Salesforce arkitektur
Der opstod en fejl ved hentning af captcha-billede
BLOG
SALESFORCE

Blog: Salesforce arkitekturprincipper bliver mere og mere vigtige!

Det er vigtigt at sikre, at den første oprettelse af et lead sker på en måde hvorpå de får tildelt den rette nøgle.

[15. november 2016] Der har efter vores mening ikke har været nok fokus på fordelen ved at respektere Salesforce’s egne arkitekturprincipper og tilsvarende konsekvenserne ved ikke at følge disse principper. Det er en erkendelse, der er modnet efter at have arbejdet med stort set alle Salesforce skyerne igennem de sidste par år, og være blevet certificeret i alle deres kundevendte skyer.

For eksempel – når du arbejder med en Marketing Cloud som er integreret med Sales/Service Cloud, så er det velkendt at der er en standard connector som bare performer og der er sågar udviklet specifikke AMP-script variabler, som gør at du fra Marketing Cloud kan opdatere data som ligger i Sales og Service Cloud. Hvad der formentlig er mindre kendt er, at for at man kan få tracking data fra marketing cloud til at blive vist korrekt, så er det en forudsætning, at man som ”SubscriberKey” i Marketing Cloud anvender hhv. Lead, Contact eller Person Account ID som denne variabel.

Dette medfører nogle regler for hvornår og hvordan et lead / contact skal oprettes – og hvis dette unikke ID ikke anvendes, så vil du ikke være i stand til at vise, hvilke mails en person har modaget mm. inde i Sales og Service Cloud.

Denne use-case er måske en mindre en af slagsen, men det spiller lige pludselig en rolle når man arbejder ud fra en ambition om at skabe et 360 graders overblik, udnytte tracking og multi-channel indblik. Her er det lige pludselig vigtigt at sikre at den første oprettelse af et lead sker på en måde hvorpå de får tildelt den rette nøgle. Dette er nødvendigt således at du kan binde adfærd på tværs af kanaler sammen – fremfor at det går tabt på personens konverteringspunkter.

Ovenstående er blot et eksempel på et arkitektur-princip – hvordan skal en person oprettes som lead / contact / person account? – men der er mange andre, der er værd at have in mente.

Hvilket system er master for hvilke data? Må master data opdateres af andre systemer end master data systemet selv?

 - Det er bedst, hvis et enkelt system fungerer som master for en bestemt type data, og at dette system tilbyder en service, således at andre systemer kan opdatere master data via denne service.

Hvem er ansvarlig for at beskrive data livscyklus og data governance? Hvem er ansvarlig for datakvaliteten?

 - Ansvaret for data bør placeres så højt i organisationen, at den dataansvarlige har budget til at gennemføre korrigerende projekter om nødvendigt, for at sikre den forretningsmæssige værdi af data. De ansvarlige kan med fordel udpege udførende personer i egen organisation og sikre, at de har de fornødne værktøjer og kompetencer samt tid til at varetage opgaverne.

Hvem må se hvilke data? Er formålet med indsamlingen af persondata defineret?

 - En Salesforce løsning vil næsten pr definition rumme personhenførbare data og dermed kommer den ny EU-persondataforordning i spil. Dette stiller i og for sig ikke større krav, men forøger konsekvenserne af ikke at overholde kravene.

Er data tilstrækkeligt sikret mod uretmæssig adgang og ændring? Hvordan kontrolleres og overvåges brugen af data? Måles der på data kvaliteten?

 - Det er svært at komme uden om kontrol og overvågning af adgangen til data – det er vigtigt at finde det rigtige niveau.

Hvilken teknologi benyttes til udveksling af data mellem systemer? Hvilke protokoller benyttes til udveksling af data mellem systemer? Foregår der datavask i forbindelse med udveksling af data?

 - De mere teknologiske principper og standarder skal også tages i betragtning. De er muligvis ikke så vigtige som de forretningsmæssige principper og retningslinjer, men de kan være meget omkostningstunge at rette op på, hvis de ikke er på plads fra start.

Vi mener det vigtigste at tage med fra dette er, at der er ROI at hente ved at klarlægge hvad dine arkitekturprincipper er, når du bygger din Salesforce løsning.

todo todo