Hvad kræves der af  fremtidens testere?
BLOG
SOFTWARETEST

Hvad kræves der af testere i fremtiden?

Vores testekspert Mats Johansson fundere over hvordan fremtidens testere bør være. Læs hans blogindlæg her.

I den digitale verden, som vi lever i i dag, er der roller og erhverv, der er blevet vigtige dele af udviklingsarbejdet. Men på trods af alle de nye teknologier og værktøjer, der kommer, er det stadig svært at få test indført som en obligatorisk del af ethvert udviklingsteam. Hvordan vil vi implementere test i fremtiden?

Først og fremmest vil jeg gerne fremhæve, at Ikke alle kan eller bør blive tester. Jeg synes at det at være tester til dels ligger i ens pensonlighed og i ens nysgerrighed/interesse for rent faktisk at ville arbejde med test. For at lykkes i arbejdet som tester, er det godt, hvis du er nysgerrig efter at vide, hvordan tingene er forbundet, hvordan systemer kommunikerer med hinanden, hvordan de er opbygget og om de faktisk er mulige at nedbryde? Desværre er det ikke alle der har denne interesse, selvom de bliver tildelt den type opgaver (påtvunget test), som personen ikke rigtig ønsker at udføre, det resultere i at personen udfører et mindre godt arbejde. Jeg tror at disse mennesker vil forsvinde indenfor kort tid, da der i stigende grad kommer flere eksperter indenfor test. 

Hvordan skal den fremtidige tester være?

Test bliver en vigtigere del i al udvikling, men der er stadig områder, der kan forbedres. I modsætning til nutidens testere vil fremtiden sandsynligvis have brug for bedre grundlæggende og bredere tekniske færdigheder (programmeringssprog, hardware færdigheder, arkitektur) fra dag ét, når de begynder indenfor vores arbejdsområde. Som et resultat heraf vil testere kunne arbejde med flere opgaver fra projektets start og have evnen til at dække et større behov end blot en hands-on test. Flere tests vil også blive automatiseret (for at øge levering til slutbrugere), det vil forhåbentlig fører til en større kundetilfredshed.

Testere/Testledere vil sandsynligvis have større kontrol og ansvar for deres egen planlægning i fremtiden, samtidig vil alle testmiljøer være tilgængelige i alle faser af udviklingsprocessen, som i øjeblikket er placeret på potentielle scrummastere, produktejere og ansvarlige for infrastruktur.

Testere skal være mere pædagogiske og i deres kontakt med andre interessenter af produktet være i stand til at uddanne dem i, hvordan vi foretager test, hvad vi kan bidrage med og hvad fordelene ved testning faktisk er (det er stadig ikke alle der ved det). Grunden hertil er, at flere og flere roller vil blive blandet ind i projekterne, og vidensniveauerne derfor vil være meget varierede, men hvor alle faktisk har brug for det samme grundlæggende billede af, hvad de skal gøre i projektet.

Vi bliver nødt til at være endnu mere nysgerrige omkring nye angrebstests for at få endnu bedre forståelse omkring testene og dermed være i stand til at udvikle et bedre produkt. Vi bliver nødt til at være mere åbne over for nye teknologier og værktøjer, der letter og strømliner vores daglige arbejde og derved øger produktiviteten. Testpersoner skal, som de gør det i dag, vænne sig til at havne i nye situationer, hvor vi hurtigt tilpasser os og med en lille indsats vil kunne komme i gang med vores opgaver og være i stand til at levere den forventet præstation. Men i fremtiden skal vi være endnu mere fleksible i vores tilgang til de projekter, vi vil være involveret i, når alt leveres hurtigere og sandsynligvis under højere pres.

Alle i et udviklingsteam, herunder testere, har forhåbentlig en social kompetence, men i fremtiden tror jeg, at der vil være brug for endnu større sociale færdigheder indenfor test. Grunden til at dette er nødvendigt er, at ingen produktteam er hinanden lig, hvilket betyder at vi skal kunne kommunikere med alle de forskellige personligheder, der findes. Derudover skal vi være overbeviste om, at vi arbejder sammen for at gøre produktet bedre. Dette i kombination med de opgaver, som de forskellige teams skal løse, bliver mere komplekse, hvilket betyder, at al kommunikation indenfor teamet skal fungere.

Jeg ved, at vi testere vil være stolte af vores fag og de opgaver, vi løser. Allerede i dag, uanset situation støtter jeg dem, der er fortalerer for test indenfor udvikling, selv om de møder modstand. Jeg er mere end villig til at diskutere med dem, som ikke tror, at der er behov for brugen af tests i projekter, og jeg tror, at de med stor sandsynlighed ikke ved hvad vi kan tilfører ved at gøre brug af test. Hvis de vidste hvad det betyder at have dedikerede tests i et projekt, ville de med stor sandsynlighed sørge for at dette blev implementeret fra start, i fremtidige projekter.

Når man ser på det, der er nævnt ovenfor, vil der blive stillet større krav til personer, der arbejder med test. Selvfølgelig er det ikke alle som vil lykkes i at opfylde disse krav og de vil desværre vælge at forlade dette erhverv. Men jeg tror stadig, at den størstedelen af os, der arbejder med test, vil lykkes med at akklimatisere os og tage alt, hvad vi har brug for, for at imødekomme fremtidens stadigt mere krævende krav og sammen vil vi møde en lysere udviklingsmæssig fremtid.

todo todo
Kontakt
  • Tester og Testleder
    Mats Johansson
    Tester og Testleder
    072-50 44 368