Digital Disruption
BLOG
DIGITAL

Blog: Digital Disruption

Mens mange virksomheder arbejder med digitale transformations-projekter, lige fra lidt mere fokus på eCommerce til hele programmer, så finder der en udvikling sted i overhalingsbanen. Denne udvikling har fart på, og den vil vende op og ned på hele den måde vi i dag laver forretning, kommunikerer med kunder og samarbejdspartnere, tjener penge osv. Dette kaldes Digital Disruption.

[31. marts 2016] Amazon, Uber, Airbnb, Netflix er måske de mest kendte eksempler på Digital Disruption. Deres forretningsmodel, teknologiske overlegenhed og deres fokus på at gøre kompleks forretning simpel, har udfordret etablerede virksomheder inden for underholdningsindustrien, retail, transport, hotel, medie- og musikbranchen.

I dag er smartphones, tablets og PC’er en fast bestanddel af de fleste menneskers hverdag. På den måde har IT taget kontrollen over vores liv, og meget få af os kunne forestille os et liv uden. Det ville betyde ingen telefoni, ingen tv-streaming, intet internet osv. Med andre ord: Vi kan ikke længere leve uden IT og er i dag fuldstændigt afhængige af information og teknologi.

Men vi står overfor langt større udfordringer. Med Google glasses, IBM’s Watson, 3D print, ”Brain interfaces”, Cloud, social media, robotter, kunstig intelligens, wearables, crowdsourcing, deleøkonomi, big data, bitcoin, sikkerheds-issues og Internet of Things(IoT) står vi overfor forandringer, som vil ændre vores liv for altid. Samlet betegnes disse teknologier som Disruptive Technologies.

Massive investeringer i startups

Samtidig med disse udfordringer, sker der i dag en massiv investering i startups. Det virker som om der er kommet en tro på, at investeringer, en god idé og de rette talenter kan skabe det næste Facebook- eller Amazon-eventyr, og gøre investorerne styrtende rige. Denne tro gør, at der i dag investeres ligeså meget venturekapital i Silicon Valley som der blev gjort i 1999.

En lang række af disse investeringer er gode investeringer. Et eksempel er Uber, der på rekordtid har udfordret taxabranchen i USA, Europa, Indien og Kina.

Virksomheder der vokser ud af ingenting, med venturekapital i ryggen, og som profilerer sig med overlegen teknologi, bedre userinterface, dematerialisation, automatiseringer og ændringer i værdikæden, kaldes Startups. På dansk ville man måske tale om iværksættervirksomheder, men det er ikke helt dækkende, da mange danske iværksættervirksomheder ikke har den fornødne ide, investeringer og det samme konkurrenceprægede marked, til at kunne revolutionere en branche globalt set.

Wall Street Journal har lavet denne illustration af, hvor mange startup-virksomheder der er kommet til siden januar 2014. Grafikken viser også, hvordan de økonomisk er vokset i styrke. Se grafikken her: http://graphics.wsj.com/billion-dollar-club/  

Etablerede virksomheder er under pres

Digital Disruption består i, at de etablerede virksomheder udfordres af, at startupvirksomheder formår at udnytte disruptive technologies til at tilbyde services og produkter, der er baseret på en langt mere adræt forretningsmodel, end den de etablerede virksomheder kan hænge fast i. Ved at udnytte offentlige tilgængelige data, ikke være bundet af materialeomkostninger og produktion i værdikæden, formår mange startups at placere sig attraktivt overfor slutbrugere. Fx ejer Airbnb ikke nogen værelser, de formidler dem blot. Spotify ejer ikke musikken, men formidler musik via en cloudbaseret løsning, der supporterer både hifi-brugere, pc’er og smartphones.

Så frigjort af materielle begrænsninger, og placeret i værdikæden ved at udnytte offentligt tilgængelig data, deleøkonomi og en agil forretningsmodel, ses det, at flere og flere brancher udfordres af startups.

Hvad driver Digital Disruption?

