Test

Library

(KBH)Test & Outsourcing – flere måder at gribe det an på

Hvis man forsøger sig med en søgning på definitionen af outsourcing vil man blive mødt med noget der ligner det følgende: Outsourcing er en praksis, hvor en person eller virksomhed udfører opgaver, leverer tjenesteydelser eller fremstiller produkter til et andet selskab - funktioner, der kunne have været, eller sker som regel i huset. Outsourcing bruges typisk af virksomheder til at spare omkostninger.

Begrebet og det der følger med, er blevet en integreret del af hverdagen for mange IT projekter, både indenfor udvikling og test. Hvorvidt man taler om near-shore i de østeuropæiske lande eller off-shore i f.eks Indien varierer fra virksomhed til virksomhed. Men i særdeleshed også hvordan man vælger at implementerer en outsourcing strategi for test er der ikke kun en løsning på.

Dette bliver fokus for den kommende testing Tuesday, hvor vi har besøg af Rebecca Johannsen og Jørgen Lund fra Systematic, samt Bodil Holmelin fra Energinet. De tre talere vil gennemgå den tilgang til outsourcing opgaven som deres respektive virksomheder har valgt at benytte.

For begge virksomheder gælder at der vil blive fokuseret på:

 • Testtilgangen i virksomheden (herunder også modenhed)
 • Off-shoring (baggrund, set-up og organisering, værdiskabelse, proces)
 • Udfordringer og ting de er lykkedes med (ledelse opbakning, processer, kultur)    

Om talerne

 • Rebecca L. Johannsen er Test Project Manager hos Systematic Defence. Hun har arbejdet med test i forskellige roller gennem årene, både som tester, Test Manager og Release Manager og altid med et internationalt islæt, enten hos kunden eller med sourcing.
 • Bodil Holmelin er Testansvarlig i Energinet, hvor en af hendes opgaver er at implementere test processen. I det arbejde ligger også hele test organiseringen, hvor Energinet har valgt Filippinerne, som det land, hvorfra man kører Off-shoring test.
 • Jørgen Lund er Testmanagerhos Systematic Defence. Han har arbejdet indenfor test i en årrække, i roller som tester, test manager og suite test manager - alle med fokus på kommando- og kontrolsystemer indenfor forsvaret. I de forskellige roller har han samarbejdet både med internationale kunder og med sourcing.

 

(AARHUS) Big Data Testing

Allerede i 2011 slog McKinsey Global Institute fast at Big Data ville blive grundlaget for fremtidig konkurrence, ved at skabe grundlaget for innovation, produktivitetsforbedringer og tættere kunderelationer.

Mange tror fejlagtigt, at Big Data kun er relevant for detailhandelen i forbindelse med forståelsen af kundernes præferencer og handlinger ved hjælp af data fra loyalitetsprogrammer og sociale medier – men Big Data bliver afgørende i den globale konkurrence inden for energisektoren, fremstillingsindustrien, medie og underholdningsbranchen, medicinalindustrien, transport og logistik – faktisk er der på sigt næppe en virksomhed der kan overleve uden at håndtere Big Data.

Gennem en målrettet datastrategi kan man forbedre sin konkurrenceevne betydeligt og skabe et bedre informationsgrundlag i forretningen, så vigtige beslutninger ikke tages på baggrund af mavefornemmelser. Big Data kræver vilje og en lyst til at kigge indad og tvinge sig selv til at se det hele fra andre vinkler end man plejer.

Hvad betyder Big Data så for testen? Kan vi bruge de tilgange og teknikker vi har i værktøjskassen i dag, eller skal vi tilegne os nye metoder? Hvad skal vi gøre i forhold til den eventuelle brug af Big Data? – er der nogle etiske og moralske forhold vi skal være opmærksom på?

Ole Chr. Hansen vil sammen med Erik Haahr komme ind på hvad, hvor og hvornår om Big Data, samt dække nogle af de problematikker der er i forhold til selve testen af Big Data.

Du vil til denne Testing Tuesday høre om:

 • Hvad er Big Data og hvad kan det gøre for virksomheden/organisationen?
 • Indsigt i faldgruberne i forbindelse med anvendelsen af Big Data
 • Bliv introduceret til de moralske og etiske dilemmaer inden for Big Data Testing
 • Test tilgangen til Big Data

Om talerne

 • Erik Haahr er en af landets mest erfarne rådgivere inden for Big Data. Han har mere end 30 års erfaring som underviser og foredragsholder og har beskæftiget sig med forskellige aspekter af Big Data siden 1996. Til dagligt rådgiver Erik om, hvordan den teknologiske udvikling skaber nye forretningsmodeller, hvis du analyserer de store datamængder, der skabes af sensorer og sociale medier. Han rådgiver om hvordan du identificerer og sammenstiller eksterne og interne datakilder til et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at navigere lønsomt blandt organisationens interne og branchemæssige udfordringer. Her kommer data warehousing og big data virkelig til sin ret.

 • Ole Chr. Hansen er fortaler for struktureret softwaretest og kontinuert forbedring af testprocesserne. Han har arbejdet professionelt med test de sidste 16 år hos en række danske virksomheder, og nyder at udbrede sin viden og holdninger på kurser, konferencer og workshops. Ole er en af Capgemini Sogetis mest anvendte undervisere, der med sin kombination af faglig viden, pædagogisk tilgang og humor gør ham til en af Danmarks mest efterspurgte på området.

