business data lake
BLOG
DIGITAL

Blog: Business Data Lake - Princip #4

Du kan undgå, at din Business Data Lake degenererer til en Data Swamp ved brug af systematisk Data Governance. Det er ikke ensbetydende med mere arbejde, men mere målrettet arbejde.

Koncentrer styringen om de kritiske punkter

[23. marts 2017] Indførelsen af en Business Data Lake betyder ikke, at der ikke længere er brug for Data Governance. Tværtimod betyder det, at der er en endnu større forretningsmæssig grund til at have Data Governance, og at Data Governance indsatsen kan koncentreres om de områder, hvor det giver værdi: Data Governance giver værdi, der hvor mennesker er nødt til at samarbejde.

Helt enkelt betyder det, at en Business Data Lake giver en platform for samarbejde, men forskellige forretningsområder er nødt til at blive enige om hvordan man får samarbejdet til at fungere. I de fleste virksomheder findes der en lille mængde tværgående forretningsinformation – master og reference data – samt minimale mængder af tværgående transaktionsdata. Den tilgang, der sigter på at definere den absolut mindste datamængde (kaldet ”minimal kanonisk form”), er nødvendig for at muliggøre en sammenstilling af forskellige forretningsbehov på tværs af organisationen.

Hvis, for eksempel, lagerteamet er nødt til at benytte forventet salg pr. produkt for bedre at kunne styre lagerbeholdningen, så er de nødt til at enes om:

  • Hvordan de entydigt identificerer produkter på en konsistent måde på tværs af systemer (Master Data)
  • Hvordan de måler mængder (Reference Data)
  • Hvordan de definere regioner og datoer (Master Data)

De har kun brug for at se det forventede salg på dette overordnede niveau. De behøver ikke have detaljer om kunder, sælgere, kontakter, marketingkampagner og andet. Samarbejdet handler altså om at være præcis, men kun der hvor det giver forretningsværdi.

Denne nye tilgang til Data Governance bygger på forretningskulturen og giver IT en platform til at industrialisere Data Governance. Ved at inkludere master og referencedata samt krydshenvisninger mellem forretningsområderne i Business Data Lake, bliver det muligt for forretningsbrugerne at skabe ad hoc sammenstillinger og at konstruere oversigter, der virkelig repræsenterer, hvad hvert område ønsker at vide om et andet. Det er altså ved at reducere, forenkle, standardisere og synliggøre en lille mængde data, at de ønskede muligheder for at sammenstille data på kryds og tværs opstår.

Erik Haarh
Erik Haahr
Managing Consultant
+45 52189364
todo todo