Akershus Universitet
Der opstod en fejl ved hentning af captcha-billede
PRESSE
SUNDHEDS-IT

Capgemini og IBM Watson: Smart brug af data fra CT scanninger

Akershus Universitets Hospital optimerer anvendelsen af CT undersøgelser.

Akershus Universitets Hospital leverer sundhedsydelser til ca. 500,000 indbyggere i Oslo-området. Hospitalet, som er et af de mest moderne hospitaler i Norge, har knap 1000 senge (700 somatiske og omkring 250 psykiatriske sengepladser).

Hospitalets billeddiagnostiske afdeling ønskede at forbedre brugen af CT skanninger i forbindelse med akutte indlæggelser. CT undersøgelser kan være helt afgørende for at redde livet på akutte patienter, men samtidig er strålingen potentielt farligt for patienterne. Derfor er det vigtigt at forhindre, at der foretages for mange CT undersøgelser.

Akershus Universitets Hospital ønskede at sikre sig, at antallet af CT undersøgelser stemte overens med sandsynligheden for at få fordele i diagnosticeringen i forhold til de skadelige bi-effekter af målingerne.

Konkret ønskede man at undersøge hvor ofte der gennemføres CT skanninger af børn, i forbindelse med akutte indlæggelser og sammenligne dette tal med antallet af diagnostiske fund for en række patientkategorier. Denne information var tilgængelig for hospitalet i tekstformat og der var på daværende tidspunkt ikke nogen måde at uddrage denne information.

For at gennemføre analysen blev det besluttet at anvende IBM Watson Technology. Ved at anvende IBM Watson Explorer var det muligt at samle information fra radiologijournalen i hospitalets EPJ. Disse data blev analyseret med forskellige teknikker i form af machine-learning og avancerede teknikker inden for natural language processing.

De første resultater af projektet, som blev gennemført af IT virksomheden Capgemini i samarbejde med IBM og Akershus Universitetshospital, bekræftede at hospitalet anvendte CT undersøgelser på børn på en fornuftig måde, hvor fordelene oversteg de potentielle negative bi-effekter af undersøgelser. Dette betyder, at helt centrale vitale oplysninger, som tidligere ikke var tilgængelige, nu kan anvendes til kvalitetssikring og optimering af indikationer og procedurer for CT skanninger af akutte patienter.

todo todo