KØBENHAVN - Variationer af agile - når "almindelig" SCRUM ikke er nok

Engang var agile simpelt, enten kørte man SCRUM eller også kørte man Kanban... måske et mix af de to. Men i dag er billedet på den agile meget mere broget, der er mange variationer og udbygninger at vælge imellem, og det vil vi gerne fokusere på med testerens perspektiv. Vi har derfor fundet frem til hvad der måske kan regnes som to yderpunkter i hver sin ende, nemlig Dual track Agile og Scaled Agile Framework.

Louise Rasmussen fra Ebay fortæller:

Hvordan kan vi hurtigt innovere, med minimal risiko? Kan man som tester eller kvalitetsansvarlig ’tillade’ at vi finder fejl i vores produktions miljøer? Ja, det kan man godt. Hvis man har det rigtige set-up. Dual- track agile konceptet bakker netop op om denne tankegang. Vi tester vores ideer af på brugerne, laver det absolut minimale for at lukke nye ting ud til brugerne, laver A/B split tests, samt ruller nye features langsomt ud til brugerne, fx ved at starte med at lukke op for 10% af brugerne og holde et meget vågent øje med logs, tjekke bruger reviews/uservoice, samt tæt kommunikation med brugerhenvendte kanaler som Kundeservice.

Louise vil fortælle om hvordan de arbejder med Dual-Track Agile ved eBay Danmark, og hvordan deres rejse, til der hvor de er nu, har været.

Men hvad nu hvis projekterne og programmerne bliver rigtig store? måske flere hundrede deltagere – hvordan kan man så bruge principperne for agil udvikling? Der er langt fra princippet om cross functional teams på 5-7 deltagere til et stort program med måske 3-400 deltagere. Gitte Ottosen giver en lyn introduktion til Scaled Agile Framework – SAFE og dykker herefter ned i hvordan test kan adresseres i denne kontekst – kan kvaliteten stadig være teamet ansvar når det bliver så stort?

Om talerne

Louise Thyrring Rasmussen – Senior QA Engineer ved eBay Classifieds Scandinavia, Aarhus. Er ansat på 5. år ved eBay Classifieds Scandinavia som Quality Assurance Engineer. EBay i Danmark omfatter bl.a. Danmarks største websites, indenfor deres felt, Bilbasen.dk og dba.dk, og dertilhørende apps, samt Bilinfo, Danmarks største bilforhandlerværktøj. Hun har arbejdet med test i mere end 10 år, og kom fra større vandfalds virksomheder som TDC og CSC inden, den agile verden ved eBay kaldte på hende. Hendes filosofi er, at samarbejde giver de bedste resultater, og tillid vinder over kontrol. Hun er test ambassadør, og ikke udførende tester, og har derfor et meget tæt samarbejde med udvikler kollegaer på både dba.dk og bilbasen.dk. Hendes holdning er, at man kan nå bedre resultater hvis man husker at tale sammen og lytte til hinanden, tegne/fortælle ved en tavle, frem for at dokumentere alt og kommunikere på skrift.

Gitte Ottosen er Rådgivende Konsulent hos Capgemini Sogeti Danmark og har mere end tyve års erfaring som tester med fokus på såvel test som test management. Hun er certificeret Scrum Master, CAT certificeret, ISEB/ISTQB Practitioner i softwaretest samt certificeret TMap Test Engineer. Hun er en test evangelist, der prædiker behovet for en struktureret og engageret tilgang til test - men det er også en rolle der sikrer kreativ og sjov test, og det er en rolle der kræver ikke blot dyb faglig indsigt, men også lidenskab og vedholdenhed.

 

AARHUS - Performance test - hvert sekund koster!

I dagens verden, med et højt og hurtigt informationsflow og arbejdstempo, forventer besøgende og bruger af ens IT-applikationer at de er klar på skærmen med lysets hastighed. Langsomme svartider fører ofte til utilfredse brugere og har økonomisk konsekvenser.

Konverteringsrater falder med hele 7% for hvert eneste sekund ens IT-applikationer loader. Tilsvarende henholdsvis forværres eller forbedres dine hjemmesides placeringer på Google, alt efter hvor langsom og hurtig sidens loadingtid er. En hurtig svartid er vigtig hvis kunderne ikke skal forsvinde over til konkurrenten.

Arrangementet med temaet ’Performance test’ vil omfatte to dele. Først vil der blive præsenteret en række planlægningsmæssige emner der skal tages hensyn til, når du som testmanager, testanalytiker m.m. skal planlægge og forberede performance testen.

Derefter vil der blive præsenteret forskellige former/typer af performance tests. Som altid drejer det sig om at få gjort sig nogle tanker forud for selve testen, herunder involvering af relevante interessenter, risikovurdering m.m.

De vil blandt andet blive komme ind på:

 • Hvilke fordele giver en performance test?
 • Hvorfor er performance test vigtigt?
 • Hvordan kan performance test planlægges og udføres?
 • Alle ønsker hurtigere svartider, uden flaskehalse, hvilke tiltag kan mindske svartiden?
 • Hvordan specificeres kravene til performance test og hvorfor er performance test komplekst?

Om talerne

Michael Zoffmann er en dygtig testmanager med stor teknisk erfaring og analytisk indsigt. Han er certificeret; TMap Test Engineer, TPI Next Foundation, ISTQB Advanced Test Manager, ISEB foundation certificate in software test samt Prince2 og ITIL. Michael har arbejdet professionelt med IT i mere end 30 år, som network manager, it-arkitekt og DBA’er. De sidste 6 år har han arbejdet fuld tid indenfor test, primært med performance test og test management, samt teknisk test.

AARHUS & COPENHAGEN!

Key challenges of automation and how to address them

World Quality Report (WQR) shows us that, automation is currently under-exploited in QA and testing. While we see a rise in the number of organizations benefiting from automation, the value they generate is largely unchanged and the level of test automation is still low (below 20%).