Capgemini laver et magasin; Digital Transformation Review. Det seneste nummer hedder Strategies for the Age of Digital Disruption. Her er der beskrevet, hvad der er drivere for Digital Disruption:

  • Spild af ressourcer. Smarte iværksættere identificerer ubrugte aktiver og skaber effektivitet omkring dem og dermed forretningsmodeller, der kan realisere værdi, der ellers ikke var identificeret. Et godt eksempel på dette er Airbnb, der så, at der var et uudnyttet potentiale i form af lejligheder, huse, sommerhuse, ekstraværelser, som i perioder står tomme.
  • Redundans. Når der er redundante datasæt, opgaver og processer, som nemt kan omgås med teknologi, så er der en driver for Digital Disruption. Gode eksempler på dette er peer-to-peer valutaveksling, hvor man skærer unødvendige led fra, og på den måde kan opnå store besparelser i forhold til bankerne, som i mange tilfælde har systemlandskaber og en infrastruktur, der er bygget op over mange år. TransferWise og CurrencyFair bliver mere og mere populære, fordi det er muligt at spare en del på vekslegebyrer.
  • Kompleksitet. Mange startup-virksomheder finder langt simplere måder at præsentere komplekse og frustrerende brugergrænseflader. Vi ved, at hvis vi genbruger vores viden om user experience fra B2C digitaliseringprojekter i B2B digitaliseringprojekter, så vil investeringen i B2B digitaliseringsprojekter også komme igen - og mere til. Uanset om det er kunder eller samarbejdspartnere, der sidder bag skærmen, så gælder de samme principper for hvad der gør, at det er nemt og enkelt at udføre opgaver. Dette understøttes af design og en god brugeroplevelse. Kompleksiteten som driver er også i ligeså høj grad en driver for Digital Disruption, når kompleksiteten består af et systemlandskab, hvor systemer og processer er knopskudt gennem mange år og med mange forskellige legacy-systemer.
  • Begrænset adgang. Dyre løsninger, som mange virksomheder måske ikke ønsker at investere i, kan tilbydes som abonnementsløsninger (Software as a Service – SaaS.) Det kan være faktureringsløsninger eller betalingsløsninger, som understøtter B2B digitalisering.
  • Brudt tillid. Dette kan blive en driver for Digital Disruption, når tilliden til en stor etableret institution er brudt, og brugere ønsker at interagere med deres samarbejdspartnere direkte. Eksempler på dette er den massive vækst inden for Peer-to-peer låneservice-platforme som fx Funding Cirkle og Zopa
  • Automatisering og forandringer i værdikæden. Øget automatisering gennem teknologi er med til at forstærke arbejdsproduktiviteten, og styrke effektivitet i anvendelsen af råvarer og energi. Et eksempel på dette er det fokus, der i mange virksomheder er på automatisering indenfor B2B handel (ordre, faktura, betaling, lagerbeholdning, optimering af værdikæden). Gennem systemintegrationer mellem forretningsenheder, der arbejder sammen, kan der skabes stor værdi for rigtig mange B2B virksomheder. Det er min påstand, at der her ligger et stort potentiale for Digital Disruption. Med SaaS, Cloud, offentlige tilgængelige dataregistre og cloudbaseret betalingsgateways, vil det være et område, hvor etablerede virksomheder i fremtiden risikerer at miste ejerskabet over data i værdikæden. I dag er data om kunder og processer langt mere værd end aktiver. Det kan frarøve etablerede virksomheder muligheden for at definere nye forretningsmodeller, services og ydelser, hvis man ikke har fuld ejerskab over data i forbindelse med B2B-handel.

Hvordan kan virksomheder imødegå Digital Disruption?

Ifølge en forskningsrapport fra Capgemini og Altimeter er en lille - men voksende - andel af ambitiøse virksomheder, i gang med at investere i innovationslaboratorier i tech hovedstæder rundt om i verden.

Kendetegnende for disse virksomheder er, at de har erkendt. At netop ydelser, der er drevet af de nævnte drivere for Digital Disruption, er vækstområder, hvor virksomheder er nødt til at investere for ikke at tabe markedsandele og forretning til startup’s og konkurrenter, der udnytter teknologi, UX og dematerialisering i synergi. På den måde kan selv store virksomheder udfordre de traditionelle konkurrenter og markeder, og altså selv være disruptive på samme måde som en startup. Se mere her: http://www.slideshare.net/capgemini/the-innovation-game-why-how

Det er de traditionelle brancher, der står for den største indtjening - og hvor flest mennesker er ansat - som præger arbejdsmarkedet. Også disse brancher arbejder med disruptive teknologier og digital transformation. Læs mere her: http://sloanreview.mit.edu/article/revamping-your-business-through-digital-transformation/

Adam Osbirk Moe
Adam Osbirk Moe
Web & Portal Lead
+45 52189557

Seneste artikler

todo todo