Business Data Lake
BLOG
DIGITAL

Blog: Business Data Lake – Vejen til udnyttelse af Big Data

Når du vil opnå noget er det vigtigt at skabe en vision – et beskrivende billede af målet. Visionen for et miljø, der giver mulighed for udnyttelse af Big Data er godt beskrevet med metaforen ”Business Data Lake”.

Business Data Lake

[15. juli 2015] Business Data Lake er ikke en teknologi, men snarere en kulturforandring, der bringer IT-kulturen tættere på kulturen i forretningen. Business Data Lake er baseret på at Big Data teknologier bringer omkostningerne ved at opbevare data, ned til et acceptabelt niveau for selv meget store mængder data. Det er ikke længere nødvendigt at overveje hvor meget data du gemmer og hvor længe du gemmer det – du kan gemme alt der har værdi – måske endda alt der måske har værdi i fremtiden!

Business Data Lake ændrer den måde IT betragter information og omfatter følgende principper:

 1. Gem al den information du kan som den er – uden ændringer
 2. Støt forretningsenheder i at oprette lokale løsninger
 3. Lad forretningsenhederne beslutte omkostning/performance for deres problem
 4. Koncentrer styringen om de kritiske punkter
 5. Betragt virksomheds-niveauet som et hvilket som helst andet forretnings-enhedsniveau
 6. Ustruktureret information er stadig information
 7. Tro aldrig at Business Data Lake rummer alt
 8. Skalering styres af behov – skaler ned eller op efter behov

Disse principper vil jeg efter sommeren gennemgå et ad gangen for at uddybe baggrunden for og konsekvenserne af disse principper. Jeg vil ligeledes komme ind på hvordan principperne kan understøttes med teknologi og bidrage med løsninger.

todo todo
 • Erik Haarh
  Erik Haahr
  Managing Consultant
  +45 52189364