A focused approach, designed to increase automation levels is required. Organizations following this path will see a return on investment in automation by generating value in reaching their business objectives, such as time-to-market, rather than achieving incremental benefits in cost and efficiency.
 
One of the top challenges is implementing end-to-end lifecycle automation for better RoI.
 
This last Testing Tuesday of the year, we will explore and go deeper into these results, and how you can address this End-To-End lifecycle automation through frameworks combined with tools like selenium & appium.

Praktisk info & tilmelding 

 • AFVIKLET
 • Dato: 12. december 2017
 • Tidspunkt: kl. 16:00 - 18:00 (registrering fra klokken 15:30)
 • Lokation: København - Capgemini Sogeti Danmark A/S, Delta Park 40, 2665 Vallensbæk Strand
 • Deltagelse: gratis
 • Indlægsholdere: Rochus Gorkink, Management Consultant (Capgemini Sogeti) | Matthew Manickakumar, Senior Technical Tester (Capgemini Sogeti)
 • Sprog: engelsk

Om talerne

 • Rochus Gorkink is an experienced principal consultant in testing with substantial service delivery experience. From 2005 he has built the rightshored test center of excellence for Capgemini's outsourcings branch. In 2012 he moved on to test-consultancy for Capgemini's large international clients, advising on test services and quality assurance.

  Since 2013 he has lead the test practice of Sogeti Ireland and mid 2015 he moved to lead the Digital Assurance and Testing business for Sogeti and Capgemini in Switzerland. Currently he is advising consultant for Denmark and global lead in Automation for our global organization based in Aarhus
 • Matthew Manickakumar is a Technical Test consultant, with more than 12 years of working experience in Test automation, using commercial and open source tools automating mid scale and enterprise products.  He has been an advising consultant for multiple clients giving them the right solution tailored to improve and increase their test coverage, addressing their demanding business needs and has successfully implemented the solution.

  His passion towards coding has driven him towards the technical side of testing, where he pioneers automation, performance and security testing. He is also involved in-house product and framework development for customer’s custom requirements. He has worked with clients in US, UK and Denmark both onshore and offshore(India), lately over the last 8 years he has lived and worked in Denmark closely with Danes understanding their work ethics, culture and their unique irony.

Kom godt igang med Configuration management og Continuous integration i agile projekter.

En af de største udfordringer mange virksomheder oplever, når de skal i gang med agile projekter og udvikling, er behovet for Configuration management og Continuous integration. En ting er, først og fremmest at forstå behovet for disse frameworks, en anden er at få sin organisation og udviklings team til at omfavne og anvende dem. Sidst men ikke mindst er det en lige så stor udfordring at udvælge det rette værktøj til at fascilitere disse og ikke mindst få dem implementeret og konfigureret, til at fungere i forhold til de behov og den arbejdsgang virksomheden har. Så temaet for Testing Tuesday i Vallensbæk i februar er derfor ”Kom godt i gang med Configuration management og Continuous integration i agile projekter”.

Efter en kort indledning fra Petra Johansson hvor deltagerne bydes velkomne og dagens emne præsenteres, Vil Dan Travolta præsentere de grundlæggende principper i Configuration management og Continuous integration. Der vil blive kigget på hvad de to frameworks som udgangspunkt leverer hver for sig, og den styrke man får ved at kombinere dem. Vi skal snakke om den værdi det giver i agile projekter i forhold til de fundamentale agile principper om freequent feedback igennem automatisering. Sidst men ikke mindst skal vi se på udfordringerne ved at vælge det rette værktøj og få det implementeret i organisationen. Dernæst vil Bartek Warszawski tage os på en lille rejse og fortælle om hvordan han har arbejdet i praksis med at implementere og anvende Configuration management og Continious Integration i agile projekt sammenhænge.

Der er reserveret god tid i dette arrangement til diskussion og erfaringsdeling, så vi håber du har tid og lyst til at være med til at skabe et spændende arrangement.

Inden vi går hvert til sit, vil vi bruge 15-20 minutter til at brainstorme over kommende emner, og du får også mulighed for at byde ind hvis du enten har et emne du gerne vil have vi tager op, eller har en god historie du gerne vil dele på et fremtidigt seminar.

Praktisk info & tilmelding

 • AFVIKLET
 • Dato: 6. februar 2018
 • Tidspunkt: kl. 08:00 - 10:00 (registrering fra klokken 07:30)
 • Lokation: København - Capgemini Sogeti Danmark A/S, Delta Park 40, 2665 Vallensbæk Strand
 • Deltagelse: gratis
 • Indlægsholdere: Dan Travolta, Test Engineer (Capgemini Sogeti) | Bartek Warszawski, Senior Test Engineer (Capgemini Sogeti)
 • Sprog: dansk

Om talerne

Dan Travolta

Efter at blive færdiguddannet datamatiker i 2002, startede jeg min karriere som webudvikler i et lille mediehus, og fortsatte de efterfølgende år som udvikler inden for SIM-kort software og efterfølgende som C# udvikler på windows applications.
i 2008 spottede en rekruttør mine evner indenfor test og kvalitetssikring og tilbød mig en stilling som testmanager, hvilket blev begyndelsen på min testrejse.

Efter en periode som testmanager, fik jeg smag for den mere tekniske del af test, og rettede mit fokus mod integrationstest og testautomatisering. Dette fokus har jeg nu siddet med de seneste 5 år, dog med enkelte testmanagement opgaver ind imellem.

