Ifølge World Quality Report 2013-14 udgør kvalitetssikring og test af applikationer nu næsten en fjerdedel af alle it-omkostninger
PRESSE
SOFTWARETEST

Ifølge World Quality Report 2013-14 udgør kvalitetssikring og test af applikationer nu næsten en fjerdedel af alle it-omkostninger

13-09-2013 I takt med organisationers digitalisering er der kommet større fokus på kvaliteten af applikationer. Mange kæmper dog stadig med at teste mobile applikationer og demonstrere investeringsafkastet.

Paris/København, 12. september 2013 - Capgemini, der er en af verdens førende leverandører af konsulent-, teknologi- og outsourcingydelser, og Sogeti, der er en lokal professionel servicedivision, offentliggør nu resultaterne af den femte World Quality Report . Rapporten, der udgives sammen med HP, afslører, at test og kvalitetssikring af applikationer nu udgør næsten en fjerdedel af alle IT-omkostninger. Udviklingen er sket i takt med, at mange organisationer undergår en digital transformationsproces, hvorfor pålidelige softwareapplikationer bliver stadigt mere kritiske for deres daglige drift og omdømme.

I takt med, at applikationskvalitet er blevet stadigt vigtigere, er det globale gennemsnitlige forbrug på kvalitetssikring i procent af det samlede IT-budget steget fra 18 pct. i 2012 til 23 pct. i 2013. Dog døjer mange organisationer stadig med at demonstrere den reelle værdi af testfunktionerne over for forretningen. På trods af, at mobile enheder er blevet en primær kommunikationskanal for både ansatte og kunder, formår næsten halvdelen (45 pct.) stadig ikke i tilstrækkelig grad at validere funktionalitet, performance og sikkerhed i mobile applikationer og enheder. Selvom rapporten viser en kraftig stigning i mobiltest (fra 31 pct. i 2012 til 60 pct. i 2013 i Norden), har halvdelen i Norden (50 pct.) endnu ikke hensigtsmæssige testmetoder og processer, ligesom 44 pct. i Norden ikke råder over testeksperter.

Virksomheder er blevet stadigt mere afhængige af IT-systemer og applikationer til at understøtte deres fortløbende forretning. Derfor har mange nu udviklet en mere strategisk, centraliseret og forretningsdrevet tilgang til test og kvalitetssikring. 23 pct. af alle adspurgte i Norden har konsolideret deres test og kvalitetssikring på tværs af udviklingsprojekter og afdelinger i virksomheden mod kun 11 pct. i 2012. Og globalt har 19 pct. - mod blot 6 pct. sidste år - et fuldt operationelt Testing Center of Excellence (TCOE), som servicerer forretningens behov i takt med, at softwaretest er blevet en meget mere industrialiseret proces i mange organisationer. Desuden viser rapporten et stigende behov for viden om forretningen og virksomhedens domæne hos testerne for at sikre en bedre overensstemmelse med virksomhedens generelle strategiske prioriteringer.

“Konklusionerne i dette års forskning har atter understreget den stigende strategiske vigtighed af test og kvalitetssikring og deres kritiske bidrag til at sikre, at virksomhedens driftsmålsætninger overholdes, og at kundernes forventninger bliver imødekommet,” siger Michel de Meijer, Leader Global Service Line Testing Capgemini & Sogeti. “Virksomheders kundekontakt foregår i stigende grad gennem teknologiske løsninger gennem en række forskellige kanaler og enheder, og slutbrugerne er blevet meget mindre tolerante, når de oplever funktionsfejl, dårlig performance og kendte sikkerhedsbrister.

En række virksomheder måler forretningsværdien af test i et bredere perspektiv. 45 pct. af de adspurgte på verdensplan måler således i hvor høj grad, test og kvalitetssikring reducerer time-to-market, og 39 pct. måler, hvor meget virksomheden sparer ved at forebygge fejl. Imidlertid anlægger mange ikke det brede forretningsperspektiv, men rapporterer hovedsageligt operationel information såsom antallet af fundne fejl (73 pct.), omkostninger pr. test (55 pct.), ligesom 45 pct. involverer tests for sent i leveranceprocessen til at kunne påvirke applikationskvaliteten udover bare at finde og rette deciderede fejl.

