Hackathon Vejledning

Regler og Vejledning

Her finder du lidt praktiske informationer om konceptet

Hvor mange må der være i et team og hvilke kompetencer skal de være i besiddelse af?

 • Team: Et team består af 3-5 medlemmer. Grænserne er sat for at sikre, at alle konkurrerer på lige fod.
 • Roller: Vi opfordrer til, at teamet har nedenstående kompetencer, der bør besiddes af en eller flere af teammedlemmerne. Det er dog ikke et krav for at deltage på arrangementet.

  • Test Manager
  • Test Analytiker
  • Test Ingeniør / Programmør

Skal man ligeledes deltage på TestExpo konference?

 • Da kåring af vinderen vil ske under TestExpo™ 2015 den 29. januar 2015 kræver det at deltagerne på Hackathon ligeledes kan deltage på TestExpo™ 2015 eller som minimum fra kl. 16.00 – 17.00.

Ophavsrettigheder af udbyttet

 • Da deltagerne kommer til at arbejde på et rigtigt produkt, forbeholder produkt-organisationen sig retten til at benytte leverancen.

Stilles der testværktøjer til rådighed eller skal man selv medbringe dem?    

 • Deltagerne skal selv medbringe PC'er og samtlige værktøjer de ønsker at benytte.

Kan alle deltage? 

 • Hackathons primære opgave, er at identificere Danmarks bedste testteamafdeling. Dvs. at man som team repræsenterer en virksomhed i Danmark. Deltagerne skal være igangværende projektmedlemmer og/eller tilknyttet den virksomhed man repræsenterer under Hackathon perioden.
 • Ansatte fra case-virksomheden, Capgemini Sogeti samt test-konsulenthuse er udelukket for at deltage som team på Hacktahon.
 • Skulle et team fra en given virksomhed bestå af eksterne konsulenter, må konsulentmedlemmerne højst udgøre 50% af teamet. Teamet skal som udgangspunkt bemandes at virksomhedens faste medarbejdere.

Navigér rundt....

     
     
     
     
     
todo todo
KONTAKT
 • Mohamed Attazgharti
  Mohamed Attazgharti
  Marketing & Communication Director
  +45 52189431
Meld dig ind i TestExpo™ LinkedIn Community
Twitter
Sponsorer på Hackathon 2015