Scrum master
BLOG
DIGITAL

Projektlederen i en verden af Scrum – 7 råd

”Hvor er projektlederen? – er et af de spørgsmål, som jeg ofte hører, når Scrum introduceres. Svaret er: ”Projektlederen er fjernet”! MEN projektlederopgaverne er ikke forsvundet, de er blot fordelt på flere roller: Product Owner, Scrum master og Teamet. Vi skal stadig planlægge og rapportere, men hvad, hvem, hvordan og hvornår er ændret.

Tag et eksempel som projektplanen: I Scrum fastlægger Teamet planen, Scrum Master faciliterer, at planen udarbejdes og selve scopet i planen er fastsat ud fra prioriterede features og user stories leveret af Product Owner. I den scalerede version af Scrum, eks. SAFe, er et brown paper med papkort nok til at beskrive en 10-ugers plan udarbejdet på en PI (Program Increment) planning af teamet.

Hvorfor skal teamet lave planen? Det giver teamet ansvar og ejerskab af planen, og de kan i fællesskab lave en holdbar plan langt bedre, da de består af Cross functional competences.

Hvor kan en (forhenværende) projektleder befinde sig i et agilt set up?

I den simple form med alene Scrum i tankerne kan en projektleder varetage enten en Product Owner rolle eller en Scrum Master rolle. I den skalerede form (SAFe) kan projektlederen udpeges til Release Train Engineer, som foregår på program niveau. MEN faldgruberne er mange, hvis ikke projektlederen tager rollen og principperne til sig. En af de største barrierer i agil implementering er ifølge VersionOnes [1] undersøgelser: Availability of personel with right skills

Kend din rolle og de 12 principper, som ligger bag det agile manifest.  

Dette er det første råd til dig, som træder ind i den agile verden med en projektlederrolle i kufferten. Du skal kunne kende og forstå de 12 principper fra the Agile Manifesto og italesætte dem over for teams og ledelse. 

I det følgende vil jeg fokusere på rollen som Scrum Master. I den agile kontekst kan en forhenværende projektleder have en række vaner og metoder, som skal gøres op med. Jeg har i mit arbejde, som både Scrum Master og Product Owner, observeret hos andre og erfaret på egen krop, hvor svært det kan være for en projektlederprofil at tilpasse sig den agile kontekst pga. vaner, personlige præferencer og vandfaldsprojekter på rygraden.

”Tillid til folket”

Det andet råd er at turde overlade kontrollen til teamet – tro på at et team af voksne mennesker selv kan organisere og tage beslutninger. Jeg har taget mig selv i smug for lige at tjekke HP ALM for hvor mange fejl, der lå i testen. Men du skal slå hårdt ned på dig selv – slip kontrollen og tro på teamet!

Du skal blot i rollen som Scrum Master sikre, at teamet faciliteres og støttes igennem ceremonierne. Faciliteringsdelen bliver mindre og mindre jo mere erfaring teamet har!

”At your service”

Hvis du som forhenværende projektleder vil mestre rollen Scrum Master er det vigtigt, at du er meget bevidst om, at du ikke skal udøve kontrol og ledelse, men være Servant leader og coach for teamet. Din vigtigste rolle er, at facilitere teamet igennem Scrum ceremonier og fjerne forhindringer for teamet. Du skal til en både curle og coache men beslutninger og planlægning er op til teamet at håndtere. Stil dig i baggrunden og vær til rådighed.

Et af mine succeskriterier i implementeringen af Scrum er, når teamet afholder Daily Scrum uden Scrum Masters deltagelse –eks. hvis jeg har haft fri. Det betyder, at teamet oplever værdi af de 15 minutter og er tilnærmelsesvis selvorganiserende.

Og tænk over, at det vi gerne vil opnå er High Performance Teams, hvilket også hænger sammen med forrige råd.

Kan det vente til Daily Scrum?

Det fjerde råd, som jeg vil give er, at huske at dialog foregår på tværs i teamet. Der kan sagtens foregå faglig snak på tomands hånd (og ved pair programming) men sjældent mellem en Scrum Master og et teammedlem. Brug ceremonierne, så alle kan give deres faglige og kompetencespecifikke bistand og commitment til beslutninger. Jeg har en standardsætning: ”Kan det vente til Daily Scrum?”, som gør at jeg ikke selv agerer på teamets problemer, men i stedet lægger jeg eventuelle afgørelser i hænderne på teamet.

”Learning by doing”

Skab en kultur, hvor fejl er acceptable og nøglen til kvalitet. Det er en svær disciplin at ændre en kultur, hvis den er hårdt præget af ”nulfejlskulturen”. Du skal i din rolle som Scrum Master (eller Product owner) modtage besked om fejl uden sukken og i stedet med passende entusiasme udbryde: ”Godt, at vi fandt fejlen i god tid”.  Fejl giver anledning til læring og fejl sker igen og igen. På retrospective, skal du sikre, at alle har et frirum til at tale frit om fejl og uhensigtsmæssigheder.

Verden og markedet ændrer sig

I den agile kontekst er ændringer til scope essentielle og velkomne. Det handler om, at tilfredsstille kundens behov i en forståelse og accept af, at omverdenen og markedet ændrer sig. Du skal være åben overfor nye og ændrede ønsker. Du skal som Scrum Master tage imod ønsker til produktet og bede Product Owner prioritere og sætte dem på backloggen. Du kan sagtens love, at temaet vil se på de nye eller ændrede ønsker til næste sprint.

Hold din viden opdateret

Syvende råd er, at holde dig opdateret på området med agil udvikling og Scrum. Der opsamles løbende erfaringer på området og vejledninger opdateres. Du skal som Scrum Master også selv underligge dig continual improvement. Er du til de hurtige og letlæste råd kan jeg varmt anbefale Mike Cohns blog, som skriver i et let og overskueligt sprog: 

Du skal huske på, at rollen som Scrum Master ikke alene er løst ved at kende din værktøjskasse og Scrum guiden men en disciplin, som skal mestres og kræver visse personlige kompetencer.Kilde:

 [1] VersionOne: “State of Agile Development”, Survey, 2011.

 

Jeanette Elkjær
Jeanette Elkjær
Senior Consultant
+45 52189353
todo todo