Disruptive
BLOG
DIGITAL

Blog: dis.rup.tive

Hermed en rent personlig kommentar til arrangementet ”Bag hypen”, som Institut for Fremtidsforskning afholdt d. 22. nov., og hvor man behandlede tre ”disruptive technologies”. Og ”disruption” er jo et hot topic i IT-branchen.

[14. december 2016] De tre teknologier man så på, var Bitcoin, 3D print og el-biler. For Bitcoins vedkommende kunne man sikkert have talt om Blockchain i stedet, men man havde nok valgt Bitcoin for ikke at blive for nørdet.

Min egen opsummering i få ord af konklusionen på arrangementet er: Ja, disse teknologier vil give disruptive ændringer i måden at producere og anvende varer, herunder penge og kreditter. Men, når man ser på de begrænsende faktorer der er, er det en urealistisk tidsramme, som de hypende aktører angiver på nogle få og op til ti år: man skal nok gange med 2 mindst.

De begrænsende faktorer ud over teknologisk modenhed, er fx modstand fra etablerede teknologier: veletablerede, store virksomheder vil naturligvis sørge for at lobbye for at nye teknologier fra upstarts ikke får frit løb, før de førstnævnte har haft tid til at komme med op i omdrejninger (billedsproget er ikke helt tilfældigt valgt). Eller, lovgivere vil af egen drift forhindre, eller i hvert fald begrænse og kontrollere anvendelsen af visse teknologier, fx af hensyn til skatteinddragelse eller national sikkerhed.

De fremmende faktorer vurderes til at være stærkere og vil på deres side gøre, at de tre disruptive teknologier vil vokse sig stærke, billige og vedvarende, men udover hvornår de slår igennem, er spørgsmålet hvem der kommer til at drage mest fordel af dem, og den økonomiske omfordeling de vil forårsage.

Så meget om arrangementet, men så er det at lingvisten i mig fører sit fule fjæs frem: Disruptive, hvad er det?

”dis.rup.tive … causing problems and preventing something from continuing in its usual way” (Longman). ”A disruptive innovation … creates a new market … disrupts an existing … displacing established … firms…” (Wikipedia).

Selve ordet består af to alment kendte negative dele, omend måske ubevidst kendte, nemlig forstavelsen “dis” som hyppigst betyder noget negativt eller dårligt, og ”ruption” som betyder noget med at knække. Så disruption er noget, vi i hvert fald ikke vil have skal ske for os selv.

Ordet ”disruption” er således i sig selv en slags dommedagstrompet, egnet til at fange opmærksomhed, fordi det fremkalder et mentalt billede af noget pludseligt og skræmmende.

Men en tidsramme på 5-10-20 år er ikke noget pludseligt i en tid, hvor vi har indstillet os på at udviklingen løber hurtigere og hurtigere. Og vi er nok der henne, hvor der efterhånden ikke er så mange større firmaer tilbage, hvis markedsudsyn og ledelsesstil blev dannet og stivnet i første halvdel af forrige århundrede. De virksomheder vi har nu, er nok på vej, selv om man måske ikke altid lige kan se det ud fra deres hjemmeside. Og de ser sig snarere om efter seriøse leverandører som lodser på en rute, de allerede har en idé om, end at de ligger stille som Snehvide og venter på ridderen på den hvide hest til at komme og vække sig. Eller for at forlade billedsproget, det bliver en teknisk revolution på samme måde, som da oliefyring afløste kulfyring i selvbevægelige maskiner.

Så for ikke at løbe ind i at nogen pludselig råber ”bullshit bingo”, skulle vi i IT-branchen nok rebe sejlene lidt i vor brug af ordet Disruption: vore kunder er vågne, det er ikke vækkeuret, men morgenavisen de har brug for.

Capgeminis egen hedder Technovision, og hvad står der så i den? Meget! Så meget, at det er der ikke plads til her, men prøv at se https://www.capgemini.com/thought-leadership/technovision-2016.

PS: Tesla lagde hus til, så lige en teknologisk vision derfra, som jeg godt nok ikke ved om er corporate til det sidste punktum eller om jeg har misforstået noget. Men den er for sød til at lade ligge: Din kommende, selvkørende bil vil selv køre ud af garagen og stille sig foran din havelåge på det rigtige tidspunkt, når du skal på arbejde. Når den så har sat dig af dér, kører den ikke hen på firmaets parkeringsplads, men ud i byen og tjener penge ind til dig som taxa, mens du arbejder. 

Henrik Rue
Henrik Rue
Senior Consultant
+45 52189700

Seneste artikler

todo todo