WIR
PRESSE
DIGITAL

World Insurance Report 2016

Internet of Things (IoT) og en stigende digital efterspørgsel signalerer omvæltninger (disruption) i forsikringsbranchen. Generation Y’s adfærd – kunder født efter 1980 – herunder måden de bruger de nye teknologier på, byder på store omvæltninger for de eksisterende forretningsmodeller, disruption.

PARIS, NEW YORK, KØBENHAVN - 1. marts 2016 - The World Insurance Report 2016 (WIR), offentliggjort i dag af Capgemini og Efma, udpeger en række trusler mod de traditionelle forsikringsselskaber. IoT, Internet of Things, udvikler sig og bliver mere og mere brugt af især Generation Y, dem mellem 15 og 35. For generation Y er de mobile devices blevet en uadskillelig del af måden at leve på, og de forsikringsselskaber, der ikke får opfanget den trend, risikerer at tabe markedsandele til nystartede FinTech seleskaber.

Capgemini’s ”Voice of the Customer Survey”, som dækker mere end 15.500 forsikringskunder over hele verden, viser at Generation Y er mere tilbøjelige til at opfatte forsikringsselskabernes kommunikation negativt end andre aldersgrupper. Samtidig er dette kundesegment meget mere i indgreb med deres forsikringsselskaber, især digitalt hvor de bruger apps dobbelt så meget og sociale medier 2,5 gange så meget som resten af kunderne. Men der får de så en kundeoplevelse, der er 20 procentpoint lavere end den, de andre får.

Dette tyder på at Generation Y forventer mere af de digitale kanaler end de ældre generationer, og når så mere end en fjerdedel af dem regner med at købe eller forny en forsikring inden for det næste år, og samtidig næsten en fjerdedel af dem siger de gerne vil købe fra utraditionelle, men teknologisk avancerede selskaber, så er det et alarmsignal for de traditionelle forsikringsselskaber.

”Når forsikringsselskaberne ikke engagerer sig rigtigt i deres IT-kompetente Generation Y kunder, risikerer de at miste dem til en stadig større gruppe af teknologidrevne konkurrenter” siger John Mullen, Corporate Vice President og Global Insurance Leader hos Capgemini. ”Generation Y giver klart udtryk for at de handler anderledes, og de forsikrings¬selskaber, som kan møde den på dens egne præmisser, vil få en klar konkurrencefordel.”

IoT skyerne i horisonten

En større strategisk trussel mod forsikringsbranchen er den kobling mellem enhederne, der vil ske i ting¬enes internet, hvor ”smarte” økosystemer i hjem¬mene, mobile devices, droner, robotter og biler kan ”snakke sammen”. Vi må regne med, at IoT vil ændre de kendte forretningsmodeller i branchen, lige fra kommunikationen med kunderne til den grundlæggende risikovurdering og -håndtering. Men alligevel undervurderer forsikringsselskaberne størrelsen af truslen, idet kun 16% af selskaberne regner med at deres kunder vil gå om bord i fx førerløse biler, medens 23% af kunderne faktisk udviser interesse for det.

Alder er nu ikke det eneste afgørende for om kunderne tager IoT i brug: selvom det er 50% af velhavende Generation Y kunder der forventes at gøre det, så er der mere end 45% af velhavende Generation X kunder, dvs. dem på 35 til 55 med en formue på over 250.000 USD, der forventes at gøre det, mens det tilsvarende tal for de ikke-velhavende Generation Y kunder er nede på 30-35%. Hertil skal så føjes, at velhavende kunder også er mere tilbøjelige til at købe forsikringer fra utraditionelle, teknologidrevne firmaer: det gælder for 31% globalt, og for hele 47% Generation Y kunder.

Redefinition af risici

Det er ikke blot kunderelationerne, men også selve grundlaget for al forsikringsvirksomhed, der er i spil. I en verden, der hænger teknologisk sammen og data flyder mellem tekniske enheder, smarte økosystemer og de forskellige ”smarte ting”, man bærer rundt på, dér vil der være flere data at basere risikoanalysen på, og risikoen skulle så blive mere gennemskuelig. Det får betydning, især for prissætningen, men måske også for hvem der bærer ansvaret for en forsikringshændelse.

Sidst men ikke mindst, kan IoT risikere at nedbringe eller endda fjerne behovet for forsikring, fordi IoT miljøer kan vise sig at være så sikre, at kunderne ikke behøver bekymre sig om forsikring.

I det scenarie må selskaberne allerede nu gå i gang med forberedelserne til de ændrede betingelser. Rapporten råder selskaberne til at opbygge nogle stærke men fleksible basisstrukturer på kort sigt. Oven på dem bør de på mellemlangt sigt gøre forsikringstilbuddene mere attraktive ved ud fra en big data analyse at indgå strategiske alliancer med supplerende serviceudbydere. Og på langt sigt skal selve virksomhedens arbejdsmåde være en slags konstant forandringsledelse, drevet af ændringerne i kundeadfærden og dens påvirkning af de traditionelle underwriting processer.

”Vi oplever allerede digital disruption, og forsikringsbranchen bliver nødt til at værne sig mod de massive, uundgåelige omvæltninger, der skyldes Generation Y og IoT,” siger Vince Bastid, Secretary General, Efma. ”De forsikringsselskaber, der gør det til en topprioritet at forbedre deres evne til at håndtere og udnytte data og risiko, vil være de bedst forberedte.”

The World Insurance Report 2016 indeholder data fra mere end 15.000 forsikringskunder globalt, samlet gennem Capgemini’s ”Voice of the Customer survey” og vores Customer Experience Index (CEI), og sammen med resultaterne fra mere end 150 interviews med ledere fra forsikringsselskaber. Researchen til rapporten dækker mere end 30 markeder i Nord Amerika, Europa og Asien, og repræsenterer 93% af det globale forsikringsmarked  (primær indkomst).

For mere information besøg: www.worldinsurancereport.com

Rapporten vil blive præsenteret på Insurance Summit i Milano, d. 9. og 10. juni 2016.          

Om Efma

Efma er en global non-profit organisation. Efma har mere end 3300 retail financial services virksomheder fra over 130 lande som medlemmer. Med næsten en tredjedel af alle de store retail banker på verdensplan som medlemmer, har Efma vist sig at være en værdifuld ressource for den globale industri og tilbyder medlemmerne eksklusiv adgang til et væld af ressourcer, databaser, undersøgelser, artikler, news-feeds og publikationer. Efma giver også mange netværksmuligheder i form af arbejdsgrupper, online fællesskaber og internationale møder.

Besøg www.efma.com.

 [1] Velhavende kunder defineres som havende en formue på US$ 250.000 eller mere.

todo todo
Kontakt
 • Mohamed Attazgharti
  Mohamed Attazgharti
  Marketing & Communication Director
  +45 52189431
 • Adam Osbirk Moe
  Adam Osbirk Moe
  Web & Portal Lead
  +45 52189557
Hent World Insurance Report 2016 her