Produktrisici
BLOG
SOFTWARETEST

Blog: Produktrisici.. noget vi testere taler om eller noget vi bruger?

Produktrisici er noget vi taler meget om som testere… men taler vi kun om dem eller bruger vi dem aktivt?

[23. april 2015] For nyligt besøgte jeg et projekt, hvor man i teststrategien havde skrevet, at man lavede risikobaseret-test. De havde gennemført en produktrisikoanalyse. De havde en smuk tabel i deres teststrategi-dokument som viste alle de identificerede produktrisici og som var vægtet i forhold til konsekvens og sandsynlighed. De havde også identificeret hvordan de skulle adressere disse – på hvilke testniveauer og med hvilken intensitet for at mitigere disse risici. De havde endda identificeret testdesignteknikker der skulle benyttes. Lige efter bogen og jeg blev så glad ;-) ... så smukt!

Men da jeg så begyndte at kigge på den test der blev gennemført, testdesign og testcases, så begyndte jeg at undre mig. Det var ikke synligt nogen steder for mig at man havde adresseret teststrategien, at testteknikker var benyttet osv. Så jeg spurgte testerne i projektet: har du taget produktrisikoanalysen med i betragtning da du designede testene til systemet? Og sørgeligt nok var svaret NEJ. De fortalte at de ikke havde haft tid til at bruge testteknikker, og de havde glemt alt om teststrategien.

Siden da er jeg faldet over dette et par gange. En af mine venner som også er testmanager havde gennemført en produktrisikoanalyse sammen med virksomheden og testerne for at få et billede af risici i systemet. Men da resultatet blev præsenteret for testteamet var svaret: ”fin tabel men vi  bruger den ikke til noget alligevel.”

Så hvordan kan vi gøre noget ved det her? Hvordan kommer vi fra at tale om det, til rent faktisk at bruge det aktivt? Eller skal vi måske bare acceptere at vi ikke bruger det til noget?

Jeg syntes helt bestemt vi skal bruge dem aktivt; processen med at identificere og klassificere produktrisici som et fundament for en teststrategi og for test – det er det rigtige at gøre! Men måske skulle vi gøre det på en anden måde? Måske skulle vi ikke kun gemme resultatet af risikoanalysen i spreadsheets og værktøjer? Måske skulle vi fokusere mere på samtalen vi har når vi laver analysen, den viden vi deler undervejs – og mindre på formalia?

Produktrisici

Jeg er for eksempel en stor fan af produktrisikoanalysen som den beskrives i Tmap, men jeg har min egen letvægts måde at lave den på. Jeg har fjernet meget af formalia og fokuserer primært på at få de rigtige mennesker til at tale sammen om produktrisici. At få det rigtige mix af mennesker samlet omkring et whiteboard, at få dem til at tale om hvad DE ser som produktrisici og endnu vigtigere; at få dem til at diskutere både sandsynlighed og konsekvens – forklare hinanden hvorfor de ser den givne risici som høj (eller lav).

Tabellen der kommer ud af det er fuldstændig som den i TMap, men vi har lavet den sammen, vi har diskuteret, delt viden og endda klarlagt potentielle misforståelser med scope I løbet af workshoppen.

Jeg laver skam også teststrategi-tabellen (måske ikke de dele med testteknikker... det afhænger af testernes viden og kompetencer). Men i stedet for udelukkende at parkere det i teststrategien så synliggør jeg den ved at hænge den ved taskboardet. Og når nogen starter på en ny opgave/story så taler vi om hvordan det passer ind i risikobilledet. Når en tester starter en ny feature så kigger vi på de identificerede produktrisici og bryder det ned i større detalje for den aktuelle feature for at få den rigtige fokus og vægt på testen.

Produktrisici

Helt grundlæggende, det primære er at vi taler om risici så vi sikrer, at vi har et fælles billed, og at vi rent faktisk addresserer dem når vi tester! Hvilken form, farve eller navn vi giver det er mindre relevant.

todo todo
  • Gitte Ottosen
    Gitte Ottosen
    Ansvarlig, kursusforretningen
    +45 52189711