Requirements Lifecycle Management®
SERVICE

Requirements Lifecycle Management®

Requirements Lifecycle Management (RLcM®) er en metode til at analysere, forbedre, udvikle og styre kravprocessen. Med RLcM kan virksomheden få højere kvalitet i sit projekt.

Er din kravspecifikation mangelfuld? Er de enkelte krav målbare? Er der manglende kommunikation mellem forretning og IT? Har din virksomhed kravstyring? Med RLcM kan din virksomhed:

 • Skabe højere kvalitet
 • Sikre enighed omkring prioritering af de enkelte krav
 • Effektivisere udviklingstiden


Generelt set gør RLcM din kravspecifikation mere gældende og tilpasset din virksomhed. Gennem 40 års erfaring med krav, har vi opsamlet vores kunders erfaringer:

 • Udviklere bruger 40-50 % af deres tid på at rette fejl, som kunne have været undgået, hvis kravspecifikatio-nen havde været i orden
 • 80 % af ændringerne i design eller kode stammer fra ufuldstændige eller ikke korrekte krav
 • Ændringer, som implementeres som følge af mangelfulde krav, er 10 – 100 gange dyrere at implementere, når de findes i de senere udviklingsfaser
 • I op til 71 % af de softwareprojekter, der stoppes, sker det på grund af mangelfuld kravhåndtering


Ovenstående erfaringer vil blive kraftigt reduceret ved hjælp af RLcM.

RLcM – et sæt af værktøjer

Metoden består af fire forskellige komponenter:

 • RLcM Project Assessment
 • RLcM Rating Models
 • RLcM Process Assessment 
 • RLcM Toolkit


De enkelte komponenter er tilpasset forskellige scenarier, hvor virksomheden kan drage nytte af metoden. Hvilken komponent, der skal benyttes, afhænger af hvilken problemstilling virksomheden befinder sig i.

Det vil sige, at RLcM er en samling af værktøjer, skabeloner, metoder og litteratur, som virksomheden kan tilpasse sin aktuelle udfordring. Herved opnår virksomheden bedre kvalitet ved hjælp af sin kravspecifikation og kravstyringsproces.

todo todo
Kontakt
 • Maarten Galesloot
  Maarten Galesloot
  CEO & Interim Digital Assurance & Testing Director
  +45 3977 8400