Meet Isabel Evans

Imagine if Outsourcing is no Longer an Option

Kari Widding Sehested, Test Manager hos Energinet

Imagine if Outsourcing is no Longer an Option 

Tilbage til programoversigt
Tilbage til taleroversigt

Præsentation på dansk

Fra outsourcing til insourcing

Energinet IT åbnede i 2014 et offshore kontor i Manila, Filippinerne. I 2016 startede Datahub IT etableringen af et testteam med base i dette kontor. I løbet af et år, var et konsolideret team på 5 testere blevet etableret, og i 2017 kunne vi derfor udfase danske konsulenter fra vores testopgaver.

And then GDPR happened…

I maj 2018 trådte GDPR i kraft, og mange af de opgaver Energinet havde outsourcet til Filippinerne måtte ikke længere løses i et tredjeland. Et offshore-kontor med udelukkende test-opgaver var ikke rentabelt, og med meget kort varsel stod DataHub IT uden testteam.

Imagine insourcing test with less FTE…

5 testere i Manila blev til 4 FTE i Energinet Datahub. Sammen med ledelsen blev det besluttet at tænke nyt, og bringe test som disciplin og fagområde sammen med den store domæneviden der findes i virksomheden. I dag løses testopgaven af 7 forretningstestere tilknyttet på deltid, samt 2 fuldtidstestere med speciale i hhv. testanalyse og testautomatisering og til sidst en test manager.

Imagine your take away! 

Indlægget kommer til at handle om hvordan man kommer fra et velfungerende offshore testteam, til en reorganiseret inshore testorganisation på kort tid, samtidig som vores projekter kommer rullende med nye leverancer uden stop. Visionen har været at bringe test og forretning tættere sammen, og underbygge en proces, Datahub er i gang med - fra kvalitetskontrol i en vandfaldstankegang til kvalitetssikring og tidlig test i mere agil kontekst.


3 key takeaways:

  • Hvordan inddrages forretningen i test?
  • Erfaringer med insourcing af en testopgave der er outsourced
  • Hvad gjorde at offshore test virkede?

 

Isabel-Evans.png

 

Kari Widding Sehested har flere års erfaring med testledelse, både som test manager og program test manager. Hun har stået for opbygning af både inhouse og outsourced  testorganisationer. Hendes baggrund er fra brancher hvor domæneviden vejer tungt, og hun har derfor fokus på at bringe testviden og domæneviden i spil i den risikobaserede test, og som input til testprocesforbedring. Kari har flere certifikater, bl.a. TMAP Suite Test Master, ISTQB Advanced Test Manger, SCRUM Product Owner.

 

 

todo todo