Bookplan hos Region Nord
CASE
SUNDHEDS-IT

Region Nord tager nyt bookingsystem i brug til regionens hospitaler

Foråret 2013 valgte Region Nord efter EU udbud at anskaffe Capgeminis bookingsystem Bookplan til regionens hospitaler. 

Blandt udvælgelseskriterierne var Bookplans evne til at ”understøtte en effektiv produktions- og forløbsplanlægning i ambulatorier, serviceafdelinger, på sengeafsnit og på operations-området for såvel somatik som psykiatri. Understøttelsen skal tillige dække koordinering på tværs af hospitaler og sektorer for behandlingspakker/ pakkeforløb”

Efter indgåelse af kontrakten har parterne i fællesskab arbejdet på at integrere Bookplan med regionens EPJ og regionens systemer til patientadministration og røntgen samt til de systemer, som stiller brugeroplysninger til rådighed for systemet. Parallelt hermed har Region Nordjylland med assistance fra implementeringskonsulenter fra Capgemini arbejdet med at planlægge udrulningen af løsningen på regionens hospitaler. Første bølge af denne udrulning blev indledt efter sommeren 2014 og 10. november startede de første afdelinger med at bruge systemet. Implementeringsteamet havde valgt at lægge ud med Thy-Mors sygehus i Thisted og Nykøbing, hvor man er gået til biddet og har taget et bredt udsnit af afdelinger.

Starten med det nye system gik efter planen. Der har kun været få problemer og disse har hurtigt kunnet afhjælpes. Siden er det gået slag i slag og Region Nordjylland har nu rullet bookingløsningen ud til 75% af hopsitalsafdelingerne i regionen. I takt med at implementeringen har vundet momentum, og implementeringsorganisationen er nået til de store områder der skal implementeres - har implementeringsorganisationen opnået stor erfaring med implementeringen og kan på mange områder håndtere denne selv. Implementeringen fortsætter frem til sommer hvor 95% af afdelingerne er implementerede. Ganske få afdelinger er, af forskellige årsager, valgt udskudt til efter sommerferien.

Når afdelingerne går i gang, bliver det muligt at booke behandlingsforløb på tværs af afdelinger og at inkludere røntgen- og laboratorieundersøgelser i disse. For personalet vil dette betyde en tidsbesparelse, idet de ikke længere telefonisk vil skulle koordinere aftalerne mellem afdelingerne. Systemet giver herudover mulighed for at patienter selv kan se deres aftaler via nettet og i nogle tilfælde også ændre tid for deres aftale

Den vellykkede Implementering markeres med en reception den 9. juni i Aalborg

todo todo