Test af IoT
BLOG
SOFTWARETEST

Test af ‘Internet of Things’

Internet of Things (IoT) er i voldsom vækst. IDC vurderer, at der i øjeblikket er 13 milliarder ’ting’ forbundet via internettet – alt lige fra en række sensorer, devices m.m. Det vurderes, at dette tal vil vokse eksponentielt de kommende år. Jeg hørte et par udtalelser på et tidspunkt om, at IoT ’vil blive en af de største ændringer de næste 30 år’ og det vil ’potentielt påvirke alle på jorden’.

[21. april 2016] IoT vil vokse som en del af produktudviklingen, og vil være medvirkende til at skabe nye produkter/systemer og tilføje ny funktionalitet til allerede eksisterende produkter og systemer. I praksis kan vi forbinde en uendelig serie af produkter og systemer, og lade dem kommunikere med hinanden. Dette betyder, at vi skal have en ny tilgang til test og kvalitet. IoT introducerer nye niveauer af kompleksitet og størrelse, hvorfor vi skal kunne teste funktionalitet i meget stor skala – og simuleringsværktøjer bliver endnu vigtigere end tidligere.

Sogeti udgiver den 21/4 2016 en ny bog ’Testing in an IoT Environment’ der dækker ovenstående, og er dermed det seneste skud på stammen af bøger i relation til testmetoden TMap Suite.

Bogen introducerer en fem-trins model til udarbejdelse af tilgangen til test af IoT, som er visualiseret i nedenstående figur:

Test af IoT-lagene

IoT har rent systemarkitektonisk en række lag: App, Datalagring, Bridges og de forskellige ’ting’/devices der er forbundet. I hvert af disse lag kan funktionalitet og forskellige specifikke kvalitetskarakteristikker blive testet. Eksempelvis kan sikkerhed og fortrolighed testes i relation til datalagring, og interoperationalitet testes ved forbindelse af de forskelllige ’ting’ der er forbundet

Kombiner testfærdighederne

Udover en anden tilgang til test og kvalitet, betyder IoT også, at vi skal besidde en række nye færdigheder – ofte af mere teknisk karakter, end det i mange tilfælde har været nødvendig. Datalagring, business intelligence, internet forbindelser, apps og webportaler eller ’tingene’ selv, er bare nogle af de områder testere også skal have viden om. Grundet IoT’s natur drejer det sig ofte om at kombinere testfærdighederne.

Udvælgelse af IoT-miljø(er)

Test af IoT-løsninger kræver en ny tilgang til testmiljøer. Der er så mange muligheder for kombinationer, at det ikke er muligt at få dem alle testet. Det funktionelle testmiljø vil typisk være bygget op af simulatorer, stubbe og drivere. Ellers drejer det sig om at finde en opsætning der er repræsentativ. Netop testmiljøer er traditionelt en udfordring for test, men denne bliver ikke mindre af IoT-verdenen – tværtimod. Der skal derfor træffes nogle hårde valg.

Vælg kvalitetskarakteristikker

Test af den komplette IoT-løsning er mere at kigge på IoT-oplevelsen end på funktionalitet. Funktionaliteten skal selvfølgelig være i orden, og kan dækkes ved testen af de forskellige lag i IoT-løsningen. Dette er et af de ændringer der er ved test af IoT – oplevelsen frem for funktionaliteten.

Men hvis ikke funktionalitetstesten er i fokus, hvilke kvalitetskarakteristikker skal der så være fokus på?

De kvalitetskarakteristikker som der skal tages stilling til i relation til teststrategien er:

  • Kompatibilitet
  • Fortrolighed
  • Effektivitet
  • Installerbarhed
  • Interoperationalitet
  • Pålidelighed
  • Ressourceanvendelse
  • Tilfredshed
  • Sikkerhed
  • Usability

Testen i relation til de forskellige kvalitetskarakteristikker afklares i forbindelse med produktrisikoanalysen, som er et væsentligt grundlag og input til teststrategien for IoT.

Vælg ’building blocks’

Der anvendes typisk også en række andre teknikker end dem vi er vant til. Vi skal tænke nyt, når det kommer til test af IoT-løsninger, men det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal opfinde en masse nyt. Vi kan sikkert genbruge mange af de eksisterende teknikker, fremgangsmåder, værktøjer m.m. som vi allerede har som testere – men måske skal nogle af dem ’vinkles’ lidt anderledes. Anvendelsen af ’crowd testing’ anses for at være en af de ’building blocks’ der findes her.

todo todo