Testing Tuesday
EVENT
SOFTWARETEST

Testing Tuesday

Første tirsdag i måneden inviteres du til Capgeminis Testing Tuesday. Et morgenmøde udviklet til testprofessionelle og med fokus på hvad der rører sig inden for test.

Den første tirsdag i hver måned vil vi gerne invitere dig til morgenmøde med fokus på test - vi kalder det Testing Tuesday. Testing Tuesday skal sikre den fortsatte innovation og fremgang der er inden for test og samtidig sætte rammen for diskussioner og debat. Agendaen vil skifte for hver måned og tage fat i nyt som gammelt. Det nye for at innovere og det gamle for at optimere.

Testing Tuesday er et gratis arrangement der afvikles i både København og Aarhus, dog kan emnerne variere i forhold til lokation. 

I fanerne foroven kan du se kalenderen for de planlagte arrangementer samt finde detaljer for afviklingerne i Aarhus og København.

På sessionerne er der begrænsede pladser, hvilket skal sikre højt udbytte for deltagerne og plads til to-vejs kommunikation.

 • Lokation: København
  Capgemini
  Delta park 40
  2665 Vallensbæk Strand

 • Lokation: Aarhus
  Capgemini
  Skanderborgvej 234
  8260 Viby J

 

Testing Tuesday er udviklet og drives af testprofesionelle til testprofesionelle.

Gitte Ottosen - Rådgivende konsulent, Aarhus

Gitte Ottosen

Gitte Ottosen er Rådgivende Konsulent hos Capgemini Danmark og har tyve års erfaring som tester med fokus på såvel test som test management. Hun er certificeret Scrum Master, CAT certificeret, ISEB/ISTQB Practitioner i softwaretest samt certificeret TMap Test Engineer. Hun er en test evangelist, der prædiker behovet for en struktureret og engageret tilgang til test - men det er også en rolle der sikrer kreativ og sjov test, og det er en rolle der kræver ikke blot dyb faglig indsigt, men også lidenskab og vedholdenhed.

Property-based Testing: En kort introduktion

Vi fortsætter med at introducere København for Property-based Testing /v Jan Midtgaard fra Syddansk Universitet som vil give os en introduktion til Property Based Testing. Vi har overladt hele scenen til ham i denne Testing Tuesday, for at give god tid til både at introducere konceptet i teorien og give eksempler fra den virkelige verden for at sætte det hele i kontekst          .
 
Property-based testing (også kendt som 'QuickCheck') er en relativt ny tilgang til automatiseret testing med en række succesfulde anvendelser indenfor både akademisk og kommerciel software. Dette foredrag introducerer først de basale begreber: properties (egenskaber), counterexamples (modeksempler), generatorer, og shrinkers ("nedskærere"). Med udgangspunkt i nogle simple eksempler gennemgår vi derefter en række anvendelser af stigende kompleksitet, herunder testing af compilere, Google's LevelDB, DropBox, og AUTOSAR for Volvo. Endelig runder vi af med at diskutere nogle af de tilgængelige biblioteker der implementerer tilgangen.

Praktisk information

 • AFVIKLET
 • Dato: 5. februar 2019 
 • Tidspunkt: kl. 08:00 - 10:00 (registrering og morgenmad fra kl. 07:30)
 • Lokation: København - Capgemini Danmark A/S, Delta Park 40, 2665 Vallensbæk Strand
 • Deltagelse: gratis
 • Indlægsholdere: Jan Midtgaard, Lektor (Syddansk Universitet)
 • Sprog: dansk

 

Om taleren

Jan Midtgaard er lektor i Software Engineering på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet. Han har en PhD i datalogi fra Aarhus Universitet og har siden arbejdet ved INRIA Rennes, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet og DTU og undervist i en række emner, herunder compilere, funktionel programmering, abstrakt fortolkning, web teknologi og automatiseret testing. Hans forskning centrerer sig omkring programmeringssprog og teknologien omkring dem, herunder funktionel programmering, statisk analyse og property-based testing. Sidstnævnte ledte dels til at finde over et dusin compilerfejl og dels til TFP's "John McCarthy best article award" for en artikel der fandt en 19 år gammel fejl i et data-struktur bibliotek

Kvalitet – hvad er det egentlig for en størrelse, og hvordan kommunikerer vi omkring det i det daglige?