Bartek Warszawski

Jeg lærte at programmere, da jeg var 9 år gammel (1990), dvs. at teknologi og kode er blevet en naturlig del af mig. Det lyder skørt, men jeg anvendte begreber så som debugging, unit-testing og cykel-process-test, før jeg kendte navnene på dem. Jeg lærte at betragte test som en investering, der koster lidt i starten, men effektiviserer udviklingen enormt på sigt.

Selvom jeg var god til at løse tekniske problemer, så fandt jeg ud af, at det var mindst lige så vigtigt at kunne formidle problemer, risici, mulige mitigeringer og løsninger til forretningen på alle niveauer. Derfor har jeg prøvet lidt af hvert i de sidste 10 år: softwareudvikler, projektleder, underviser, test-ingeniør og foredragsholder.

 

Den agile rejse – fokus på kvalitet.

I mange virksomheder i Danmark er den agile transformation enten under opstart eller i fuld gang. Her går det hurtigt op for mange, at det ikke kun handler om at definere en ny metode, nye måder at arbejde på (transformation) – men i allerhøjeste grad også om en kultur og mindset ændring (transition). Så temaet for Testing Tuesday i Viby i februar er derfor ”den agile rejse – fokus på kvalitet”.

Efter en kort indledning fra Gitte Ottosen hvor termerne transformation og transition diskuteres og der fokuseres på de helt grundlæggende agile værdier der danner basis for al agil udvikling, vil Rikke Volff Svendsen og Bjørn Nørgaard tage jer med på Bankdatas agile rejse der startede i 2015, hvor målet var det agile paradis. Denne rejse hvor Bankdata skiftede fra projekter til agile teams blev hurtigt ramt af en ældre virksomhedskultur. Så hvordan sikre man god kvalitet når virksomheden står midt i en stor forandring, hvor backlogs, crossfunctional, agile og sprint er nøgleordene i virksomheden. Bankdata valgte en fælles uddannelse af alle medarbejderne i agile test så man i hele organisationen tænker kvalitet. Vi vil fortælle omkring rejsen for Bankdata med fokus på uddannelsen af 750 medarbejdere, samt hvilke fordele, ulemper og udfordringer vi har opleve

Der er reserveret god til i dette arrangement til diskussion og erfaringsdeling, så vi håber du har tid og lyst til at være med til at skabe et spændende arrangement.

Inden vi går hvert til sit vil vi bruge 15-20 minutter til at brainstorme over kommende emner, og du får også mulighed for at byde ind hvis du enten har et emne du gerne vil have vi tager op, eller har en god historie du gerne vil dele på et fremtidigt seminar.

Praktisk info & tilmelding 

 • AFVIKLET
 • Dato: 6. februar 2018
 • Tidspunkt: kl. 08:00 - 10:00 (morgenmad & registrering fra klokken 07:30)
 • Lokation: Aarhus - Capgemini Sogeti Danmark A/S, Skanderborgvej 234, 8260 Viby J
 • Deltagelse: gratis
 • Indlægsholdere: Rikke Volff Svendsen, Technical Coach (Bankdata) | Bjørn Nørgaard (Freelance QA) 
 • Sprog: dansk

Om talerne

Rikke Volff Svendsen - Siden 2016 har jeg været technical coach, hvor vi har udviklet et nyt koncept om agile testing, som jeg er med til at rulle ud i organisationen - Bankdata. Derudover udvikler jeg teams i kvalitetssikring og coacher dem i deres daglige arbejde.

I 2015 til nu: testmanager og forretningskonsulent for netbanken, samt overordnet testmanager på større ændringer i grænsefladeafdelinger. Derudover sidder jeg på et team der har platform ansvar.

Jeg har 3 års erfaring med sikkerhed i Netbanken, hvor jeg har designet, styret kravene i projektet samt stået for kvalitetssikringen.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rikke-svendsen-20065978/

Bjørn Nørgaard - Siden 2006 har jeg arbejdet som freelance konsulent indenfor QA, hvor jeg primært har arbejdet med større programmer, coaching, rådgivning af ledelse eller uddannelse af medarbejdere. Eneste pause i freelance livet var en periode som afdelingsleder for testere og test managere i en større dansk virksomhed.

I dag sidder jeg på kontrakt hos Bankdata på MiFID II programmet med ansvaret for kvaliteten i 20 teams.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bjornnorgaard/

En introduktion til Configuration management og Continuous integration i agile projekter

En af de største udfordringer mange virksomheder oplever, når de skal i gang med agil projekter og udvikling, er behovet for Configuration management og Continuous integration. En ting er, først og fremmest at forstå behovet for disse frameworks, en anden er at få sin organisation og udviklings team til at omfavne og anvende dem. Sidst men ikke mindst er det en lige så stor udfordring at udvælge det rette værktøj til at fascilitere disse og ikke mindst få dem implementeret og konfigureret, til at fungere i forhold til de behov og den arbejdsgang virksomheden har. Så temaet for Testing Tuesday i Aarhus i marts er derfor ”En introduktion til Configuration management og Continuous integration i agile projekter”.

Dan Travolta præsenterer de grundlæggende principper i Configuration management og Continuous integration. Der vil blive kigget på hvad de to frameworks som udgangspunkt leverer hver for sig, og den styrke man får ved at kombinere dem. Vi skal snakke om den værdi det giver i agile projekter i forhold til de fundamentale agile principper om freequent feedback igennem automatisering.

