Appitecture
SERVICE
MOBILITY

Appitecture

Appitecture er en af vores standardiserede arkitekturer. Den har vi udviklet til at fremskynde udviklingen af nye mobile løsninger og reducere omkostningerne for disse. 

Appicteture er udviklet på baggrund af den viden, vi har tilegnet os over de sidste 10 års arbejde med mobile løsninger samt udviklingen af utallige apps til både App Store og Google Play.

Udover arkitekturen selv, og dokumentationen af den, har der været fokus på at udvikle en række eksempel-apps til de største platforme: iOS(iPhone/iPad), Android og HTML5. 

Disse apps tjener som eksempel for udviklere og hjælper med at opbygge løsninger, der har en nøje gennemtænkt struktur, som garanterer høj kvalitet og forenkler administrationen og vedligehold. Dertil er der udviklet retningslinjer, der beskriver for udviklerne, hvordan arkitekturen og koden skal se ud, samt tjeklister og skabeloner, der giver vejledning og støtte i forbindelse med gennemførelsen.


Et godt fundament

Med vores standardarkitektur er det simpelthen hurtigere at udvikle apps. Med en fælles standard som grundlag, sikrer vi, at løsningerne er af høj kvalitet, og at de er udviklet på samme base, hvilket forenkler både udviklingen af nye løsninger, og giver en omkostningseffektiv forvaltning.

todo todo
Kontakt
  • Maria Søndergaard
    Maria Søndergaard
    Digital Services Director
    +45 52189297