Salesforce birdrager til en effektiv hverdag
Der opstod en fejl ved hentning af captcha-billede
CASE
SALESFORCE

Salesforce bidrager til en effektiv hverdag

Virksomhedskonsulenter på 9 ud af 10 erhvervskontorer i Region Nordjylland nyder hver dag godt af det 360 graders overblik de får over regionens virksomheder, når de arbejder i Salesforce. Løsningen, som administreres af Business Aalborg, benyttes i ni ud af ti nordjyske erhvervskontorer, og den har hjulpet med procesoptimering og givet en klar struktur, når konsulenterne vejleder virksomhederne i alt fra generationsskifte til eksportbistand.

Baggrund: Fokus på dokumentation og resultater

Hvert år vejleder de lokale erhvervskontorer rundt om i Region Nordjylland flere hundrede virksomheder og iværksættere. Det er vigtigt, at vejledningen skaber værdi for dem der efterspøger den, og at kommunernes investeringer i lokal erhvervsfremme giver resultater, fx i form af flere arbejdspladser, øget vækst og færre konkurser. Politikere og erhvervsråd efterspørger derfor i stigende grad fakta og resultater af de initiativer, de støtter.

For at leve op til den øgede efterspørgsel og for at kunne dokumentere erhvervskontorernes indsats med valide fakta, var der behov for en øget systematik i registrering af kontakt med virksomhederne. Tidligere samlede man informationen om virksomheder i et utal af Excel-ark og i en noget gammel  erhvervsdatabase. Ønsket fra Region Nordjylland var en samlet it-løsning, som effektivt kunne understøtte virksomhedskonsulenternes arbejde med at hjælpe de lokale virksomheder. Valget faldt på Salesforce som platform.

Løsningen: Én platform med udgangspunkt i det daglige arbejde

Capgemini har implementeret en Salesforce-løsning, som passer perfekt til Business Aalborgs og erhvervskontorernes ønsker om et intuitivt system, som understøtter virksomhedskonsulenternes daglige arbejdsrutiner. Alle informationer om virksomhederne og kontaktpersoner er nu samlet i et system – ja faktisk i ét skærmbillede. Det betyder, at man hurtigt kan danne sig et overblik over bl.a.:

 • Stamdata om virksomheden – herunder nøgletal
 • Hvilke møder der er afholdt med virksomheden
 • Hvilke projekter og programmer virksomheden er involveret i
 • Hvilke klynger og netværk virksomheden er involveret i

Salesforce blev implementeret på baggrund af en række workshops, hvor brugere på forskellige niveauer blev involveret. Det betød, at systemet fra start var tilpasset både de slutbrugere, som til dagligt sidder med systemet, og lederne, som bruger Salesforce-data i deres strategiske arbejde.

”Den største gevinst ved at have implementeret det nye system er, at vi altid ved, hvor informationer skal findes. Hvis borgmesteren banker på døren og stiller spørgsmål til en konkret virksomhed, er det altid muligt at give et hurtigt og klart billede af virksomheden og kontakten med erhvervskontoret” 

Jeanette Dahl, Senior Analytiker, Business Aalborg

Udbyttet: Fleksibel, brugerorienteret løsning

Løsningen har i dag været i luften i mere end to år, og i den periode er antallet af lokale erhvervskontorer, der anvender løsningen gået fra tre til ni. Løsningen blev oprindeligt udviklet specifikt til de udfordringer som Business Aalborg oplevede i deres arbejde med at vejlede virksomhederne, men det viste sig hurtigt at andre erhvervskontorer sad med præcis de samme udfordringer som Business Aalborg, og derfor er flere og flere gået med på løsningen. Ved at vælge Salesforce har erhvervskontorerne fået et fleksibelt system, som nemt kan tilpasses det enkelte erhvervskontors ønsker til opsætning og brug, uden at det får indflydelse på de øvrige erhvervskontors arbejde i systemet.

todo todo
KONTAKT
 • Thorvald Kingbo
  Thorvald Kingbo
  Managing Consultant & Team Manager, Digital Customer Experience
  +4539778440