Web design
BLOG
DIGITAL

Når design står i vejen for teknik – eller omvendt

Som leverandør af digitale løsninger oplever vi ganske ofte, at vi skal levere en løsning designet af et bureau, der i udviklingen af deres design ikke tager hensyn til om løsningen er en skræddersyet applikation eller en webløsning, hvor redaktørerne løbende kan opdatere indholdet.

Tendensen i disse år er at Single Page Application(SPA), er ved at være en standard for HTML5 baserede applikationer og for hvordan responsive websites skal se ud. De virker mere brugervenlige, føles hurtigere og de opfattes mere responsive end Multi Page Applikationer, hvor hvert klik loader en ny side.

De fleste webapplikationer indeholder i dag store mængder indhold og relaterede digitale medie-filer (video, lyd og billeder). For SPA’er gælder det at indhold og medie-filer er deployet statisk sammen med applikationen. Denne tilgang skaber tunge arbejdsgange for at kunne opdatere indholdet idet processerne bliver udvikler-afhængige, da det kræver udvikling og deployment at opdatere indholdet på en SPA. Det er kun data, der transmitteres frem og tilbage, og de fleste ressourcer (html, css og JavaScript) loades på en gang.

Her kommer Content Management Systemer (CMS) med en løsning for dette. Hele ideen med disse systemer er, at redaktører og indholdsleverandører kan opdatere web-løsningen med nyt indhold uden, at der skal en udvikler ind over. Men løsninger lavet med et CMS er (som regel) lavet som Multi Page Applications, hvor applikationen har mange sider(urls), menu-strukturer og hvor redaktørerne kan lave kampagnesites, publicere nyt indhold og udnytte CMS’ets funktioner inden for personalisering, digital marketing og kampagner baseret på skabeloner.

Dilemmaet er så at mange bureauer følger trenden og designer webløsninger, der ligner en skræddersyet SPA i det digitale koncept. Som web-leverandører har vi så diskussionen: Hvordan skal vi teknisk set lave en CMS løsning, så man på den ene siden får fordelene af, at man løbende kan vedligeholde og opdatere indhold, uden at være afhængig af en udvikler og på den anden side overholde designet. Hvor hver klik ikke reloader en ny side og der er den samme følelse, som hvis det havde været en app eller en rigtig SPA.

Dilemmaet bør føre til at vi laver løsningen, så man får det bedste af begge verdenen: En SPA look alike, der kan opdateres med nyt indhold fra CMS’et uden at det kræver et deployment. Dette kræver selvsagt mere udvikling at sørge for, at CMS indhold opdaterer en SPA look alike. Det betyder også, at vi fra projekt til projekt laver en skræddersyet løsning på, hvordan vi skal få det til at fungere, da design og krav definerer hvilke værktøjer og udviklingsmetoder i frontenden, der skal tages i brug.

I Capgemini har vi fundet løsningen. Vi har vurderet en række paradigmer og metoder, og synes selv at vi har fundet den helt rette balance mellem standard CMS (Episerver), frontend-værktøjer og teknologier, handlefrihed for redaktører og et stramt visuelt koncept, der hjælper slutbrugeren igennem et flow, der ligner en SPA.

Drømmescenariet

Drømmescenariet her, er de store CMS leverandører kommer op med løsninger på, hvordan man kan udstille indholdet via et WEB API, der er en integreret del af CMS’et således, at vi benytter standarder til at lave SPA look-alikes med et CMS.

At sige til designbureauerne at de skal lade være med at designe SPA-løsninger, når kunden har købt en CMS løsning, tror jeg ikke på. Det er i samme kategori, som at sige at det er brugerne, der er dumme, hvis de ikke kan finde ud af at bruge løsningen. Vi er trods alt sat i verden for at lave løsninger, der skaber værdi for slut brugerne – og dermed forretningen.

Standarder

Som professionel web-leverandør er det alfa-omega for os, at vi bygger webløsninger baseret på standarder; standard udviklingsmetoder, standard frameworks og standard integrationer. Men lige på dette område er der et hav af semiprøvede og uprøvede metoder til, hvordan man kan få et CMS til at ligne en SPA med forskellige Javascript Libraries, så selve frontenden ligner en SPA. Samtidig med redaktører og indholdsleverandører kan opdatere indhold uden, at det kræver udvikling og deployment. Især fordi der hele tiden kommer nye værktøjer og metoder, som ikke før er brugt i en bestemt sammenhæng, se bl.a. her.

Med tiden vil de traditionelle CMS’er komme op med standardiserede løsninger for, hvordan man laver SPA look alikes. Således kan man få fordelene ved et CMS samtidig med, at man har en UX og UI, der følger den spirende de facto standard, der er ved at opstå inden for webudvikling.

Samtidig med det er der en del Headless CMS løsninger, der tiltrækker sig opmærksomhed, læs bl.a. her: http://labs.sogeti.com/headless-cms-monolithic-world/. Dette skyldes ikke mindst, at der er behov for at kunne lave apps til smart TV, ure, smartphones etc.

Men for langt de fleste drejer deres digitale projekter sig om at lave web- og mobile løsninger uden at bygge siloer.

Men mens vi venter, så fortsætter vi med at lave løsninger, der udnytter fordelene ved et CMS og samtidig tager sig ud som en SPA, hvor kommunikationen mellem CMS og frontend er konceptualiseret, så vi ikke laver skræddersyet kode, der er svær at vedligeholde og opdatere.

todo todo
  • Adam Osbirk Moe
    Adam Osbirk Moe
    Web & Portal Lead
    +45 52189557