TMap NEXT® − Effektiviser dit testarbejde
Der opstod en fejl ved hentning af captcha-billede
SERVICE
SOFTWARETEST

TMap NEXT® − effektiviser dit testarbejde

Bedre test af systemer kan resultere i store omkostningsbesparelser for din virksomhed, både på kort og lang sigt. TMap NEXT®, vores seneste version af metoden TMap®, egner sig til såvel nyudvikling, forvaltning og /eller migrering af systemer. TMap NEXT® har på kort tid spredt sig til hele verden.

TMap NEXT® - en struktureret testmetode

Vores strukturerede testmetode – TMap NEXT® - kan hjælpe jer med at levere komplekse systemer af høj kvalitet, og på samme tid spare både tid og penge. TMap NEXT® indeholder en komplet værktøjskasse til at etablere og eksekvere test, inklusiv detaljerede og logiske instruktioner til testerne. 

Ved hjælp af TMap NEXT® skabes en effektiv og hensigtsmæssig testproces. Det er en velfungerende metode til at effektivisere testprocessen, eftersom den fokuserer på at finde de vigtigste fejl tidligt. Metoden er fleksibel og har en høj grad af genbrug. Strategien er risikobaseret og hjælper med at træffe beslutninger om, hvad der skal testes, og hvor der skal testes dybt, snarere end at teste alt.

At anvende en effektiv og struktureret testmetodik som TMap NEXT® medfører en række fordele:

 • Lavere omkostninger til test og vedligeholdelse
 • Hurtigere lancering af systemet
 • Genanvendelse af testmaterialet 
 • Mindre dobbeltarbejde og færre fejl
 • Bedre kontrol over tid, risici, omkostninger og kvalitet

 
TMap® er udviklet af os og har været en teststandard i mange år. Metoden har hurtigt spredt sig over hele verden. I 2006 udkom en nyrevideret version af TMap NEXT®.

Fire essentielle dele af TMap NEXT®

TMap NEXT® har en holistisk tilgang til test, som takket være sin fleksibilitet tilpasses til både små og store virksomheder. Metoden kan tilpasses til forskellige situationer for eksempel til standardapplikationer, indlejret software og/eller webapplikationer. 
TMap NEXT® kendetegnes ved fire hovedområder:

 • TMap NEXT® baseres på en forretningsdrevet testledelse 
 • TMap NEXT® beskriver en struktureret testproces
 • TMap NEXT® indeholder en komplet værktøjskasse
 • TMap NEXT® er en testmetode som kan tilpasses din virksomheds situation.

Forretningsdrevet testledelse 
Forretningsdrevet testledelse (Business Driven Test Management) beskriver hvordan man kan organisere, administrere og eksekvere en testproces. BDTM omsætter en virksomhedens forretningsmål til testmål og giver brugeren bedre kontrol og styring over testprocessen og derfor også over resultatet af testen. 
Baseret på rationelle og økonomiske forretningsovervejelser og de identificerede risici, bliver de rigtige komponenter testet. Hele vejen gennem processen er der fokus på en tydelig og effektiv kommunikation med kunden.

Trinene for BDTM giver et iterativt forløb som beskrevet her:

 1. Formuler opgaven og testmål
 2. Bestem risikoklassen for hver kombination af karakteristik og del af testobjektet
 3. Bestem hvorvidt en kombination af karakteristik og del af testobjektet skal testes grundigt eller let
 4. Estimer og planlæg testeksekvering
 5. Tildel de mest passende testdesignteknikker

Struktureret testproces
TMap NEXT® beskriver alle aspekter i hele testprocessens livscyklus, bestående af syv faser, fra planlægning til færdiggørelse, hvilket er beskrevet som følger:

Planlægningsfasen har en omfattende og sammenhængende tilgang for at sikre at testopgaven bliver tilfredsstillende udført som beskrevet og dokumenteret.

Den krævede testinfrastruktur som skal bruges i de forskellige TMap NEXT® aktiviteter defineres i opsætning og vedligeholdelse af infrastrukturfasen.

I forberedelsesfasen besluttes det hvorvidt skrevne og eller uskrevne softwarespecifikationer er af en tilfredsstillende kvalitet, til at opnå en succesfuld specifikation og eksekvering af test.

Kontrolfasen sikrer at aktiviteterne i testplanen kan overvåges og justeres efter behov.

Der evalueres på testopgaven i færdiggørelsesfasen, hvilket giver mulighed for at lære af ens erfaringer fra projektet. Yderligere aktiviteter bliver eksekveret for at sikre genbrug af testprodukter.

En komplet værktøjskasse  
TMap NEXT® støtter op om den korrekte eksekvering af en struktureret testproces med en komplet værktøjskasse, der sørger for en omfattende samling tjeklister og guidelines for etablering og eksekvering af test:

 • Teknikker – hvordan tester vi?
 • Infrastruktur – hvor tester vi og med hvilke værktøjer?
 • Organisation – hvem skal udføre testen? 

Ligeledes omfatter den også mere end 400 eksempler og tips til en effektiv og succesfuld test, baseret på Sogetis ekspertise.

 

En adaptiv metode
TMap NEXT® kan anvendes i alle testsituationer og i kombination med enhver systemudviklingsmetode som vandfaldsmetoden, iterativ udvikling og agile metoder. Metoden giver læseren en fleksibilitet til, at skabe skræddersyede testtilgange der kan imødekomme de særlige behov for jeres specifikke testopgave

TMap NEXT® – kontinuerlig tilpasning til markedsbehov

TMap NEXT® har været ’de facto’ teststandard globalt siden 1996 og vores forsknings- og udviklingsafdeling videreudvikler, opdaterer og vedligeholder kontinuerligt TMap NEXT®.

Vi kan test

Med over 14 500 professionelle testere i Europa, USA og Indien, varetager Capgemini gruppens Software Control Testing-specialister (SCT) den viden og erfaring som kræves ved test og ved forbedring af din organisations testprocesser. Vore SCT-eksperter kan hjælpe til i alle faser under forandringsprocessen, fra beskrivelse af mål og dækning, via status quo beskrivelser og forbedringstiltag til gennemførelse af foreslåede forandringer.

Læs mere om TMap NEXT® på www.tmap.net. Der kan du også læse om TPI NEXT®, et af vores andre tilbud inden for test.

todo todo
Kontakt
 • Margit Sejerkilde
  Margit Sejerkilde
  Team Manager, Digital Assurance & Testing, Jylland & Fyn
  +45 52189787