Risikobaseret test
BLOG
SOFTWARETEST

Blog: Risikobaseret test – skriver du om det eller gør du det?

Igennem årene har jeg læst rigtig mange master test planer/hovedtestplaner og teststrategier. Og meget ofte så står der i dem en eller anden variation over emnet ”vi laver risikobaseret test”. Men når jeg efterfølgende dykker ned i testprojektet så har jeg lidt svært ved at se det ske i praksis. Der er ingen rød tråd fra det der står i teststrategien til den test der er blevet specificeret og afviklet, ofte er der heller ikke taget udgangspunkt i en produktrisikoanalyse.

For at kunne lave risikobaseret test er du jo først og fremmest nødt til at vide hvilke risici der er i forhold til det produkt/system du skal teste. Det vil sige der skal gennemføres en eller anden form for produktrisikoanalyse. Dette har jeg talt om i en tidligere blogpost du kan finde her: https://www.capgemini.dk/produktrisici

Men et er at lave en produktrisikoanalyse, noget andet er at planlægge, specificere og afvikle test der supporterer det risikobillede du har identificeret. De aktiviteter der gennemføres i projektet omkring test og kvalitetssikring skal alle støtte op om en fokus på at få mitigeret de identificerede produktrisici – forsøgt illustreret i det følgende.

 

Det vil sige som minimum:

-        Hele projektet skal kende til output af produktrisikoanalysen

-        Når test planlægges skal det være med basis i det identificede risikobillede. Det vil sige den intensitet de enkelte testopgaver gennemføres med skal afspejle den risiko den addresserer

-        De testteknikker der benyttet til testdesign skal vælges på basis af produktrisikoen de addresserer.

-        Prioriteringen af testafviklingen skal afspejle risikobilledet – højest risiko testes først

Nu kan jeg umiddelbart forestille mig mindst to indvendinger:

  1. Mine testere kan ikke testteknikker så det giver ikke nogen værdi at lave produktrisikoanalysen
  2. Vi er agile så vi laver ikke produktrisikoanalyse.

Lad os starte med den med testteknikkerne; En produktrisikoanalyse tegner et fælles billede af hvad det er for en testopgave vi står overfor, det er vigtigt uanset om testerne kan teknikker eller ej. Du kan stadig give dem en rettesnor for hvor meget test der skal specificeres og afvikles udfra en række tommelfingerregler som feks.;

ovenstående er blot ment som et eksempel på hvordan du kan benytte output fra din produktrisikoanalyse til at give en række tommelfingerregler for hvad der skal testes, definer dem der passer til din kontekst.

Nu har testerne et grundlag for deres test specifikation, men du har også et grundlag for at lave din testafviklingsplan – den skal jo også afspejle det ovenstående.

Når testen afvikles følges op i forhold til din produktrisikoanalyse – så du kan rapportere på hvorvidt de identificerede produktrisici rent faktisk bliver addresseret i testen – og med hvilket resultat. Dette kræver naturligvis at du har en eller anden form for sporbarhed mellem risici og test.

Med hensyn til det med at være i et agilt projekt – så giver produktrisikoanalyse stadig værdi! Lav den som en del af dit teams sprintplanlægning, integrer den måske direkte så produktirsici identificeres som en del af afklaring af features og stories. Måske spille risiko poker ligesom i spiller planning poker. Den diskusion som vil finde sted med Product owner og team når produktrisici afklares giver stor værdi for teamet som helhed. Når teamet har et fælles billede af de risici de står overfor så er de også mere bevidste over deres andel i at mitigere den.

Husk i øvrigt uanset om du er i et agilt eller traditionelt projekt; det er ikke nok at lave en produktrisikoanalyse en gang – der er en naturlig opfølgning efterhånden som mere afklares i projektet, der kan dukke nye risici op, vi kan få mitigeret på risici løbende osv. Og så kan du jo overveje om du i virkeligheden bør have flere niveauer af produktrisikoanalyse; en for projektet som helhed og en mere detaljeret som testeren laver på enkelt features for at få dybere indblik på et mere specifikt niveau.

todo todo