Sidst men ikke mindst skal vi se på udfordringerne ved at vælge det rette værktøj og få det implementeret i organisationen. Dernæst vil vi flytte fokus mod en case fra ”det virkelige liv” og få inspiration fra praktiske erfaringer med implementering af dette. Taleren til det andet indlæg vil være Rasmus Ingerslev Andersen. Rasmus har arbejdet 13 år hos Systematic i deres Defence Business Unit i skiftende roller, fra udvikler over lead udvikler til arkitekt. Det seneste år har han været ansat som arkitekt hos Capgemini Sogeti i Bookplan projektet/produktet i Århus.

Rasmus har også haft kasketten ”Configuration Manager” i flere af de projekter. Her har han beskæftiget sig med og har selvfølgelig en holdning til hvordan man praktiserer; ”Code as Inventory” samt ”Configuration as Code”. "Det vil primært være min erfaringer herfra jeg bidrager med, men også fokus på at indføre ændringer der sparer turn-around tid både for udviklere og testere (OODA loopet kan bruges på mange planer; ”Observe, Orient, Decide, Act”)"

Der er reserveret god tid i dette arrangement til diskussion og erfaringsdeling, så vi håber du har tid og lyst til at være med til at skabe et spændende arrangement.

Praktisk info & tilmelding 

 • AFVIKLET
 • Dato: 6. marts 2018
 • Tidspunkt: kl. 08:00 - 10:00 (morgenmad & registrering fra klokken 07:30)
 • Lokation: Aarhus - Capgemini Sogeti Danmark A/S, Skanderborgvej 234, 8260 Viby J
 • Deltagelse: gratis
 • Indlægsholdere: Dan Travolta, Test Engineer (Capgemini Sogeti) | Rasmus Ingerslev Andersen, Arkitekt (Capgemini Sogeti)
 • Sprog: dansk

Om talerne

Dan Travolta

Efter at blive færdiguddannet datamatiker i 2002, startede jeg min karriere som webudvikler i et lille mediehus, og fortsatte de efterfølgende år som udvikler inden for SIM-kort software og efterfølgende som C# udvikler på windows applications.
i 2008 spottede en rekruttør mine evner indenfor test og kvalitetssikring og tilbød mig en stilling som testmanager, hvilket blev begyndelsen på min testrejse.

Efter en periode som testmanager, fik jeg smag for den mere tekniske del af test, og rettede mit fokus mod integrationstest og testautomatisering. Dette fokus har jeg nu siddet med de seneste 5 år, dog med enkelte testmanagement opgaver ind imellem.

Rasmus Ingerslev Andersen

Rasmus har arbejdet 13 år hos Systematic i deres Defence Business Unit i skiftende roller, fra udvikler over lead udvikler til arkitekt. Det seneste år har han været ansat som arkitekt hos Capgemini Sogeti i Bookplan projektet/produktet i Århus.

Rasmus har også haft kasketten ”Configuration Manager” i flere af de projekter. Her har han beskæftiget sig med og har selvfølgelig en holdning til hvordan man praktiserer; ”Code as Inventory” samt ”Configuration as Code”. "Det vil primært være min erfaringer herfra jeg bidrager med, men også fokus på at indføre ændringer der sparer turn-around tid både for udviklere og testere (OODA loopet kan bruges på mange planer; ”Observe, Orient, Decide, Act”)"

En Produkt Risiko Analyse (PRA) der gjorde en forskel.

Produktrisikoanalysen (PRA) er en af hjørnestenene i teststrategien, som har til formål at sikre en fælles forståelse for test opgaven mellem de involverede interessenter, og dette gælder uanset om man er en del af en klassisk udviklingsmodel eller arbejder i en agil kontekst.

Udføres analysen korrekt vil den skabe et komplet overblik over testmålene, til fordel for de testansvarlige og ikke mindst projektdeltagerne. Analysen vil være med til at fokusere på de vigtigste testområder og adressering af produkt risici, i deres daglige testarbejde.

En god PRA kan være tidskrævende at udarbejde og involverer ofte flere interessenter, derfor er det essentielt at den giver den forventede værdi. Det er derfor vigtigt at den benyttes aktivt i hele projektforløbet, hvis vi ønsker at få det største udbytte af arbejdet, som skal lægges i den.

Derfor vil vi denne tirsdag stille skarpt på hvordan PRA som det primære værktøj, benyttes i en regressionstest af 82 systemer, således at testen bliver overskuelig, planlægnings- og kontrollerbar.

Opgradering af basisprogrammel og flyt af data og systemer til nye servere, har været baggrunden for behovet for en fuld regressionstest. Dagens hovedtaler Pusser Janvit vil fortælle historien om, hvordan de godt hjulpet af en produktrisikoanalyse, dedikerede projektdeltagere og en dygtig projektleder gjorde denne store opgave håndterbar.

Da en produktrisikoanalyse jo kan udføres på flere måder, har vi som en indledning til dagens session valgt at give en kort introduktion til, hvordan vi kan udføre en PRA med baggrund i TMap, uanset om det er den klassiske eller agile kontekst vi befinder os i, og her vil Gitte Ottosen fra Capgemini Sogeti give en praktisk introduktion.

Praktisk info & tilmelding 

 • Dato: 10. april 2018
 • Tidspunkt: kl. 08:00 - 10:00 (morgenmad & registrering fra klokken 07:30)
 • Lokation: Aarhus - Capgemini Sogeti Danmark A/S, Skanderborgvej 234, 8260 Viby J
 • Deltagelse: gratis
 • Indlægsholdere: Pusser Janvit, Test Manager (KMD) | Gitte Ottosen, Management Consultant (Capgemini Sogeti)
 • Sprog: dansk

Om talerne

Pusser Janvit - Jeg arbejdet med test og kvalitetssikring gennem mere end 20 år. i mit arbejdsliv har jeg haft mange forskellige roller, herunder tester, testkoordinator, underviser i ISTQB, testmanager og testmiljø-manager.

