Europa-Kommissionens eGovernment Benchmark 2017
PRESSE
DIGITAL

eGovernment Benchmark 2017

Den paneuropæiske undersøgelse udført af et konsortium ledet af Capgemini viser, at 3 ud af 5 europæiske offentlige tjenester allerede er online, og at mere end halvdelen af dem (54%) er mobilvenlige

Paris, den 27. november 2017 - Europa fortsætter sin modningsproces inden for elektronisk forvaltning: Mobilvenlige offentlige tjenester får momentum, og online levering af offentlige tjenester udvikler sig. Det er nogle af hovedkonklusionerne fra den 14. benchmark måling af europæiske e-forvaltningstjenester. I dag offentliggjorde Europa-Kommissionen undersøgelses-rapporten, som er udarbejdet af Capgemini og andre førende konsortiepartnere inden for digital innovation. Fokus på større gennemsigtighed og investering i centrale digitale enheder (såsom elektronisk identifikation) er nu afgørende for at styrke e-forvaltning og fuldt ud etablere det digitale indre marked i de kommende år.

2017 eGovernment Benchmark kaster lys over den digitale transformation af de europæiske offentlige myndigheder, og i hvor langt de er i forhold til at nå målene. Årets eGovernment Benchmark, som har undersøgt over 10.000 websteder på tværs af EU28+ landene, vurderer kvantiteten og kvaliteten af digital service i forhold til fire livssituationer: Når man skal starte virksomhed, når man mister sit job og skal finde et nyt, når man er studerende og endelig situationen omkring ens familieliv. Rapporten viser, at den europæiske offentlige sektor leverer stadig flere tjenester online. Men selv om landene kvantitativt har øget online-tilgængeligheden til ​​offentlige tjenester, er det stadig nødvendigt med kvalitative løft (fx mere gennemsigtige leveringsprocedurer og for-udfyldelse af onlineformularer med personlige data) for at forbedre borgernes samlede digitale serviceoplevelse.

Plads til forbedring ved at øge gennemsigtigheden og fremme digitale nøgleservices

Samlet set bevæger e-forvaltning i Europa sig i den rigtige retning. For eksempel er der gjort gode fremskridt på mobilvenlighed, så mere end halvdelen af ​​tjenesterne (54%) nu er mobilvenlige (sammenlignet med 27% i 2015). Tjenesternes evne til at sætte brugeren i centrum nåede i gennemsnit 85%, hvilket indikerer et modent niveau af online tilgængelighed af tjenester samt interaktions- og feedbackmuligheder mellem borgere og offentlige myndigheder. Desuden er mobiliteten over grænserne steget noget. En udvidet implementering af eIDAS-direktivet[1] vil sandsynligvis yderligere øge EU-borgernes adgang til ​​information og tjenester, når de starter en virksomhed eller studerer i udlandet.

For at tage det næste skridt er det vigtigt at prioritere foranstaltninger omkring gennemsigtighed og investering i digitale nøgleservices, som elektronisk identifikation (eID) og autentiske kilder til genbrug af data. Med hensyn til gennemsigtighed skal de offentlige myndigheder blive bedre til at offentliggøre processen omkring levering af tjenesteydelser, deres eget ansvar og performance samt brug af personoplysninger.

Udover gennemsigtighed kan implementeringen af ​​teknologiske forudsætninger (nøgleområder) som eID og autentiske kilder stadig gå hurtigere. Der blev ganske vist observeret forbedringer på begge disse områder i 2016, men fremskridtene er stadig beskedne i betragtning af den toårige periode mellem målingerne. For eksempel var brugen af ​​elektronisk identifikation kun mulig i 1 ud af 2 europæiske offentlige tjenester (52%) og forudfyldelse af online formularer med data, som forvaltningen allerede har, er 47%.

Niels van der Linden, principal consultant and project lead hos Capgemini, udtaler: "2017 eGovernment Benchmark-undersøgelsen viser positive tegn, og den nylige Tallinn Ministerial Declaration[2] er et bevis på, at den offentlige sektor tager digital transformation alvorligt. Regeringerne skal nu udfordre den måde, de er organiseret på, kompetenceudvikle deres embedsmænd og generelt øge deres åbenhed for virkelig at høste fordelene af den offentlige værdi, som bliver skabt gennem digitale tjenester."

Det digitale indre marked - lige rundt om hjørnet?

Gennemførelsen af ​​det digitale indre marked kan bidrage med 415 mia. Euro om året til Europas økonomi, skabe arbejdspladser og forbedre offentlige tjenester betydeligt [3]. Undersøgelsen viser, at visionen om det digitale indre marked yderligere tager form. Forskellen mellem serviceydelser til nationale og udenlandske brugere bliver mindre, da tre ud af fem (60%) onlinetjenester nu er tilgængelige over landegrænser. Brugen af ​​grænseoverskridende tjenester forbedres ligeledes (status er 78%). Det viser, at borgere og virksomheder har adgang til avanceret onlinehjælp, support og klagefunktioner. Ved kontinuerlig deling af best practice kan offentlige myndigheder i Europa hele tiden lære for at forbedre deres onlinetjenester. Så vedvarende innovation af e-forvaltning kan realisere fordelene ved det digitale indre marked og forbedre forholdet mellem offentlige organisationer og borgere.

Dinand Tinholt, Vice President and Global EU Account Director hos Capgemini fortæller: "Teknologi giver offentlige myndigheder store muligheder for at skabe offentlig værdi. Det er mere end e-forvaltning - det drejer sig om en digital strategi for at levere på disse muligheder. En visionær strategi, der også kan se fremad og integrere nye teknologier som kunstig intelligens i leveringen af offentlig service. "

Download rapporten her.

Flere oplysninger om Den Europæiske Unions digitale dagsorden findes her: https://ec.europa.eu/digital-agenda/

Om Capgemini 

Capgemini er førende global leverandør af rådgivning, teknologi services og digital transformation. Virksomheden er i front, når det kommer til innovation, for at kunne realisere sine kunders potentiale inden for ​​Cloud, Digital og platforme. Baseret på 50 års erfaring, dyb industrispecifik ekspertise og en række ydelser hjælper Capgemini kunder med at opnå deres forretningsmæssige ambitioner - fra strategi til drift. Capgemini er drevet af en overbevisning om, at teknologiens forretningsmæssige værdi kommer af samspillet med mennesker. Det er et multikulturelt selskab med 200.000 medarbejdere i over 40 lande. Koncernen havde i 2017 en omsætning på 12,8 mia. EUR.


[1] eIDAS: Electronic Identification Authentication and trust Services

[2] The Tallin Ministerial Declaration understreger behovet for at stræbe mod ’åbenhed, effektivitet og inklusion, og give alle borgere og virksomheder – på alle niveauer i den offentlige forvaltning - grænseløse, interaktive, personlige og brugervenlige end-to-en digitale offentlige tjenester. Erklæringen indeholder også brugercentriske principper for design og levering af digitale offentlige tjenester’. Tallin Ministerial Declaration 2017 er tilgængelig online her: http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559

[3] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market

todo todo