Region Nord tager nyt bookingsystem i brug til regionens hospitaler
PRESSE
SUNDHEDS-IT

Region Nord tager nyt bookingsystem i brug til regionens hospitaler

Vallensbæk 11. september 2014 - Foråret 2013 valgte Region Nord efter EU udbud at anskaffe Capgemini Sogetis bookingsystem Bookplan til regionens hospitaler.  Blandt udvælgelseskriterierne var Bookplans evne til at ”understøtte en effektiv produktions- og forløbsplanlægning i ambulatorier, serviceafdelinger, på sengeafsnit og på operations-området for såvel somatik som psykiatri. Understøttelsen skal tillige dække koordinering på tværs af hospitaler og sektorer for behandlingspakker/ pakkeforløb”


 


Efter indgåelse af kontrakten har parterne i fællesskab arbejdet på at integrere Bookplan med regionens systemer til patientadministration og røntgen samt til de systemer, som stiller brugeroplysninger til rådighed for systemet. Parallelt hermed har Region Nordjylland med assistance fra implementeringskonsulenter fra Capgemini Sogeti arbejdet med at planlægge udrulningen af løsningen på regionens hospitaler.
 
Første bølge af denne udrulning er nu i gang og 6 oktober sættes de første afdelinger i gang med at bruge systemet. Det drejer sig om røntgenafdelingerne i Frederikshavn og Hjørring samt Gynækologisk Afdeling i Hjørring. Herefter følger Røntgen i Hobro og Farsø 14 dage senere. Og så går det slag i slag indtil Bookplan systemet er rullet ud i hele regionen. Når afdelingerne går i gang bliver det muligt at booke behandlingsforløb på tværs af afdelinger og at inkludere røntgenundersøgelser i disse. For personalet vil dette betyde en tidsbesparelse, idet de ikke længere vil telefonisk vil skulle koordinere aftalerne mellem afdelingerne.
 
Igangsætningen af de første afdelinger markeres med en reception 25 november.

 

Om Capgemini Sogeti Danmark A/S

Capgemini Sogeti Danmark med 275 ansatte leverer IT-konsulentydelser indenfor udvikling og integration, softwaretest og applikationsvedligeholdelse både onshore og offshore og fokuserer på kundevendte applikationer med en høj grad af kompleksitet, som hjælper vores kunder med at interagere med deres kunder og medarbejdere. Capgemini Sogeti Danmark er et helejet datterselskab af Cap Gemini SA, som er noteret på børsen i Paris.


Om Capgemini-koncernen

Capgemini-koncernen er med mere end 130.000 ansatte i over 40 lande en af verdens førende udbydere af konsulent-, teknologi- og outsourcingydelser. Gruppen omsatte i 2013 for 10,1 milliarder euro. Sammen med sine kunder skaber og leverer Capgemini forretnings- og teknologiløsninger, som passer til kundernes behov og leder til de ønskede resultater. Som en ægte multikultural organisation har Capgemini udviklet sin egen måde at arbejde på, der hedder Collaborative Business ExperienceTM, og som trækker på den verdensomspændende Rightshore® leverancemodel. Læs mere på www.capgemini.com.
 
Varemærket Rightshore® tilhører Capgemini.

todo todo