I de seneste 11 år har jeg arbejdet for en større dansk virksomhed, hvor jeg blandt mange roller hovedsageligt har været leverandør-testmanager for at antal større og mindre kunder i den offentlige sektor. 
Her har jeg bl.a. haft lejlighed til, at være primus motor i testerfa-grupper og communities. Vidensdeling og videreudvikling af kompetencer og processer indenfor test ligger mig meget på sinde.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pusserjanvit/

 

Den Agile rejse - fokus på kvalitet

I mange virksomheder i Danmark er den agile transformation enten under opstart eller i fuld gang. Her går det hurtigt op for mange, at det ikke kun handler om at definere en ny metode, nye måder at arbejde på (transformation) – men i allerhøjeste grad også om en kultur og mindset ændring (transition). Så temaet for Testing Tuesday i Vallensbæk i maj er derfor ”den agile rejse – fokus på kvalitet”.

Her kommer Kim Løgstrup og Tine Virkelyst fra Forca og fortæller om Forcas rejse mod det agile setup de har i dag og hvad transformationen har betydet for virksomheden. Præsentation vil gennemgå såvel successer som udfordringer med implementering og det resultat de står med.

Herefter vil Rikke Volff Svendsen og Bjørn Nørgaard tage jer med på Bankdatas agile rejse der startede i 2015. Denne rejse hvor Bankdata skiftede fra projekter til agile teams blev hurtigt ramt af en ældre virksomhedskultur. Så hvordan sikrer man god kvalitet når virksomheden står midt i en stor forandring. Bankdata valgte en fælles uddannelse af alle medarbejderne i agile test så man i hele organisationen tænker kvalitet. Rikke og Bjørn vil fortælle omkring rejsen for Bankdata med fokus på uddannelsen af 750 medarbejdere, samt hvilke fordele, ulemper og udfordringer de har oplevet.

Praktisk info

 • FULDT BOOKET
 • Dato: 8. maj 2018
 • Tidspunkt: kl. 08:00 - 10:00 (morgenmad & registrering fra klokken 07:30)
 • Lokation: København - Capgemini Sogeti Danmark A/S, Delta Park 40, 2665 Vallensbæk Strand
 • Deltagelse: gratis
 • Indlægsholdere: Kim Løgstrup, Scrum Master (Forca) | Tine Virkelyst, Scrum Master (Forca) | Rikke Volff Svendsen, Test Manager (Bankdata) | Bjørn Nørgaard, Freelance Konsulent (Bankdata)
 • Sprog: dansk

Om talerne

 • Kim Løgstrup har 6 års erfaring som Release Manager og sidder i dag som Scrum Master for 2 teams og står sammen med 2 andre for den interne undervisning i Agile og Scrum hos Forca.

 • Tine Virkelyst sidder som Scrum Master for 3 teams og står sammen med 2 andre for den interne undervisning i Agil og Scrum hos Forca

 • Rikke Volff Svendsen – har været technical coach siden 2006. Derudover udvikler hun teams i kvalitetssikring og coacher dem i deres daglige arbejde. Rikke arbejder som testmanager og forretningskonsulent for netbanken, samt overordnet testmanager på større ændringer i grænsefladeafdelinger.

 • Bjørn Nørgaard – har arbejdet som freelance konsulent indenfor QA siden 2006, hvor han primært har arbejdet med større programmer, coaching, rådgivning af ledelse eller uddannelse af medarbejdere.

 

 

Testteknikker i praksis

Vi lærer om dem på kurser, der er rigtig mange at vælge imellem, og de kan være svære at bruge i praksis! Det er selvfølgelig testteknikkerne jeg taler om her 😊

I en læringssituation bruger vi eksempler og de første øvelser kan være simple og overskuelige for at få styr på hvordan de enkelte teknikker skal anvendes. Man fokuserer på at få teorien ind under huden – at forstå hvorfor og hvordan de anvendes op mod vores testbasis. Men så kommer man hjem til virkeligheden; tynde til dels udokumenterede krav, tidspres i projektet og måske også en manglende forståelse i organisationen for tilgangen. Derfor bliver testteknikkerne ofte ikke taget med tilbage til dagligdagen, de bliver liggende i mappen med kursusmaterialet og støver til.

Men det behøver ikke være sådan, og det bliver fokus på testing Tuesday den 8. maj. Her vil vi lægge den teoretiske del på hylden og fokusere på warstories fra skyttegravene ude i den virkelige verden.

Christian Ottosen vil fortælle om sin brug af testteknikker til at skabe overblik og forstå systemet der skal testes i en verden der ikke kun består af software, og hvor dokumentationen often er minimal.

Annemette Clement vil med udgangspunkt i sit arbejde på et større projekt i den sundhedsfaglige del af IT, dele sine erfaringer med anvendelse af testteknikker til at støtte op om design og specifikation af testcases til system og system integrations test.

Glæd jer til en spændende morgen med tips og tricks til hvordan du får hul på brugen af testdesignteknikker i praksis.

Praktisk info

 • FULDT BOOKET
 • Dato: 8. maj 2018
 • Tidspunkt: kl. 08:00 - 10:00 (morgenmad & registrering fra klokken 07:30)
 • Lokation: Aarhus - Capgemini Sogeti Danmark A/S, Skanderborgvej 234, 8260 Viby J
 • Deltagelse: gratis
 • Indlægsholdere: Christian Ottosen, System & Test Engineer (Dynaudio) | Annemette Clement, Test Analytiker og træner (Capgemini Sogeti)
 • Sprog: dansk

Om talerne

 • Christian Ottosen kommer oprindeligt fra en karriere som teknisk officer i Flyvevåbnet, men har de sidste tre år arbejdet med test – først i Systematic i Århus men siden november hos Dynaudio hvor han er en del af deres Research and Development team med fokus på kvalitet og test.

