uden arkitektur
BLOG
DIGITAL

Blog: Uden en ordentlig arkitektur vil digitalisering fejle

Digitalisering er den perfekte storm for virksomhedens IT-landskab. De stigende krav til virksomhedernes IT-systemer kan kun realiseres, hvis der kommer bedre styr på arkitektur.

[24. august 2015] Gennem en årrække har jeg set, at IT-arkitektur har levet en kummerlig tilværelse i mange større virksomheder. Rigtig mange virksomheder har en IT-strategi, men mangler en overordnet enterprisearkitektur og en klar langsigtet plan for, hvordan man vil understøtte forretningens mål med IT. Der er blevet gennemført en lang række IT-projekter gennem tiden, men i rigtig mange tilfælde har de enkelte projekter haft et forholdsvis kortsigtet fokus og har lettere autonomt selv kunne bestemme teknologier, principper og integration. De senere år er denne udvikling desuden blevet forstærket gennem udbredelsen af cloud løsninger, hvor forretningen i mange tilfælde selv anskaffer IT-løsninger uden at spørge IT-afdelingen, før der er brug for at hente data ud af et eksisterende system til viderebehandling i cloud løsningen.

Der er også talrige eksempler på virksomheder, som er resultatet af fusioner og virksomhedsovertagelser, hvor der aldrig er blevet ryddet ordentligt op i IT-landskabet. I stedet har der været fokus på at bygge ny funktionalitet udenpå, for at lappe lidt og for at give illusionen af, at det er én virksomhed.

Det har indtil videre fungeret fint nok uden de store problemer, da der har været dygtige kundeservicemedarbejdere, ekspedienter eller sælgere placeret som en stødpude mellem virksomhedens IT-systemer og omverden. Denne menneskelige faktor har håndteret forskellige ikke- eller i bedste fald dårligt integrerede systemer, forskellige brugerflader, forskellige begrebsmodeller osv. og har ”oversat” det til noget, kunden kan forstå. I de tilfælde, hvor der er bygget selvbetjenings- eller e-shop-løsninger, har man ofte haft forskellige løsninger til forskellige kunde/produktsegmenter, eller der har været en vis grad af manuel behandling på bagsiden.

Den går bare ikke længere i en tid, hvor kravene om digitalisering af forretningen bliver større og større for at imødegå nye forretningsmodeller opfundet af start-up virksomheder, der ikke slæber rundt på denne form for gammel IT-understøttelse og som derfor lynhurtigt kan tilpasse sig.

Virksomhedens IT-arkitektur vil i stigende grad, lidt afhængig af, hvilken branche vi taler om, blive mødt med en lang række komplekse krav både fra kunderne, medarbejderne og fra ledelsen.

Virksomhedens kunder forventer mere og mere en relevant, personlig og kontekst-afhængig service med udgangspunkt i dybt kendskab til, hvem kunden er, og hvad kunden foretager sig her og nu. Kunderne forventer, at virksomheden har et 360 graders view på kunden og har styr på, hvad kunden kunne have brug for. Kunderne forventer også selv at kunne vælge kanal og skifte denne kanal undervejs i en købsproces eller en serviceproces, uden at skulle starte forfra med at forklare, hvor langt man er nået i processen. Og frem for alt ønsker kunderne at blive serviceret overalt på et hvilket som helst tidspunkt.

Kundernes forventninger stiller ekstremt store krav til de fremtidige digitale løsninger, deres integration, tilgængelighed og fleksibilitet. Som virksomhed kan vi ikke bare hænge det beskidte vasketøj ud til tørre, ved at klistre lidt selvbetjeningsportal oven på vores legacy kludetæppe.

Samtidig vil en øget åbning og digitalisering af virksomhedens IT-systemer give en uforudsigelig belastning på systemerne (bare tænk på de klassiske TastSelv og Billetnet), men der vil også i stigende grad blive pålagt krav om sikkerhed og privacy i en digitaliseret verden for at beskytte kunderne. Prisen for at fejle her vil blive dyr, både i form af bøder fra myndighederne men også i form af tab af markedsandele.

Medarbejderne stiller efterhånden også større og større krav til virksomhedens IT-systemer. Mobile teknologier har gjort os mere og mere forvænt med at kunne arbejde alle steder på alle tidspunkter af døgnet og kommunikere overalt. Sociale medier har lært os at dele viden, diskutere og interagere med brug af teknologi og lækre apps har vist os, hvad rigtig brugervenlighed er, og hvordan man får adgang til store mængder information. Disse forventninger vil blive større efterhånden som flere såkaldte ”digitale indfødte” kommer på arbejdsmarkedet og ikke kan forstå, hvorfor virksomhedernes IT-systemer ikke er bedre.

Ledelsen har også et stigende fokus på digitalisering, som udfordrer vores IT-landskab.

I mange brancher er der eksempler på nye konkurrenter, som redefinerer markedet og udfordrer de eksisterende spillere. Eksempler på dette er de klassiske Apple og musikbranchen, Airbnb og rejsebranchen, Uber og taxabranchen, men der er talrige andre eksempler, der har det fælles træk, at de ændrer spillepladen og stjæler markedsandele gennem innovative og frem for alt kundevenlige, digitale løsninger.

Ledelsen i virksomhederne er naturligvis optaget af, hvordan den enkelte virksomhed skal forholde sig til disse nye spillere (eller om man eventuelt selv skal udfordre med nytænkning), og forventer derfor, at IT fremover bliver langt mere fleksibelt i forhold til enten at understøtte nye processer/forretningsmodeller eller til at åbne sin værdikæde og samarbejde med de nye spillere. Og ligesom kunderne, vil ledelsen naturligvis også forvente, at IT-løsningerne opfylder krav til sikkerhed og privacy.

Denne perfekte storm af krav til virksomhedernes IT-landskab kan kun i meget begrænset omfang løses ved at fortsætte med at lappe på legacy kludetæppet. I bedste fald kan man udsætte pinen lidt, men der er ingen tvivl om, at der skal større forbedringer til, og de skal indføres på tværs af forretningen for at hænge sammen. Forbedringerne skal desuden implementeres på en måde, som er robust i forhold til fremtidig udvikling og fleksibel nok til at kunne tilpasse sig til konkurrenters nye forretningsmodeller.

For mig at se, er der kun en vej frem for at få styr på disse udfordringer: En øget fokus på arkitekturplanlægning og governance for at sikre, at fremtidig udvikling og implementering af IT-løsninger kommer til at hænge sammen.

Virksomheder, der vil digitalisere, er nødt til at gentænke deres tilgang til arkitektur, ellers vil de ikke lykkes på denne rejse og vil få svært ved at konkurrere, specielt i IT-tunge og service-baserede brancher.

 

Jeg vil i efterfølgende blog-indlæg give mit bud på, hvad man konkret skal gøre for at forbedre sin arkitekturtilgang. Som arkitekter er vi nemlig også nødt til at tilpasse os en digitaliseret fremtid og ændre vores mindset for at levere det, forretningen har brug for.

 

todo todo
  • Carsten Rasmussen
    Carsten Rasmussen
    Principal Consultant/Solution Architect
    +45 5218 9783