Night-with-network
BLOG
DIGITAL

Blog: Den agile vej til mere forretningsværdi fra BI og Big Data

En Product Ownership tilgang for at sikre dataprojekter skaber den ønskede forretningsværdi.

We keep moving forward, opening new doors, and doing new things, because we’re curious and curiosity keeps leading us down new paths. - Walt Disney.

Mange virksomheder har nu igennem længere tid haft ambitiøse visioner om at komme i gang med deres Big Data initiativer, men har alligevel ikke formået at indfri dem endnu. Hvordan kan det være? Ser mange virksomheder Big Data som en fatamorgana, som man alligevel aldrig kan nå, og derfor kun optræder som et drømmebillede for ønskede intentioner?

Mine tanker omkring dette går på virksomhedernes forblindelse af, hvad Big Data er, og at det skal ske som en større transformation på én gang – altså et big bang! I stedet for opfordrer jeg til en mere gradvis og disciplineret tilgang bygget på agile principper, hvor man opfører et BI landskab med hyppige implementeringer, der kontinuert sikrer fremstillingen af mere og bedre indsigt i ens forretning. Det kan gøres gennem en organisatorisk tilpasning med de rette profiler dedikerede til at skabe højest mulig profitabilitet af BI initiativerne.

Først er vi nødsaget til at erkende den almene udfordring, der stadig eksisterer med siloopdelinger mellem IT og forretningen. For selvom forretningen kan have interesse i de præsentations- og visualiseringsmuligheder data kan have og den efterfølgende økonomiske værdi, som de kan bringe med sig, så kan data i sig selv være ret kedelig! Derfor er det oftest, man ser håndtering af data og udvikling af funktionelle BI løsninger som noget, man lægger ovre på IT, da man ser det som værende udelukkende deres domæne. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da IT kan mangle den nødvendige forståelse for, hvad forretningen grundlæggende har behov for at vide. En sådan manglende forståelse vil føre til udvikling, der kræver nøje detaljerede kravspecifikationer, som forretningen skal opstille på forhånd. Det indebærer oftest en høj risiko for ukomplette informationer, der kan påvirke kvaliteten og brugbarheden af det man får. Derudover vil en manglende prioritering kunne forsinke levering af de ting, som måtte kræve lille indsats udviklingsmæssigt, men som ville have kunnet skabe omgående og markant værdi for forretningen.

Agilitet og fokus på den interne kunde

Det er min erfaring at med en effektiv agil udviklingstilgang, skal de egentlige brugere af BI data, som rent faktisk kan drage nytte af det og reagere på det, være helt med inde over udviklingen. Disse brugere vil befinde sig inden for de forskellige funktionelle områder, hvor de hver især har deres egne behov, der skal opfyldes. Derfor kræver det, at hvert af disse områder har en dedikeret Product Owner, som forstår netop den del af forretningen hvad enten det er supply chain, finans eller salg, der er tale om. En Product Owner med den relevante domæneerfaring siddende i det pågældende område vil konstant interagere med de rigtige interessenter og forstå deres grundlæggende behov for viden - netop deres forretningsbehov for BI løsninger. Samtidig skal den person kunne være i stand til at samarbejde med BI udviklere, som også helst skal være dedikerede til det selvsamme område og netop kun det. Det sikrer, at der ikke opstår tvivl om prioriteringen af udviklingsopgaverne, da det vil blive tydeliggjort via en Product Backlog, som håndteres af Product Owner.

Fordelen ved denne løsning er, at man får bedre afklaret forretningsbehovene og får udviklet tingene i den rækkefølge, som skaber højest mulig værdi. Hver gang en ny BI løsning skal frigives, vil man præsentere den igennem reviews og demoer, således at ens interessenter og faktiske brugere bliver informeret samt de forstår og bekræfter løsningens funktionalitet, brugbarhed og værdi. Derefter er det Product Owner’s opgave at følge op på anvendelsen af det, der er blevet frigivet. Bliver det brugt af brugerne, som det var intentionen, og hvilke tiltag har det drevet og hvad har effekten af det været? Hvis ikke det er blevet brugt, er der noget, der skal være anderledes ved løsningen? Eller er det den rette løsning, men kræver bare yderligere træning og support? Det er en vigtig rolle at have her for at sikre, at det leverede blive brugt til fulde og skaber den ønskede forretningsværdi, og at der ikke er blevet spildt udviklingskræfter.

Forslag til programopsætning

Ønsker man at bevæge sig hen imod Big Data stadiet, vil en struktureret agil tilgang under en programopsætning være en klar anbefaling. En mulig organiseringsmåde er fremvist her:

 

 

 

En såkaldt Chief Product Owner vil være ansvarlig for BI Programmet og samtlige initiativer omkring det. Han styrer alle initiativerne igennem en Program Backlog, som indeholder alt, hvad der skal udvikles af Enablers og Features. Enablers er de rent tekniske initiativer, som skal kunne muliggøre og supportere udviklingen af forretningsinitiativerne. Det vil sige opbygning af den fornødne infrastruktur. Disse Enablers vil blive videredistribueret, nedbrudt og yderligere detaljeret i egen Product Backlog, som kan blive eksekveret af et dedikeret team til netop kun det – Component team. Features er initiativerne, som skaber værdi for forretningen, og også disse vil blive distribueret, nedbrudt og detaljeret i forskellige Product Backlogs, men som varetages af teams siddende inden for de forskellige funktionelle områder, eksempelvis salg eller finans.

En sådan separation af initiativer, hvor hver Backlog er ejet af kun én Product Owner med dertilhørende dedikerede udviklingsteams, vil mindske evt. forvirring omkring prioritering og sikre, at der bliver skabt et generelt større fokus på BI udvikling og få det benyttet til forretningsbeslutninger i hvert af de funktionelle områder.

Vejen til højnet forretningsbrug af data generelt skal man ikke undervurdere, og det er min mening, at den skal tilgås på en struktureret og organiseret måde, hvorpå forretningen er dybt involveret og aktiv. Det er derfor, at jeg mener den agile måde er måden, der skal sikre vellykkede BI projekter, modne virksomheder og få dem på rette vej mod deres store ambitiøse Big Data visioner.

Benjamin Vogensen
Benjamin Vogensen
Project Manager / IT Governance
45 52 18 93 24
todo todo