 • Annemette Clement er en af vores dygtige trænere i Quality Academy, med en dagligdag som test analytiker på et stort program til sundhedssektoren. Annemette har en uddannelse som IT produktudvikler, og brænder for matematik og undervisning.

Test automation – Success or Failure

Med det stigende fokus på agile og DEVOPS kommer behovet for testautomatisering mere og mere i fokus. Men ofte udfordres vi med at få det implementeret rigtigt - og udfordringerne starter lige fra anerkendelsen af behovet for automatiseret test, at få ledelsesniveauet med ombord og vælge den rigtige tilgang til implementering af testautomatisering på en måde, der sikrer ejerskab, kvalitet og fokus på en vedligeholdbar test suite i fremtiden.

Ved testing tuesday i juni i Viby ændrer vi fokus på testautomatisering fra det mere tekniske perspektiv til det strategiske niveau, hvordan får vi taget beslutningen og hvordan implementerer vi det så det giver værdi? Karsten Kaavé vil tage dig med igennem processen med at få "go" til testautomatisering; businesscasen - hvordan man sælger automatisering til ledelsen, en risikobaseret tilgang til automatisering - at få det rigtige fokus, samt hvordan man identificerer behov for rapportering og KPI'er for at understøtte kommunikation med interessenter. Herefter fortsætter Matthew Manickakumar med fokus; når vi får "go" hvad så?. Matthew vil fokusere på, hvorfor vi ofte ser fejlede testautomatiseringsprojekter, hvordan man identificerer den rigtige tilgang og sikrer vedligeholdbar testautomatisering. Han vil diskutere faldgruber og succesfaktorer for at komme videre med testautomatisering.

Praktisk Info

 • AFVIKLET
 • Dato: 12. juni 2018
 • Tidspunkt: kl. 08:00 - 10:00 (morgenmad & registrering fra klokken 07:30)
 • Lokation: Aarhus - Capgemini Sogeti Danmark A/S, Skanderborgvej 234, 8260 Viby J
 • Indlægsholdere: Karsten Kaavé, Freelance Konsulent | Matthew Manickakumar, Technical Test Specialist (Capgemini Sogeti)
 • Sprog: dansk og engelsk
 • Deltagelse: gratis

Talere

Karsten Kaavé er freelance konsulent indenfor test management, kvalitetssikring og procesforbedring. Efter en årrække som projektchef og afdelingsleder for testafdelinger, har han efterfølgende arbejdet med test management herunder testautomatisering på store og komplekse projekter i roller som test manager, program test manager og ansvarlig for test process forbedring. Karsten brænder for testledelse, procesoptimering og Lean IT.

Matthew Manickakumar er SME (Subject Matter Expert) hos Capgemini Sogeti i rollen som Technical Test  specialist. Han har mere end 12 års erfaring inden for testautomatisering med brug af værktøjer og frameworks som BDD, Microfocus UFT, Smartbear TestComplete, Selen, Appium, Microsoft Testværktøjer, IBM Rational værktøjer. Matthew har arbejdet som teknisk tester til mellem- og store projekter som individuel bidragsyder, testlead og testmanager og har stor erfaring med at etablere et vellykket automatiserings offshore team fra bunden

 

Context driven test automation

Implementering af test automatisering er ofte set som et stort uoverskueligt projekt og med god grund. Tidligere tilgange til test automationer har krævet højt specialiserede tekniske kompetencer, lang træning eller begge dele. Det har derfor været svært at retfærdiggøre den lange opstarts tid og ressource træk på forretningen.

Eliminering af barrierer for Test Automatisering
Sune Engsig - Senior Product Evangelist fra LeapWorks vil på denne session, fremvise deres automatiseringsplatform live, med dens intuitive og visuelle flow tilgang, der sikrer at man bruger tiden på Test automatisering og QA og ikke på kodning og vedligeholdelse af scripts.
LEAPWORK platformen understøtter automatisering af processer, på tværs af WEB, Mobile WEB, Desktop, SAP og Virtuelle applikationer og teknologier, i et og samme flow.
 
Context driven test automation
I anden session vil Bartek Warszawski fra Capgemini Sogeti fortælle om Context Dreven Test automatisering. Der vil specielt sættes fokus på hvordan man kan anvende værktøjer som LeapWorks til at implementere denne type automatisering, Samt hvilke udfordringer man typisk kan rende ind i og eksempler på hvordan disse udfordringer kan overkommes. Endvidere vil Bartek fortælle om hvordan man kan anvende Context dreven test automatisering i et par andre sammenhænge og lidt tips og tricks.

Praktisk Info

 • AFVIKLET
 • Dato: 12. juni 2018
 • Tidspunkt: kl. 08:00 - 10:00 (morgenmad & registrering fra klokken 07:30)
 • Lokation: København - Capgemini Sogeti Danmark A/S, Delta Park 40, 2665 Vallensbæk Strand
 • Deltagelse: gratis
 • Indlægsholdere: Sune Engsig, Senior Product Evangelist (LeapWorks) | Bartek Warszawski, Senior Test Engineer(Capgemini Sogeti)
 • Sprog: dansk

Testteknikker i praksis

Vi lærer om dem på kurser, der er rigtig mange at vælge imellem, og de kan være svære at bruge i praksis! Det er selvfølgelig testteknikkerne jeg taler om her 😊

I en læringssituation bruger vi eksempler og de første øvelser kan være simple og overskuelige for at få styr på hvordan de enkelte teknikker skal anvendes. Man fokuserer på at få teorien ind under huden – at forstå hvorfor og hvordan de anvendes op mod vores testbasis. Men så kommer man hjem til virkeligheden; tynde til dels udokumenterede krav, tidspres i projektet og måske også en manglende forståelse i organisationen for tilgangen. Derfor bliver testteknikkerne ofte ikke taget med tilbage til dagligdagen, de bliver liggende i mappen med kursusmaterialet og støver til.

