Det offentlige
SERVICE
DNA

SKI-godkendt til at hjælpe det offentlige

Capgemini Danmark leverer til den offentlige sektor på SKI 02.15 og SKI 02.17. Som global leder inden for konsulent- og teknologi-ydelser samt digital transformation, er Capgemini på forkant med innovation inden for blandt andet Cloud, Digital Transformation og Platforme.

Vi har igennem de sidste 30 år i Danmark leveret en række ydelser og løsninger til den offentlige sektor, bl.a. til SKATKøbenhavns Kommune, Rigspolitiet, Digitaliseringsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Domstolsstyrelsen og Energinet. Med bund i 50 års arv og ekspertise hjælper vi offentlige organisationer til forretningsmæssige resultater med løsninger fra strategi til drift.

Som leverandør har Capgemini budt ind på de to konsulentrammeaftaler SKI 02.15 og 02.17 med konkurrencedygtige priser på konsulentyderser inden for en række områder. De to rammeaftaler adskiller sig lidt fra hinanden og vi har forsøgt at redegøre for, hvordan de adskiller sig med nedenstående beskrivelse: 

SKI 02.15: It-rådgivning og deraf afledte opgaver

 • Med 02.15 rammeaftalen kan offentlige virksomheder foretage direkte tildeling og dermed anskaffe sig rådgivningsbistand fra it-specialister. Disse specialister spænder bredt lige fra it-arkitekter, programledere, testmanagers til f.eks. DevOps specialister m.v. Konsulentbistanden leveres på timebasis og i henhold til den opgavebeskrivelse, som kunden har udarbejdet i forbindelse med tildelingsprocessen, der er beskrevet på SKI’s hjemmeside. Opgaverne kan løses af enkeltindivider eller i teams, hvilket er op til kunden at definere. Der er også mulighed for at konsulenten eksekverer på den opgave, der har været rådgivet om.

SKI 02.17: Udførende konsulenter på timebasis

 • SKI 02.17 er en ren konsulentrammeaftale for anskaffelse af konsulentbistand på timebasis. Også her kan kunden foretage en direkte tildeling efter den proces som SKI har beskrevet.

På SKI 02.15 og 02.17 kan Capgemini bl.a. hjælpe dig med følgende:

 • It-relaterede strategier
 • It-sikkerhed, business continuity og it-compliance
 • It-arkitektur
 • It-governance
 • DevOps
 • Projekt- og programledelse
 • Databehandling
 • Test & kvalitetssikring
 • Udvikling af ny funktionalitet (web-portaler, CRM, selvbetjeningsløsninger m.fl.)
 • Tilpasning af eksisterende systemer

Kontakt os gerne for en drøftelse af, om vi kan hjælpe dig videre med dit it-projekt. Vi deltager gerne i et afklaringsmøde og er ikke bange for at sige nej, hvis vi ikke mener, at vi kan gøre en forskel – på konkurrencedygtige vilkår.

Kontakt Henrik Fugmann på mail eller på +45 52189015

 

 

todo todo
Kontakt
 • Henrik Fugmann
  Henrik Fugmann
  Client Director
  +45 52189015