Digital Destinations
EVENT
AGILE

Being Agile - i hele organisationen

Torsdag den 23. november 2017 afvikler Capgemini Sogeti i samarbejde med NETS et morgenmøde om skalering af agile til hele organisationen.

De seneste 10 år har flere og flere IT-organisationer implementeret Scrum som udviklingsmetode med synlige resultater. Ved en stigende anvendelse af agil udvikling har mange virksomheder dog mødt udfordringer som besværliggør koordinering af flere scrum teams og friktion mellem eksisterende governancestrukturer og den agile tankegang.

En del virksomheder har derfor valgt en skalering af agile udvikling for at sikre større sammenhæng og effekt, f.eks. gennem en implementering af SAFe (Scaled Agile Framework).

Hvad har baggrunden for disse valg været, og hvilke erfaringer har man høstet?

Head of Strategy & Communication, Ulrik Nielsen fra NETS vil præsentere, hvordan de anvender den agile tankegang i deres organisation.

Agenda

 • Hvorfor er agil skalering populær v. Jeanette Elkjær/Claus Mørk
  • "Hype eller movement” -  Er agil skalering kommet for at blive?
  • Hvorfor vælger flere IT-virksomheder at implementere agile arbejdsmetoder?
 • NETS' anvendelse af agil tankegang på strategi niveau v. Ulrik Nielsen, Head of Strategy & Communication, NETS
 • Pause
 • De største udfordringer ved agil skalering i hele organisationen v. Gitte Ottosen
  • Hvilke områder skal I være opmærksom på, når den skalerede version af agilitet implementeres set fra både den tekniske og den organisatoriske vinkel?
 • Dialog

Praktisk information

 • Dato: 23. november 2017
 • Tidspunkt: kl. 08:00 - 10:00 (morgenmad og registrering fra klokken 07:30)
 • Lokation: Capgemini Sogeti, Delta Park 40, 2665 Vallensbæk Strand
 • Indlægsholdere: Ulrik Nielsen, Head of Strategy & Communications (NETS), Jeanette Elkjær, Senior Consultant (Capgemini Sogeti), Claus Mørk, Managing Consultant (Capgemini Sogeti), Gitte Ottosen, Managing Consultant (Capgemini Sogeti)
 • Sprog: dansk

todo todo