Code Review
SERVICE
WEB SOLUTIONS

EPiServer – code review af jeres løsning

Har I selv udviklet en EPiServer-baseret løsning, eller har en leverandør udviklet en løsning for jer? Lad Capgemini udføre et uafhængigt code review af løsningen for at sikre projektets robusthed og fremtidige udviklingsmuligheder.

I Capgemini er vi kvalitetsbevidste specialister i ASP.NET og EPiServer. I vores egne projekter tilstræber vi at efterleve de retningslinjer og best practices som udstikkes af Microsoft og EPiServer, og vi holder naturligvis et vågent øje med disse retningslinjer i forbindelse med konsulentassistance på vores kunders projekter.

Vi tilbyder et dedikeret uafhængigt code review af jeres egen EPiServer-løsning, hvad enten den er udviklet af jer selv, en ekstern leverandør eller en kombination. 

Mulige fokusområder

Et sådant code review vil tage udgangspunkt i jeres projekts konkrete status; et typisk review omfatter – men er ikke begrænset til – flere af følgende aspekter:

 • Dokumentation. Har systemet en vejledning til nye udviklere med forklaring og illustration af den overordnede arkitektur og de centrale komponenter? Har koden gode eller vildledende kommentarer? Er klasser og metoder annoteret med API-dokumentation?
 • Arkitektur. Er der en tydelig, konsekvent og fleksibel arkitektur med god separation of concerns?
 • Unit-tests. Er der udviklet dækkende og nyttige unit-tests? I hvilket omfang (code coverage) og af hvilken kvalitet?
 • Overordnet kodekvalitet. Er der fx divergerende navngivning af metoder, hardkodede strenge og duplikeret kode? Med hjælp fra automatiserede analyseværktøjer foretager vi en omfattende objektiv analyse af kodens samlede kvalitet.
 • ASP.NET MVC-konventioner og design patterns. Hvis løsningen er baseret på ASP.NET MVC, er den så designet i tråd med MVC-mønsterets ånd? Eller bærer den fx præg af et Web Forms-mindset?
 • EPiServer best practices. Bruger løsningen EPiServers standardfunktionalitet effektivt således at webredaktører får den bedst mulige brugeroplevelse? Vi identificerer hvilke af EPiServers features der med fordel kan udnyttes bedre.

Leverancer

Vi dokumenterer resultatet af evalueringen på to måder:

 • En mundtlig præsentation med overblik over de væsentligste findings samt forslag til forbedringer og kvalitetsfremmende tiltag.
 • En grundig skriftlig rapport med samtlige væsentlige findings og forslag til forbedringer. Rapporten inkluderer executive summary (én side), findings illustreret med kode-eksempler fra jeres egen løsning og kildehenvisninger til yderligere læsning om relevante best practices. Vi skriver rapporten på et letforståeligt og kortfattet, no-nonsense dansk (eller engelsk efter ønske) således at den kan fungere som et praktisk værktøj til planlægning af konkrete tiltag.

Dialog med kvalitet i fokus

Vi har fuld forståelse for at afvigelse fra best practices kan skyldes mange ting, herunder være udtryk for bevidste og fornuftige valg fra udviklernes side. Vi brænder for softwareudvikling med kvalitet i højsædet, og derfor indbyder vi alle interessenter (udviklere, projektledere m.fl.) til dialog med udgangspunkt i den mundtlige præsentation af resultaterne. Det er vores håb at vi i fællesskab kan fremme softwareudvikling af høj kvalitet på tværs af kunder og leverandører til gavn for hele vores branche.

todo todo
KONTAKT
 • Adam Osbirk Moe
  Adam Osbirk Moe
  Web & Portal Lead
  +45 52189557