For stadigt flere af dem, som kæmper med at forbedre deres egen modenhed inden for test, er outsourcing til Managed Testing Services (MTS) blevet en realitet for 12 pct. af de adspurgte. Gennem outsourcing får de adgang til både arbejdskraft og specialiseret viden om testprocesser og et fuldt arsenal af værktøjer til at sikre effektive tests med maksimalt forretningsmæssigt afkast. Når der eksempelvis er tale om at outsource test af mobile applikationer, er muligheden for at teste på mange forskellige platforme og enheder den vigtigste faktor for at outsource, siger 60 pct. af alle adspurgte.

Med knap en fjerdedel af IT-budgettet anvendt på test og kvalitetssikring er det vigtigere end nogensinde at måle det forretningsmæssige afkast ud fra såvel finansielle som IT-driftsmæssige målepunkter,” siger Matt Morgan, vice president, Product Marketing, Software, HP.

For at organisationer kan få en mere strategisk tilgang til test og kvalitetssikring har de brug for mere synlighed og rapportering, så de bliver i stand til at vise værdien i forhold til driften og forretningen.”

World Quality Report 2013-14 kan downloades på www.sogeti.dk/hentwqr2013  

Yderligere information:

HP gennemfører webinaret “Emerging Trends in Testing: Conclusions from the World Quality Report 2013-14” den 2. oktober kl. 19.00 (dansk tid). Om World Quality Report 2013-14 World Quality Report 2013-14 er den femte i en serie af undersøgelser, som gør status over applikationskvalitet og testpraksisser i forskellige brancher og geografiske områder. Siden 2009 har Capgemini Group og HP publiceret rapporten for at give indsigt i de seneste trends inden for applikationskvalitet, metoder, værktøjer og processer. Som i de foregående år indeholder rapporten detaljerede beskrivelser af QA-tilstanden i en række specifikke brancher, som er: Forbrugerprodukter, detailhandel og distribution; energi og forsyning; finansielle services; den offentlige sektor; samt telekommunikation, medier og underholdning. Rapporten gennemgår desuden IT-trends og kvalitetspraksis fra et regionalt perspektiv med separate sektioner, som dækker Australien og New Zealand; Benelux; Brasilien; Kina; Østeuropa (Tjekkiet, Ungarn og Polen); Frankrig; Tyskland; Norden (Danmark, Sverige, Norge og Finland); Nordamerika; samt Storbritannien. World Quality Report 2013-14 er baseret på i alt 1.500 detaljerede telefoninterviews på tværs af 25 lande med CIO’er, VP of Applications, IT-direktører/chefer og QA direktører/chefer i private virksomheder og offentlige organisationer. Disse data er suppleret med dybdegående kundeinterviews. Analyse og kommentarer er udfærdiget af vores egne testspecialister og øvrige relevante eksperter. Ligesom sidste år fokuserer rapporten kun på det professionelle marked med organisationer med mindst 1.000 ansatte i deres region. Hovedformålet med rapporten er at gøre status over applikationskvalitet og testpraksisser på tværs af forskellige brancher og geografier.

Om Capgemini og Sogeti i Danmark

Capgemini og Sogeti har mere end 125.000 ansatte i 44 lande. I Danmark tilbydes en portefølje af services med fokus på applications development, software testing og applications management, samt Salesforce-løsninger, sundhedsløsninger i form af Capgemini Danmarks eget Bookplan ressourceplanlægningssystem, som anvendes på 40 pct. af alle hospitaler i Danmark, samt online services (web og mobile løsninger). Virksomhedernes teknologiske ekspertise i Danmark inkluderer løsninger baseret på Microsoft, Java/Open Source og Oracle. Den samlede lokale portefølje understøttes desuden af Capgemini Groups omfattende offshore-tilbud. Sammen har Capgemini og Sogeti udviklet innovative, forretningsdrevne quality assurance (QA) og testydelser, som kombinerer de førende testmetoder (TMap® og TPI®) for at hjælpe organisationer med at opnå deres mål inden for test og kvalitetssikring. Capgemini Group har skabt en af verdens største dedikerede testpraksisser med mere end 12.000 testmedarbejdere og yderligere 14.500 applikationsmedarbejdere, primært igennem et Fælles center med testspecialister udviklet i Indien.

Læs mere på www.capgemini.com/testing og www.sogeti.com/testing Varemærkerne TMap® og TPI® tilhører Sogeti.

 

World Quality Report 2013-14 er en dybdegående global undersøgelse, der giver et øjebliksbillede af applikationskvalitet og testpraksis på tværs af forskellige brancher og i en række lande og regioner. 

todo todo
Kontakt
  • Mohamed Attazgharti
    Mohamed Attazgharti
    Marketing & Communication Director
    +45 52189431