Mobile Test Automation Proof
SERVICE
MOBILITY

mTAP

Den største omkostning ved mobile løsninger er ofte ikke selve udviklingen, men derimod testen der sikrer at løsningen virker på alle de ønskede enheder og operativsystemer. Når der oven i kommer at både enheder og operativsystemer hele tiden opdateres så skal der hele tiden testes og derfor er automatisering af testen rigtig interessant og vil næsten altid kunne betale sig.

Det er dog kritisk vigtigt at vælge den rigtige automatiseringsløsning og det valg er ikke altid let. Der er mange faktorer der spiller ind og testautomatisering til mobile løsninger er ikke nær så modne som for f.eks. til webløsninger. Man skal derfor være ekstra forsigtig, og for at hjælpe med dette har Capgemini Sogeti udviklet en proces for dette – vi kalder den mobile Test Automation Proof (mTAP).

mTAP

mTAP er en omkostningseffektiv proces og tilgang til at sikre, at man vælger den rigtige automatiseringsstrategi fra starten. En mTAP består af tre faser:

 Analyse

Her analyseres behovet for test, hvilke mobilplatforme der skal testes på og  behovet for automatisering. På baggrund af analysen udvælges et antal test  cases, enheder, operativsystemer og et automatiseringsværktøj.

 Udarbejdelse

Et testmiljø opsættes og de udvalgte test cases automatiseres. Endvidere  verificeres eventuelle integrationer til eksterne systemer fra testmiljøet og  andre potentielle risikoområder, som blev identificeret i analysefasen.

 Rapportering

 Projektet vil udmunde i en rapport, der opsummerer erfaringer og  anbefalinger. Desuden vil rapporten indeholde et estimat på omkostninger  per applikation/platform.

Hvis du overvejer at automatisere din test er en mobile Test Automation Proof et naturligt først skridt for at afklare risici, starte testen på et velkendt grundlag og have et realistisk estimat af omkostningerne - inden du går i gang.

todo todo
Kontakt
  • Maria Søndergaard
    Maria Søndergaard
    Digital Services Director
    +45 52189297