Vi bruger begrebet kvalitet i flæng i vores daglige kommunikation i teams og på projekter, men hvad mener vi egentlig med? Ofte sætter vi lighedstegn mellem kvalitet og fraværet af fejl, vi taler om kvalitet i konteksten af opfyldelse af funktionelle krav. Men er det tilstrækkeligt? måske burde vi træde et skridt tilbage og se på kvalitet i et lidt større perspektiv?

Vi fortsætter derfor Testing Tuesday sæsonen 2019 med at krybe ombord i helikopteren og tage hul på snakken om kvalitet.

Gitte Ottosen starter morgenen med at præsentere Gavins model for kvalitet, en model der ser på kvalitet med 8 forskellige perspektiver, og diskuterer hvordan en abstrakt model som den kan tages med ind i vores dagligdag som testere i projekter – både i traditionel og agil kontekst. Hvordan kan vi være med til at sikre at talen om kvalitet er andet end en diskussion om mængden og alvorligheden af fejl.

Herefter overtager Jette Pedersen fra Ebay scenen. Jette fortæller; Vi snakker så meget om test, men hvad ligger vi egentlig i det begreb? Der er så meget mere i det ord end blot, at ”vi skal sikre, der ikke kommer fejl ud i produktion”. ”Når jeg taler med teams, så vil jeg meget hellere tale om hvordan vi sikrer en god kvalitet, ikke blot i produktion men også i vores testmiljøer, end blot at tale om hvilke test, vi skal udføre” udtaler Jette. ”Dette sikrer, at alle bliver mere bevidste om at tænke kvalitet ind i hele udviklingsprocessen, lige fra at opgaven starter og til den er lagt i produktion”.

Praktisk information

 • AFVIKLET
 • Dato: 5. februar 2019 
 • Tidspunkt: kl. 08:00 - 10:00 (registrering og morgenmad fra kl. 07:30)
 • Lokation: Aarhus - Capgemini Danmark A/S, Skanderborgvej 234, 8260 Viby
 • Deltagelse: gratis
 • Indlægsholdere: Jette Pedersen, Senior QA Engineer (eBay) | Gitte Ottosen, Management Consultant (Capgemini)
 • Sprog: dansk

 

Om talerne

Jette Pedersen er Senior QA Engineer ved eBay Classifieds Scandinavia, Aarhus. Hun er ansat på 8. år ved eBay Classifieds Scandinavia som Quality Assurance Engineer. EBay i Danmark omfatter bl.a større websites som Bilbasen.dk og dba.dk og deres dertil hørende apps, samt et bilforhandler værktøj, Bilinfo. Hun fungerer som coach inden for test og kvalitet for diverse teams i huset. Dette indebærer at rådgive teams om kvalitet, risiko og test. Hun har arbejdet med test i det agile miljø i de seneste 7 år. Hun er certificeret ISTQB advanced test analyst og TMap Suite Test Master. Jette har en baggrund som udvikler i den finansielle sektor, hvor projekterne blev kørt i vandfaldsmodellen.

Gitte Ottosen har 24 års efaring med test og testledelse, både i traditionel og agil kontekst. Gitte arbejder med testmanagement, testprocesforbedring og supporterer virksomheder og projekter i deres agile transformation med hendes kvalitetsperspektiv. Fokus er på behovet for en struktureret og engageret tilgang til test, og hun er en stærk fortaler for en kontekstdrevet tilgang, roller der kræver dybtgående faglig indsigt, lidenskab og vedholdenhed. Gitte har en række certifikater, bla; ISEB Practitioner, ISTQB Expert Level Test Management – Strategic, Certified Agile Tester, TMap Test Engineer / Master og Certified SCRUM Master. Hun er en SAFe-programkonsulent og er medlem af SogetiLabs.

todo todo
Kontakt
 • Gitte Ottosen
  Gitte Ottosen
  Ansvarlig, kursusforretningen
  +45 52189711