Business Data Lake
BLOG
DIGITAL

Blog: Business Data Lake - Princip #2

Støt forretningsenheder i at oprette lokale løsninger

[13. juli 2016] Det centrale koncept bag dette princip er aftapningssteder (på engelsk distil points). Det er her forretningsanalytikere kortlægger data fra søen for at danne et overblik, der matcher deres aktuelle behov.

Målet er at muliggøre brug af al den information der er til rådighed, der er lovlig at anvende til det pågældende formål. Datasikkerheden kan og bør håndhæves i forbindelse med aftapningen; specielt set i lyset af kravene og sanktionerne forbundet med persondataforordningen.

Kortlægningen af de data der er til rådighed resulterer i et antal datakort. Disse datakort dannes altså efter at data er opsamlet og lagret, og først når de skal bruges. Dette er i modsætning til traditionel data warehousing, hvor kortlægningen finder sted for at kunne danne passende strukturer til at opbevare data i, altså inden data opsamles. De dannede datakort kan genanvendes eller droppes alt efter behov, præcis som de tilhørende dataanalyseløsninger.

De indsamlede data kan indgå i mange datakort. Derfor er det også vigtigt at indsamle komplette datasæt fra starten, men med de tilhørende oplysninger om kilde og formål, der gør det muligt efterfølgende at danne nye datakort i overensstemmelse med formål og gældende lovgivning.

Ved at give brugerne adgang til alle de rå data, kan operationelle rapporteringssystemer laves i samme miljø som langsigtet finansiel planlægning og strategisk rapportering og opfølgning. Det betyder, at brugernes incitament til at oprette deres egne punktløsninger forsvinder – hvorfor lave sin egen løsning, hvis man bare kan trække på det, der allerede findes?

Erik Haarh
Erik Haahr
Managing Consultant
+45 52189364
todo todo