbestillingssystemet: booking.rm.dk, når de skal have taget blodprøver på hospitalet og i Randers Sundhedscenter på Thors Bakke.

Patienterne har taget utroligt godt mod den nye ordning. Efter to måneder er man oppe på at 90% af alle prøver bliver booket. 

Og personalet på laboratoriet? Ja, det bedste ved historien er, at også personalet synes at selvbooking er en god ide. Bioanalytiker Pia Sejersen Lehrbach: ”Før vi indførte selvbooking sad patienterne ofte i kø for at komme til. Der kunne være kø en hel formiddag. Og som personale synes vi at det var et enormt pres. Vi vil jo gerne sørge for en ordentlig service til vores patienter. Og det oplevede vi ikke at vi ydede. Efter at vi har indført den nye løsning er køen forsvundet. Og fra vores statistik ved vi, at patienterne i gennemsnit ikke venter mere end 10 minutter. Det betyder at presset er væk og det betyder gladere medarbejdere” siger Pia Sejersen Leerbeck

”Vi vil jo gerne give en god service til patienterne. Og nu ved vi præcis hvor mange patienter, vi kan forvente - og ved, at vi kan være mere sikre på at have tilstrækkeligt tid at gøre med. Vi bliver ikke på samme måde som før presset af et stopfyldt venteværelse. Det betyder langt mere ro på arbejdsdagen - og vi går hjem med en følelse af, at vi faktisk har ydet en god service” siger hun.

todo todo