Men det behøver ikke være sådan, og det bliver fokus på testing Tuesday den 9. oktober. Her vil vi lægge den teoretiske del på hylden og fokusere på warstories fra skyttegravene ude i den virkelige verden.

Christian Ottosen vil fortælle om sin brug af testteknikker til at skabe overblik og forstå systemet der skal testes i en verden der ikke kun består af software, og hvor dokumentationen often er minimal.

Annemette Clement vil med udgangspunkt i sit arbejde på et større projekt i den sundhedsfaglige del af IT, dele sine erfaringer med anvendelse af testteknikker til at støtte op om design og specifikation af testcases til system og system integrations test.

Glæd jer til en spændende morgen med tips og tricks til hvordan du får hul på brugen af testdesignteknikker i praksis.

Praktisk information

 • AFVIKLET
 • Dato: 9. oktober 2018
 • Tidspunkt: kl. 08:00 - 10:00 (registrering fra klokken 07:30)
 • Lokation: København - Capgemini Danmark A/S, Delta Park 40, 2665 Vallensbæk Strand
 • Deltagelse: gratis
 • Indlægsholdere: Christian Ottosen, System & Test Engineer (Dynaudio) | Annemette Clement, Test Analytiker og træner (Capgemini Sogeti)
 • Sprog: dansk

Om talerne

Christian Ottosen kommer oprindeligt fra en karriere som teknisk officer i Flyvevåbnet, men har de sidste tre år arbejdet med test – først i Systematic i Århus men siden november hos Dynaudio hvor han er en del af deres Research and Development team med fokus på kvalitet og test.

Annemette Clement er en af vores dygtige trænere i Quality Academy, med en dagligdag som test analytiker på et stort program til sundhedssektoren. Annemette har en uddannelse som IT produktudvikler, og brænder for matematik og undervisning.

 

Agile - når projekterne bliver store

Oktobers Testing Tuesday finder sted ANDEN tirsdag i måneden da vi har haft en travl september med konference mv. Til gengæld har vi et rigtig spændende program for dagen.

Den grundlæggende agile filosofi er jo at agil udvikling gennemføres i teams bestående af 7 plus minus 2 medlemmer, der tilsammen har alle kompetencer til at kunne analysere, designe, udvikle, test og levere kvalitets software til kunden. Men hvad så når systemerne bliver store, måske endda rigtig store? Hvordan kan vi bevare det agile mindset i den kontekst? Testing Tuesday i oktober tager dette emne op, vi skal se på to forskellige måder at adressere denne udfordring på.

Morgenen indledes med en kort introduktion fra Gitte Ottosen til nogen af de udfordringer vi møder når vi ser på skaleringen af den agile model – primært set fra testerens synspunkt. Herefter går vi videre med to spændende præsentationer fra den virkelige verden. Rikke Hoegrebe fra Systematic vil præsentere nogen af de udfordringer hun har oplevet som testmanager på et stort health care program, og hvordan man via Systematics udviklingsmodel har valgt at adressere disse. Herefter giver vi ordet til Søren Ørskov Olsen, der har arbejdet som testmanager hos Arla i en lidt anderledes agil model,  her har man nemlig valgt at implementere Scaled Agile Framework.

Praktisk information

 • AFVIKLET
 • Dato: 9. oktober 2018 
 • Tidspunkt: kl. 08:00 - 10:00 (registrering og morgenmad fra klokken 07:30)
 • Lokation: Aarhus - Capgemini Danmark A/S, Skanderborgvej 234, 8260 Viby
 • Deltagelse: gratis
 • Indlægsholdere: Rikke Hogrebe (Testmanager, Systematic) | Søren Ørskov Olsen (Testmanager, Capgemini)
 • Sprog: dansk

Om talerne

Rikke Hogrebe er Senior Testmanager hos Systematic HealthCare på Columna CIS – den elektroniske patientjournal. Rikke har arbejdet med test igennem de seneste 15 år hvoraf de sidste 5 år har været hos Systematic. Hun har en sundhedssfaglig baggrund og har igennem årene bygget forskellige test certificeringer ovenpå, herunder Advanced Test manager og Tmap Test manager.

Til dagligt har Rikke det faglige og personalemæssige ansvar for team testerne i CIS projektet. Det daglige arbejde har et højt fokus på processer, kvalitetssikring, planlægning og rapportering – både internt og eksternt. På husniveau indgår Rikke i de overordnede proces forbedrende aktiviteter samt har hun deltaget i de seneste to CMMI re-appraisals i Systematic.

Søren Ørskov Olsen er konsulent hos Capgemini og har været gennem Capgeminis graduate/YP program. Søren har arbejdet som Test Manager og Scrum Master hos Arla siden oktober 2016, hvor han har fået erfaring med SAFe og agile gennem flere forskellige projekter. Søren er uddannet inden for Digital Design fra Aarhus Universitet og har erfaring med brugerinddragelse og designprocesser indenfor interaktionsdesign.

todo todo